عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 350

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اين تحقيق به منظور بررسي مقايسه تأثير دو روش تدريس فعاليت-محور و سنتي بر درک خواندن فارسي‌ دانش‌آموزان کرد زبان پسر پايه دوم راهنمايي شهرستان بوکان در سال 1388 انجام گرفت. فرضيه‌هاي مورد تحقيق عبارتند از: الف- روش تدريس فعاليت-محور به پيشرفت درک خواندن دانش‌آموزان کرد زبان کمک مي‌کند. ب- روش تدريس سنتي به پيشرفت درک خواندن دانش‌آموزان کرد زبان کمک مي‌کند. ج- بين روش تدريس سنتي و فعاليت- محور بر پيشرفت درک خواندن دانش‌آموزان تفاوت وجود دارد. جامعه آماري کليه دانش‌آموزان پس ...

ارائه الگوهای جدید تدریس در مقطع ابتدایی به این تحقیق کاربردی در دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت اجرا خواهد شد در بخش کوتاه مدت آن، اطلاعاتی در مورد چگونگی تدریس در مقطع ابتدایی کشورهای پیشرفته جهان (آمریکا، کانادا، انگلیس و استرالیا) از طریق مصاحبه با والدین و دانش‌آموزانی که به تحصیل در کشورهای مذکور اشتغال داشته و هم‌اکنون در مدارس ایرانی مشغول به تحصیل میباشند بطریق کیفی جمع‌آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. بررسی مقالات ، کتب ، مجلات Internet هم بخش عمده‌ای از داده ...

هدف این طرح شناخت وضعیت موجود و نحوه توزیع معلمان دوره راهنمایی تحصیلی در رشته‌های مورد تدریس آنان از لحاظ تخصص و کارایی لازم است تا براساس نتایج، مسئولان بتوانند برنامه‌ریزیهای لازم را برای تربیت نیروها با آموزشهای بلندمدت و کوتاه‌مدت بنمایند. جامعه آماری کلیه معلمان شاغل در مقطع راهنمایی تحصیلی اعم از مرد و زن و رسمی و غیررسمی در مناطق نوزده‌گانه تهران را شامل می‌گردد. با توجه به اهداف و سوالهای تحقیق فرمهای خاصی جهت کسب و جمع‌آوری اطلاعات لازم توسط مدارس و مناطق تهیه و تنظ ...

یکی از مسائل موردبحث مجامع آموزشی و تربیتی چگونگی انتخاب یک روش تدریس موثر و صحیح و یا تعیین برتری یک روش پرورش دیگر میباشد. از آنجا که اکثر مطالب درسی بصورت کلیتهای وابسته و مرتبط تنظیم گردیده است دو روش قیاسی (یعنی تدریس از کل به جزء) و استقرایی (یعنی نحوه تدریس از جزء به کل) از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. عقاید و نظرات متضاد و متفاوتی در این زمینه ابراز گردیده و تحقیقات وسیعی تاثیر نسبی این دو روش را مورد آزمایش قرار داده است . بعضی از این مطالعات روش استقرایی را روش برتر و ...

این تحقیق که در میان جامعه آماری مربیان دوره‌های آموزش روستائیان استان اصفهان اجرا گردیده اهداف زیر را دنبال می‌کند: 1 - شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی (عمومی و تخصصی) اظهار شده جامعه مورد بررسی. 2 - شناسایی و اولویت‌بندی مشکلات آموزشی از نظر جامعه مورد بررسی. 3 - شناسایی و اولویت‌بندی برخی ویژگیهای شخصیتی - حرفه‌ای جامعه مورد بررسی. 4 - بررسی ارتباط برخی عوامل با نیازهای آموزشی اظهار شده. این نحقیق از نوع همبستگی و علی - مقایسه‌ای بوده که در آن علاوه بر آمار توصیفی آما ...

هدف تحقیق، بررسی برخورد دانش‌آموزان با برنامه‌های آموزشی تلویزیون و میزان بهره‌مندی و بهره‌برداری آنها از درس علوم تجربی تلویزیون است . این بررسی به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه از 100 نمونه از دانش‌آموزان دوره راهنمایی مدارس تهران انجام گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 89 درصد دانش‌آموزان برنامه‌های آموزشی تلویزیون را در یادگیری خود موثر می‌دانند. 72 درصد از دانش‌آموزان از تداخل ساعات تحصیل‌شان در مدرسه با پخش برنامه‌های آموزشی تلویزیون ناراضی بودند. 49 درصد مدت ...

هدف پژوهش بررسی میزان قابلیت آموزشی لوازم آزمایشگاهی و کارگاهی و نقش آنها در کارایی تدریس و تفهیم محتوا و چگونگی استفاده معلمان از ابزار آموزشی است . جامعه آماری شامل دانش‌آموزان پسر و دختر سالهای اول تا سوم علوم تجربی و ریاضی فیزیک نظام قدیم و اول و دوم نظام جدید در 47 دبیرستان استان سمنان، دبیران و مربیان آزمایشگاه علوم تجربی است . روش پژوهش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که عدم شرایط فیزیکی مناسب محیط کار و مکفی نبودن وسایل و امکانات آ ...

هدف تحقیق بررسی روشهای رایج تدریس انشاء فارسی در مدارس ابتدایی شهر یزد و ارائه روشهای مطلوب برای آن است . روش مطالعه توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری شامل دانش‌آموزان و معلمان پایه‌های سوم، چهارم و پنجم ابتدایی شهر یزد است . که تعدادی از آنها جهت بررسی انتخاب شده است . براساس یافته‌های پژوهش ، 1) روش منظم و آزمایش شده‌ای در تدریس انشاء فارسی در دبستانهای یزد وجود ندارد. 2) دانش‌آموزان و آموزگاران مدارس ابتدایی در درجه اول نسبت به موضوعهای توصیفی و بعد ...
نمایه ها:
نگارش | 
انشاء | 
تدریس | 
یزد | 

رشد پژوهش‌ها در حوزه علوم تربیتی و به ویژه تدریس و یادگیری، تنوعی از روش‌های تدریس را پیش روی معلمان عصر حاضر گذاشته است. این تنوع روش‌های تدریس دو دیدگاه را به وجود آورده است: دیدگاهی که توصیه می‌کند یک معلم هر چقدر از روش‌های تدریس بیشتری در تدریس خود استفاده کند موفق‌تر است؛ در مقابلِ دیدگاهی که با ترکیب روش‌های مختلفی که برگرفته از رویکردهای گوناگون تدریس هستند، مخالف است. پژوهش حاضر به بررسی امکان به کارگیری بیش از یک رویکرد تدریس برای تدریس یک موضوع، توسط یک معلم، در یک ...