عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
پنبه | 

به منظور بررسی ارزش غذایی کنجاله های تخم پنبه تولی شده در ایران ، آزمایشی با12 راس گوساله نر هلشتاین در حال رشد با وزن اولیه 17+87/134، درقالب یک طرح چرخشی متوازن با 4 جیره . 4دوره ، 3 بلوک و 4 حیوان در هر بلوک انجام شد . دراین آزنایش ، از جیره های شامل کنجاله های مختلف روغن کشی استفاده شد . جیره ها از نظر انرژی خالص نگهداری و ازایش وزن و پروتئین خام یکسان بودند . گوساله هادرطی آزمایش به طور انفرادی و در حد آزاد از جیره کاملا مخلوط شده ، تغذیه شدند، قابلیت هضم ظاهری ماده خشک ...

از جمله اهداف اصلی این طرح بررسی امکان مصرف دانه گلرنگ ایرانی و تأثیرات تغذیه آن درگاوهای شیرده اوایل شیردهی بود. همچنین ارزیابی تأثیر این دانه روغنی همراه با روغن ماهی بر تولید وکیفیت چربی شیر به ویژه اسید لینولئیک مزدوج درگاوهای شیرده در این آزمایش انجام شد. برای این منظور در آزمایش اول ارزش غذایی دو رقم گلرنگ ایرانی IL-111 و کوسه (بومی) تعیین شد و درادامه این دو رقم با سایر دانه‌های روغنی (سویا، تخم پنبه و کلزا) با استفاده از آزمون گاز مورد مقایسه قرار گرفت. میزان تولید گ ...

به منظور مطالعه اثر چربیها بر عملکرد جوجه‌های گوشتی تعداد 336 قطعه جوجه یک روزه به 42 گروه 8 قطعه‌ای تقسیم گردید. تیمارهای آزمایشی که عمدتاً بر پایه ذرت و سویا استوار بودند بر اساس انرژی و پروتئین همسان تنظیم و چربیهای زیر به آنها افزوده شد: 5 درصد پیه گاو، 5 درصد روغن خام تخم پنبه، 5 درصد خلط روغن تخم پنبه، 5/2 درصد پیه + 5/2 درصد روغن خام، 5/2 درصد پیه + 5/2 درصد خلط یا 5/2 درصد روغن خام + 5/2 درصد خلط. تیمار شاهد فاقد هر نوع چربی بود. میانگین مصرف خوراک جوجه‌های تغذیه شده ...

چکیده ندارد.
 
چکیده ندارد.

جمع آوری منابع و اطلاعات در زمینه استفاده از خرمای غیر خوراک با مکملهای پروتئینی در تغذیه دام بعمل آمده و همچنین ساخت آخور و مقدمات اجرائی جهت شروع آزمایش بر روی دام صورت پذیرفته است. ...
نمایه ها:

با توجه به نقش بسیار مهم پروتئین در تغذیه طیور و به منظور تامین آن در جیره غذایی،از منابع وترکیبات مختلف گیاهی و حیوانی استفاده می شود. از آنجایی که استفاده از این قبیل منابع پروتئینی به دلایل گوناگون نظیر بالا بودن هزینه تولید و وجود برخی محدودیت های دیگر،مشکلاتی را به دنبال دارد به همین جهت از مدت ها قبل در کشورهای مختلف اقداماتی در زمینه جایگزین نمودن پروتئین حاصل از تک یاخته ای ها به جای منابع پروتئین حیوانی و گیاهی بعمل آمده است.هدف از انجام این آزمایش نیز بررسی امکان جا ...