عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 184

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در شبکه‌های امروزی، کاربردهای بسیار متنوعی ارائه می‌شوند که سرویس‌های متفاوت با نیازمندی‌های ترافیکی خاص خود را طلب می‌کنند. به این جهت در مدیریت شبکه، تشخیص و کلاس‌بندی ترافیک نقش بسیار مهمی در بالا بردن بهره‌وری شبکه بازی می‌کند. در روش‌های اولیه کلاس‌بندی ترافیک، نوع ترافیک با توجه به شماره پورت تشخیص ‌داده می‌شد. اما با افزایش کاربردهایی که از شماره پورت‌های ناشناخته استفاده می‌کردند، کارایی این روش‌ها کاهش یافت. روش‌های بعدی بر مبنای بازرسی عمقی بسته‌ها بودند. این روش‌ ...

زمان بندی سیگنال های چراغ راهنمایی جهت بهبود خدمات، بخش مهمی از تحلیل و بهینه سازی شبکه ی ترافیک شهری می باشد. اگرچه تاکنون استراتژی های مختلفی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است، لیکن تحقیقات در خصوص عابرین پیاده کمتر صورت گرفته است. این موضوع تحقیقاتی خصوصاَ در پایتخت ها و کلان شهرها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پایان نامه پس از تعریف پارامترهای مختلف مربوط به چراغ راهنما و معرفی مدل سازی مدت زمان عبور عابرین پیاده، مدل زمان بندی چراغ راهنما جهت کاهش میزان تاًخی ...

ﺑﺮ‌‫ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ، ﻫﺰﻳﻨﻪ‌ي ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ‫ﺑﺮ‌ﻣﻲ‌ﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ حدود 7 ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎ‌ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﺑﻮﺩﻩ ‫ﺍﺳﺖ. ﻳﻘﻴﻨاً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺭﺍﻩ ﺍﻳﻦ مقدار ‫ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ نشان ﻣﻲ‌ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣؤﺛﺮ ﺑﺮ ‫ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪ‌ي ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. متأﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﺎن‌گر ﺍﻳﻦ ‫ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﻪ‌ي ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻧﻪ‌ﺗﻨﻬﺎ در كاهش تصادفات ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺯدارﻧﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺎﻫﺎً ﻣﺸﻮﻗﻲ ﺩﺭ جهت كاهش ريسك‌گر ...

با توجه به شواهد مختلفی که در رساله نیز آمده، نابسامانی ترافیک از جمله مهم ترین مشکلات مردم تهران، و یکی از اصلی ترین دغدغه‌های مسئولان و سیاست گذاران کشور می‌باشد، بنابراین تحقیق حاضر تلاش کرده با بررسی علل پیدایی آن، الگویی برای کاهش وضعیت موجود ارائه دهد. این تحقیق با تاکید بر این که نابسامانی ترافیک محصول عوامل گوناگون فردی، اجتماعی و غیر اجتماعی است، یکی از علل آن، یعنی ارتباطات بین سازمانی را بررسی کرده است. هدف اصلی پژوهشگر آن است که با بررسی ارتباطات بین سازمانی سازما ...

با پیشرفت و توسعه علم در حوزه اپتیک و همچنین ساخت فیبر نوری بستر برای ایجاد شبکه های نوری و جایگزینی آن با شبکه های سنتی ایجاد شد.این شبکه ها به دلیل سرعت بالا ، هزینه پایین و همچنین انعطاف پذیری با افزایش تقاضا روبرو شد ، که طبیعتا در سالهای بعد منجر به ایجاد ترافیک در این شبکه ها شد.اما برای ایجاد یک شرایط مطلوب این ترافیک باید مهندسی و کنترل شود. در واقع می توان گفت که مهندسی ترافیک عبارت است از فرایند هدایت ترافیک در داخل شبکه به منظور استفاده بهینه از پهنای باند موجود ب ...

حمل و نقل و ترافیک یکی از مهمترین مشکلات شهرهای بزرگ و بخصوص شهرهای کشورهای در حال توسعه مانند ایران است. این مشکلات که خود را غالبا به صورت شلوغی و ازدحام وسایط نقلیه، افزایش زمان سفر، کاهش ایمنی و افزایش آلودگی هوا نشان می دهند، مدیران شهری را برآن داشت تا از روشهای متعددی به منظور مدیریت و کنترل ترافیک استفاده نمایند. ایجاد محدوده ترافیکی یکی از سیاستها و روشهایی است که برخی از شهرهای بزرگ به منظور کاهش ترافیک در محدوده مرکزی به کار گرفته اند، این پژوهش به بررسی چالشهای طر ...

VoIP که به معنای انتقال صوت بر روی شبکه است یکی از کاربردهای مهم در شبکه می باشد. به سبب پیچیدگی های شبکه، محاسبه معیارهای عملکرد VoIP تنها از طریق محاسبات ریاضی امکان پذیر نمی باشد و نیازمند فعالیت های عملی در سطح شبکه است. شبیه سازی یک منبع ترافیکی شامل ساخت مدلی است که بتواند بسته هایی با فواصل ورود و طول کاملاً منطبق بر رفتار آماری ترافیک واقعی تولید نماید. با این وجود در هنگام اجرا، بخصوص زمانی که هزاران منبع ترافیکی در نظر گرفته شده باشد، شبیه سازی به کندی پیش می رود. ب ...

پایان نامه ی حاضر با استفاده از روش تحقیق تلفیقی برگرفته از مصاحبه، مشاهده و مطالعه ی منابع مکتوب و با استفاده از زبان تحلیل و توصیف، به بررسی تیزرهای راهنمایی و رانندگی با عنوان «مجموعه ی فرهنگ ترافیک» می پردازد. مسئله ی این پژوهش بازنمود انسان شناسی، فضاها و روابط شهری ایرانی در مجموعه ی فرهنگ ترافیک با اهداف شناخت و بررسی چگونگی ایجاد ارتباط و هویت سازی با شهروندان بواسطه ی این عوامل و با فرض تأثیرات مثبت اجتماعی و فرهنگی آن بوده است. «مجموعه ی فرهنگ ترافیک» تیزرهایی آموزش ...

افزایش روز افزون حجم و تنوع داده های مکانی- زمانی و پیچیدگی تحلیل‌های مکان مرجع موجود و مورد نیاز در مدیریت بهینه سیستم‌های حمل و نقل شهری موجب شده است تا تجزیه و تحلیل، تلفیق، مدل سازی و مدیریت این داده‌ها و انجام تحلیل‌های فوق در شبکه گسترده حمل و نقل شهری به عنوان یک چالش اصلی مطرح باشد. در این راستا، به‌کارگیری هوش مصنوعی به خصوص عامل‌های هوشمند در زمینه مدل‌سازی حمل‌ و ‌نقل می‌تواند به ارائه راه حل‌هایی برای بخش عمده ای از چالش‌های مطرح در سیستم حمل و نقل بیانجامد. مدل س ...