عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح تحقیقاتی به منظور جلوگیری از مصرف غیربهینه از مواد اولیه تعریف گردیده است که در نهایت منجر به کم شدن مصرف مواد اولیه و بهبود کارایی ترانسها خواهد شد. قسمت اول طرح عبارتست از تدوین نرم‌افزار طراحی که با واردشدن اطلاعات طراحی و پارامترهای ورودی از طریق اپراتور (از قبیل ولتاژ ورودی و خروجی، توان، فرانس ، کلاس عایق‌بندی و رکولاسیون و ...) پارامترهای طراحی (از قبیل تعداد دور اولیه و ثانویه، توان خروجی ابعاد هسته، ...) به دست می‌آید و حتی قبل از ساخت ترانس ، این نرم‌افزار م ...

طرح تحقیقاتی طراحی بهینه ترانسفورمرهای ولتاژ و سیستم تمام اتوماتیک تست و کنترل کیفیت : با توجه به کاربرد گسترده ترانسفورمرهای ولتاژ در سیستم‌های الکتریکی و الکترونیکی و با توجه به طیف وسیع این نوع ترانسها از نظر مشخصات و نظر به عدم آگاهی کافی تمام سازندگان از کم و کیف محاسبات مهندسی ترانسفورمرهای ولتاژ، این طرح تحقیقاتی به منظور جلوگیری از مصرف غیر بهینه از مواد اولیه تعریف گردیده است که نهایتا منجر به کم شدن مصرف مواد اولیه و بهبود کارآیی ترانسها خواهد شد. قسمت او ...

چکیده ندارد.
نمایه ها: