عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 216

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گاز طبیعی خروجی از چاه را به دلیل ناخالصی های موجود نمی توان مستقیما به خطوط لوله انتقال گاز شهری ارسال نمود. پروپان، بوتان و هیدروکربن های سنگین تر، به منظور کنترل گرمای احتراق و نقطه شبنم گاز شهری و همچنین ارزش اقتصادی این هیدروکربن ها، باید از گاز طبیعی جدا گردند. گزینه اصلی برای تهیه غشای پلیمری با هدف جداسازی انتخابی هیدروکربن های سنگین‌تر از متان، پلیمر لاستیکی پلی(دی متیل سیلوکسان)(PDMS) بوده است ولی نرمی زیاد این پلیمر موجب تغییر خواص عبوردهی غشاهای تهیه شده با تغییر ...

آسفالتین یکی از اجزای سنگین موجود در نفت است که تحت شرایطی از جمله تغییر دما، فشار وترکیب درصد اجزای تشکیل‌دهنده نفت رسوب می‌کند . این رسوب می‌تواند در سنگ مخزن، خط لوله و سایر تجهیزات فرآیندی ایجاد و سبب بروز مشکلاتی چون کاهش نفوذپذیری و تغییر قابلیت ترشوندگی در سنگ مخزن شود و در نهایت بر روی تولید نفت و بازده اقتصادی مخزن تأثیر گذارد. همه روش‌های پاکسازی پیشنهاد شده گران قیمتند و کاملا موثر نیستند. بنابراین جلوگیری از تشکیل رسوب، سودمندترین روش برای مقابله با این مشکل است ...

مشخصه‌‌های مخزن، نقش بسیار مهمی در مدیریت و توسعه مخازن ایفا می‌‌کنند. تراوایی، توانایی سنگ متخلخل برای عبور سیال و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌‌های سنگ مخزن است، زیرا تولید هیدروکربن به تراوایی مخازن بستگی دارد. این پارامتر، در آزمایشگاه با تزریق هوا بر روی نمونه‌‌های مغزه، و یا آزمایش چاه اندازه‌‌گیری می‌‌شود. این روش‌‌ها پر‌‌هزینه و زمان‌‌بر هستند. در سال‌‌های اخیر، با پیشرفت‌‌های سخت‌‌افزاری و نرم‌‌افزاری، توانایی سیستم‌‌های هوشمند و آنالیز تصویر اثبات شده است. بنابراین، آنالیز ...

با توجه به نقش ذخایر هیدروکربوری در اقتصاد کشور ضرورت مطالعات دقیق مخزن با استفاده از روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید جهت ارائه مدل‌های مناسب امری ضروری می‌باشد. میدان هیدروکربوری مورد مطالعه در این پایان نامه، یک میدان نفتی واقع در استان خوزستان است، که اطلاعات هفت چاه از این میدان در دسترس می‌باشد. هدف اصلی مطالعه حاضر تهیه مدل رخساره ای سنگ مخزن نفتی کربناته بکمک داده های چاه‌نگاری و پتروفیزیکی برای شناسایی جامع‌تر مخزن نفتی مورد نظر در جنوب غرب ایران است. از دیگر اهداف می توان ...

امروزه استفاده از غشاهای الیاف توخالی در پالایش خون گسترش یافته است. تحقیقات بسیار وسیع جهت بهبود خصوصیات غشاهای الیاف توخالی در رابطه با عوامل متعدد تاثیر گذار بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی غشا های الیاف تو خالی در زمینه عوامل و تنظیمات فرآیندی و عملیات تکمیلی صورت پذیرفته است. با توجه به نیاز به داشتن نمونه های غشای الیاف توخالی در این تحقیق دستگاه تولید کننده الیاف توخالی طراحی و ساخته شده شد. غشای الیاف توخالی با ترکیب پلی سولفون - پلی وینیل پیرولیدون K-90 در حلال ان- ...

شناخت خصوصیات سنگ و سیال مخزن از فاکتور‌های کلیدی جهت بهره برداری صحیح از مخازن نفت و گاز می‌باشد. تراوایی یکی از پارامتر‌های مهم و موثر سنگ مخزن می‌باشد. این پارامتر معمولا از نمونه مغزه سنگ مخزن و چاه آزمایی به دست می‌آید. اشکال این روش‌ها این است که تراوایی مغزه به صورت نقطه ای نمونه سنگ است و بسیار پرهزینه می‌باشد، در برخی از بازه‌ها قابل مغزه‌گیری نیست و تراوایی چاه آزمایی نیز به صورت میانگینی از تراوایی چاه می‌باشد. در صورتی که چاه از چند بازه در حال تولید باشد، جهت به ...

در این پروژه نانو ذرات MOF-5 (Metal Organic Framework5) مکعبی و چهاروجهی با استفاده از روش نفوذ و اختلاط مستقیم سنتز شدند و به منظور تایید این عملیات آنالیز XRD بر روی نمونه ها انجام شد. به منظور مقایسه دو نمونه مکعبی و چهاروجهی آنالیزهای جذب نیتروژن، اندازه ذرات و وزن سنجی گرمایی (TGA) انجام گرفت و نتایج مورد انتظار تایید شد. در تست جذب نیتروژن، با مقایسه نمودارهای جذب نمونه ها مشخص شد که نمونه مکعبی از مساحت سطح مخصوص بیشتری برخوردار است. با استفاده از ذرات MOF-5 مکعبی و ...

تراوایی یکی از خواص بسیار مهم مخازن نفت میباشد که قابلیت حرکت یک سیال مانند نفت، گاز و یا آب را در آن مشخص میکند. دانستن مقادیر صحیح تراوایی به منزله یک ابزار موثر، کارآمد و مهم برای مهندسین نفت در امر فرآیند تولید و مدیریت یک میدان میباشد. برای تعیین تراوایی سنگ مخزن دو روش مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد. روش مستقیم عبارت از مغزه‌گیری و انجام آزمایشات روی آن و تعیین تراوایی و یا آزمایش چاه می‌باشد که روشهای پر هزینه و وقت‌گیری هستند. روش غیر مستقیم برآورد تراوایی به وسیله نگا ...

در فصل اول این پایان نامه به نفت ، اجزای تشکیل دهنده آن و منشأ تولید نفت پرداخته میشود و سپس در فصل دوم و سوم به صورت کامل به تراوایی و تراوایی نسبی در مخازن نفتی توضیح داده می شود و در فصل چهارم معادلات مختلف برای محاسبه تراوایی نسبی در مخازن شکافدار آورده شده است. که آنها با هم مقایسه بر حسب دقت و صحت رتبهبندی می شوند و در پایان نیز نتیجهگیری لازم انجام شده است. در این مطالعه از یک معادله بیسیک تحلیلی-تجربی و استفاده از تکنیک رگراسیون نرم‌افزار متلب برای شرایط مختلف دیواره ...
نمایه ها:
نفت |