عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وجود توان راکتيو اضافه در خطوط انتقال باعث پيدايش مشکلات فراواني از قبيل ايجاد اختلال در عملکرد ژنراتورها ، افزايش تلفات خطوط و کاهش قابليت انتقال آنها مي گردد. براي جلوگيري از اين مشکلات بايد توان راکتيو اضافي خطوط انتقال را جذب کرد. در اين راستا تجهيزات گوناگوني همچون راکتورهاي شنت مورد استفاده قرار مي گيرند. جبرانگر شنت ترانسفورماتوري قابل کنترل با بلوک تريستوري موسوم به CSCT يکي از اين راکتورهاي قابل کنترل است. طراحی اين جبرانگر بگونه‌اي صورت گرفته است كه بتوان با استف ...