عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این رساله ابتدا مروری اجمالی از تحول تاریخی ابیراهی دستگاههای تصویرساز و تداخل سنجی مرتبط با آن ارائه شده است. بعد به روشهای متداول تحلیل فریزهای تداخلی، انواع تداخل سنجی و تداخل سنجهای رایج برای استخراج توزیع فاز از نقشهای تداخلی پرداخته شده است. سپس بطور نظری و تجربی نشان داده شده است که با تحلیل نقش تداخلی دو موج نامشخص در سه بعد می توان آنها را مشخص کرد. این روش افقهای جدیدی در تداخل سنجی باز می کند، از جمله بی نیازی به موج مرجع، امکان مشخص کردن شکل و موضع چشمه های موج ...
نمایه ها:

در نجوم رادیویی ، به دلیل دریافت انرژی و پایین بودن تفکیک در این طول موجها ، استفاده از آنتن‌های بشقابی بزرگ معمول می‌باشد. ولی ساخت چنین آنتنهای غول پیکری با مشکلات عملی و هزینه زیادی همراه می‌باشد. می‌توان به جای بزرگ کردن قطر یک آنتن بشقابی از چندین آنتن بشقابی کوچکتر استفاده کرد. البته چون آنتنها متحرک هستند ، اختلاف فاز ثابت نیست و باید سیستمی طراحی و ساخته شود که نتواند در هر لحظه این اختلاف فاز را تشخیص داده و از بین ببرد ، تا مجموعه آنتنها بتواند مانند یک سیستم بزرگ ع ...

در این رساله ضمن مروری کوتاه بر سرگذشت تداخل‌سنجی و بیان مبانی آن و شرح انواع تداخل‌سنجها و کاربردهای آنها، براساس رهیافتی نو با مسئله تداخل نور در تیغه، تداخل‌سنجی طرح و ساخته شده است که اجزاء اپتیکی آن تنها دو منشور مشابه است و ویژگیهای درخور توجهی دارد، از جمله همزمان دو دسته فریز (نوارهای تداخلی) مکمل ایجاد می‌کند، فریزهای جایگزیده و جای‌ناگزیده تشکیل می‌دهد، می‌تواند دوباریکه‌ای و یا بس‌باریکه‌ای عمل کند، طول موج و اختلاف دو طول موج را براساس تغییر زاویه اندازه می‌گیرد، ...

از جمله راههای افزایش انتقال حرارت از استوانه، قرار دادن آن مابین دیواره‌ها می‌باشد، به طوری که در یک فاصله مشخص از دیواره‌ها بتوانیم حداکثر انتقال حرار ت را داشته باشیم. در این رساله اثر همزمان افزایش سطح و ضریب انتقال حرارت جابجایی آزاد از استوانه همدما به صورت تجربی بررسی شده است. مطالعه تجربی به روش تداخل‌سنجی و با تداخل‌سنج ماک- زندر صورت گرفته است. هم چنین از کد فلوئنت نیز برای مدلسازی عددی مسائل استفاده شده است. در بررسی تجربی ابتدا جهت اطمینان از صحت استخراج نتایج با ...

در این پروژه با استفاده از تداخل سنجی تمام نگاری زمان زنده نحوه تغییرات طول و تغییرات ضریب انبساط گرمایی نسبت به تغییرات دما را مورد بررسی قرار داده‌ایم. برای این کار از یک روش خاصی در چیدن وسایل روی میز اپتیکی و همچنین از روش ظهور و ثبوت در جا استفاده نموده‌ایم. بعد از ظهور و ثبوت ، بیننده از طریق تمام نگار یک تصویر خواهد دید که ناشی از تصویر بازسازی شده و انعکاس از خود جسم است ، این دو تصویر بر روی هم منطبق هستند. اگر جسم در اثر گرما منبسط شود تصویر ناشی از تمام نگار و جسم ...

دراین پروژه ضمن بررسی انواع ساختارهای فاصله یاب لیزری به تشریح کامل روش تداخل سنجی اعم از تداخل سنجهای ساده و پیشرفته پرداخته می شود . همچنین اصول عملکرد لیزرها و آشکارسازهای نوری مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به مطالب جمع آوری شده طراحی فاصله یاب لیزری به روش تداخل سنجی انجام می گیرد . انواع خطاها دراین فاصله یاب بررسی و سیستم طراحی شده با نرم افزارهای ‏‎MATLAB‎‏ و ‏‎ORCAD‎‏ شبیه سازی می گردد . دراین طرح از یک لیزر هلیم-نئون به عنوان سورس و از یک دیود نوری بهمنی به عن ...

دراین طرح شعاعهای انحناضریب شکست عدسیها بخصوص عدسیهای ریزنظیر عدسی میکروسکپ اندازه گیری میشود،که برای طراحی وساخت وتعمیر دستگاههایی که درآن عدسی بکاررفته مفیداست .اساس اندازه گیری براین منوال‌است که سطح موج تختی به عدسی تابانده میشود، این موج‌ازدوسطح عدسی بازتابیده باهم تداخل میکنندوفریزهای دایره ای متعددی ایجاد می کنند،بااندازه گیری شعاع فریزها دردوموضع عدسی وداشتن ضخامت عدسی پارامترها قابل محاسبه اند. ...

با توسعه صنعت نیم‌رسانا برای ساخت بسياری از ادوات تجاری و صنعتی در ريزمقياس‌ها و مدارهای مجتمع با ابعاد نانو نياز به وجود سيستم‌های اندازه‌گيری جابه‌جايي دقيق وجود دارد. تداخل‌‌سنج لیزری یک سیستم رایج اندازه‌گیری در ابعاد نانومتری در فرآيندهای ساخت مدارهای مجتمع است. با کاهش محدوده اندازه‌گیری، خطای ناشی از محیط، قطعات نوری و غیره اهمیت پیدا می‌کند. در این پایان‌نامه تاریخچه و اصول کلی تداخل‌سنج‌های لیزری، انواع منابع خطا در سیستم-های اندازه‌گیری ابعاد نانومتری بررسی می‌شود. ...

گنبدهاي نمكي يكي از شگفتيهاي جهان بشمار مي آيند و در ايران بيش از 250 گنبد نمكي در بخش هاي شرقي زاگرس گسترش يافته اند. مطالعه فعاليت گنبدها از آن جهت حائز اهميت است كه ذخاير هيدروكربوري زمين را به تله مي اندازند همچنين در سطح زمين باعث ناپايداري هاي ژئومورفولوژيك مي شوند. گنبد نمكي سياهو در كوه فينو در 70 كيلومتري شمال بندرعباس و 10 كيلومتري شمال شرق جاده بندرعباس سيرجان قرار دارد. این گنبد نمکی جهت بررسی میزان دیاپریسم فعال در یک بازه زمانی بین زمان های 17/4/2008 تا 18/3 ...