عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 152

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش سعی برآن است تا به شناخت درست و دقیق تدی ار اشعار موسوی گرمارودی دست یابیم. یکی از راههای دست یابی به این شناخت، بررسی عناصر شاعدانه در شعر شاعر است و این عناصد به چهاد بخش؛ عاطفه، تخیّل، موسیقی و زبان تقسیم می شوند. اشعار گرمارودی در قالب های کهن و نو سروده شده است.پس توجه خود را به شعر نو و مختصات آن، معطوف داشتیم.سپش چون گرمارودی شاعذی ست که دو دوره سیاسی- اجتماعی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ذا درک کرده است، در این پژوهش، قبل از پرداختن به عناصر شاعرانه، به برر ...

با پیشرفت علم روانشناسی وارائه نظریات جدید دراین حوزه بویژه نظرات پاولف و خصوصاً نظرات او درباب چگونگی خلق وآفرینش هنری، دریچه‌ی جدیدی برروی هنرمندان، بویژه هنرمندان تئاتر گشوده شد. درمیان هنرمندان تئاترنخستین فردی که به اینگونه نظرات توجه نمود و سعی کرد آنها را‌ جهت ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تئاترعلمی بکار گیرد، کنستانتین استانیسلاوسکی بود. استانیسلاوسکی معتقد بود که : " بازیگر یا باید دارای تخیّل پرورش یافته، مستقل و مبتکر باشد و یا باید برای همیشه این حرفه را رها سازد ". از سوی دی ...

عنصر خیال به عنوان عنصری اساسی در شکل گیری یک اثر هنری بدون تردید هم زاد انسان بوده است، انسان ها در ادوار مختلف توانسته اند از طریق تخیّل کردن و نیروی خیال خود نه تنها در زمینه ی هنر بلکه به نوآوری های علمی و صنعتی دست یابند. همواره اساس هنر را تخیّل دانسته اند، و هنرمند است که توانایی ثبت تصاویر ذهنی و خیالی را در یکی از شاخه های هنری دارد. زیرا آفریدن صورت های نو از طریق تخیّل کردن امکان پذیر است. در پی آفریدن صورت های خیالی، از یک طرف با نقاشان سنتی ایران روبرو هستیم ک ...

به تصور عوام، رؤیاها تصاویر مهمل و بیهوده اند اما در سه رویکرد اسطوره ای، روانشناختی و معرفتی رؤیا دارای معانی خاصی است. در عالم اسطوره رؤیا به معنای تاریخ، پدیده و طبیعتی نمادین است و در حیطه روانشناختی رؤیا زبان ناخودآگاهی معنا می شود. اما در عالم عرفان رؤیا گستره ای از مفاهیم ماوراء طبیعـی است. اساطیر که در ژرف ساخت خود حقیقت اند، از طریق هماهنگ شدن با نیازهای متنوع روانی و اجتماعی انسان و گذر از صافی ناخودآگاه به رؤیاهای انسان به شکل نمادین نفوذ کرده و با ایجاد تعادل و سا ...

مولانا در مثنوي براي انتقال وتفهيم معاني وموضوعات فلسفي ، عرفاني ، كلامي و...از شگردها ، فنون وشيوه هاي خاصي استفاده مي كند . يكي از اين فنون وشگردها ، كاربرد تصاوير حيواني جهت تبيين مطالب وموضوعات مورد نظرش است .به طور كلّي ، منظور از تصوير ، تمام تصوّرات وسوابق ذهني جامعه ي انساني نسبت به شكل ورفتار وساير خصوصيات حيوانات است كه هر حيوان بدان متّصف ومعروف است . دراين پژوهش تلاش برآن بوده است كه تصاوير حيواني ، چه در قالب حكايات وداستان ها وچه درابيات منفرد ، استخراج گردد ودس ...

وجه مشترک همهمعانی ارائه شده پیرامون وحی در قرآن کریم «تفهیم و القای سریع و پنهانی»است وبیش‌ترین کاربرد قرآنی آن در معنای پیامبری است که « تفهیم اختصاصی از جانب خداوند به بنده برگزیده که مأمور هدایت مردم می‌باشد» و وحی بدین معنا شاخصه نبوت است».شیخ الرئیس از نظر عقلانی ضرورت وحی نبوی را از طریق مراتب عقل به ویژه عقل مستفاد و ضرورت قوه حدس و ارتباط عقل بشری با عقل فعال بیان می‌کند. از نظر ابن‌سینا وحی عبارت است از القاء معرفت از جانب عقل فعال در نفس پاک و مصفا ومستعد نبی. عق ...

فرمالیسم به عنوان یک مکتب نقد ادبی، شعر را کاربرد ناب زبان می‌دانست. بر همین اساس بیشتر بر عناصر زبانی(یعنی فرم) تاکید داشت و بر این عقیده بود تاکید بر محتوا باعث توخالی شدن اثر می‌گردد. شکلوفسکی یکی از بنیانگذاران مکتب فرمالیسم، آشنایی‌زدایی را عامل مهم ادبیّت می دانست و معتقد بود شعر چیزی جز آشنازدایی در زبان ارتباطی نیست. این اصطلاح به مجموعه ترفندهایی اطلاق می شود که «مولّف به واسطه ی آن ها سعی می کند متن را غریبه جلوه دهد؛ این امر باعث به تاخیر افتادن دریافت معنای متن و ...

نقد ادبی ، بررسی همه جانبه و کامل یک اثر ادبی است. در ارزش و اهمیّت نقد ادبی نباید تردید کرد، زیرا به یاری آن ، ازآثار ادبی بهره و لذّت بیشتری نصیب خواننده می گردد. این پژوهش با نگاهی نقّادانه به بررسی پنج عنصر سازنده ی شعر در آثار زنده یاد نادر نادر پور می پردازد. در فصل نخست، زندگینامه و آثار شاعر به اختصار بیان شده است. فصل دوم به بررسی « عنصر عاطفه» به عنوان اساسی ترین عامل پیدایی شعر ، اختصاص دارد و تعدادی از مهم ترین عاطفه های شعری از جمله : تیره بینی و مرگ اندیشی ، غ ...

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی میزان تأکید دبیران بر پرورش حس زیبایی‌شناسی دانش‌آموزان می‌باشد. برای نیل به این هدف، مولفه‌های زیبایی‌شناسی در قالب نه سوال پژوهشی با هدف شناسایی میزان تأکید دبیران بر پرورش تخیّل، نوآوری، کنجکاوی، انعطاف‌پذیری، تحرک و پویایی، تنوع‌طلبی، دقّت و توجّه، هماهنگی و موزونی و عواطف انسانی دانش‌آموزان طراحی شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است که جامعه آماری آن را دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر ابهر با حجم 1779 نفر تشکیل می‌دهند. با ...