عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فضای مجازی چنان سیطره‌ای در قرن حاضر پیدا کرده است که امروزه در کشور ما اکثر مردم استفاده‌کنندگان محتوای مجازی محسوب می‌شوند. تولید محتوا برای فضای مجازی مسأله مهمی است که موضوع این تحقیق نیز می‌باشد. راهبرد تولید محتوا برای هر سازمان و برای هر رسانه‌ای متفاوت است. در این تحقیق هدف، تدوین راهبرد تولید محتوا در فضای مجازی با تأکید بر سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق با روش ترکیبی با استفاده از فنون کیفی و تکنیک SWOT که نیاز به عملیات کمی دارد، انجام شده و ...

پژوهش حاضر به منظور تدوین راهبردهای مطلوب برای شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. برای تدوین راهبرد ابتدا مقاصد آرمانی شبکه (مأموریت، چشم‌انداز و ارزش‌ها) تدوین گردید، سپس براساس مقاصد آرمانی اهداف تعیین شد و در نهایت با بررسی محیط داخلی و خارجی شبکه، راهبردهای مطلوب تدوین گردیدند. اطلاعات پژوهش از طریق مطالعه اسناد بالادستی، پرسشنامه و مصاحبه با صاحب نظران (مدیران ارشد سازمان صدا‌و‌سیما و شبکه آموزش، اساتید دانشگاه در حوزه‌های مدیریت رسانه و مدیریت آموزشی ...

از آنجایی که سایت واحد مرکزی خبر به عنوان یک خبرگزاری با سابقه، با وجود دارا بودن امکانات و نیروهای متخصص از نظر حجم مخاطب و میزان مراجعه، از جایگاه مطلوبی برخوردار نبود؛ لذا هدف ما در این تحقیق رسیدن به راهبردهای مطلوب ارتقا جایگاه سایت واحد مرکزی خبر در فضای رسانه‌ای بوده است. در این پژوهش، با استفاده از روش تدوین راهبرد SWOT، اقدام به شناسایی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید سایت واحد مرکزی خبر کردیم. تکنیک گردآوری اطلاعات ما در این تحقیق، مصاحبه عمیق و بررسی محتوایی سا ...

چکیده هدف اصلی این پایان نامه، تدوین راهبردهای توسعه ورزش همگانی از طریق شبکه ورزش سیماست. دلیل اصلی توجه به این امر نقش کلیدی رسانه و بخصوص تلویزیون در تأثیرگذاری بر نگرشها و رفتار مخاطبان است. یکی از مسئولیتهای رسانه ملی در جامعه دینی ایران، توجه به سلامت افراد جامعه و حفظ و ارتقاء آن است. یکی از روشهای تحقق این امر، توسعه ورزش همگانی از طریق برنامه ریزی راهبردی در شبکه ورزش سیماست. این تحقیق با استفاده از روش کیفی انجام گرفته و از طریق مصاحبه عمیق با کارشناسان ...

بسیاری از فضاهای شهری در رقابت و تلاش برای بقاء در محیطهایی به شدت متلاطم، بی ثبات و درحال تغییر و تحول قرار دارند، برای رویارویی با عوامل و رخدادهای محیطی تأثیر گذار بر فعالیت ها، با دو رویکرد و مکتب مدیریتی عمده باید در فضاهای شهری مواجه بود، یکی مکتب توصیفی انطباقی است که برخوردی انفعالی و اقتضایی با این تحولات را در بردارد و دیگری مکتب پیش تدبیری که برخوردی فعال با عوامل محیطی را تجویز می کند، روش تحلیل راهبردی (swot) به توصیفه مکتب پیش تدبیری و برای شناسایی و تدوین راهبر ...

این تحقیق با هدف تدوین استراتژی برای مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب خاوری با مرکزیت کرمان انجام گرفته است. این مدیریت امور اکتشاف مواد معدنی و تحقیقات مرتبط با علوم زمین در جنوب شرق کشور را بر عهده دارد. این مدیریت نیاز مبرمی به شناخت نقاط ضعف و قوت و نیز فرصت ها و تهدیدهای محیط فرا روی خود داشت تا با تدوین استراتژی های مناسب بتواند نقش و وظایف خود را به خوبی اجرا نماید. روش مورد استفاده در این تحقیق ،روش توصیفی ، تحلیلی و کاربردی بوده و جمع آوری اطلاعات از طر ...