عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تخمین کانال در سیستم‌های مخابراتی یکی از مهمترین مسائلی است که بتوان براساس آن نرخ خطای ارسال و دریافت اطلاعات را تا حد ممکن کاهش داد. در این میان تخمین کانال‌های بی‌سیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و با توجه به کاربرد وسیع تکنیک OFDM در طیف گسترده و سیستم‌های مخابراتی، معمولاٌ تخمین کانال‌های مخابراتی مبتنی بر تکنیک OFDM در حوزه‌ی فرکانس با استفاده از زیرحامل‌های معلوم به‌نام پایلوت انجام می‌گیرد. یکی از تکنیک‌هایی که از پیچیدگی کمتری برخوردار بوده روش LS می‌باشد که در اکث ...

نیاز روز‌افزون به ارسال داده با نرخ‌بیت بالا به‌ویژه در سیستم‌های مخابرات بی‌سیم و محدودیت سیستم‌های موجود در برآورده ساختن این نیاز از یک سو و همچنین کاهش عملكرد شبكه‌هاي بی‌سيم به‌وسيله پديده‌هاي محيط انتشار از جمله محوشدگي و هم‌چنين تداخل هم‌كانال و تداخل بين سمبل‌ها، سبب شده که در سال‌های اخیر سیستم‌های مخابراتی مبتنی بر چند‌ورودی‌–‌چند‌خروجی (MIMO) به‌خاطر استفاده مؤثر از پهنای‌باند و همچنین كاهش اين مشكلات مورد‌توجه بسیار قرار گیرند. از مشخصه‌های این سیستم‌ها، قابلیت دس ...

تكنيك OFDM كه درواقع مخفف عبارت «مالتيپلكس متعامد برمبناي تقسيم فركانسي» مي‌باشد، روشي جهت ارسال داده ها بصورت موازي است كه با استفاده ازآن مي توان به نرخ بالايي ازانتقال داده، توسط ارسال همزمان برروي تعداد زيادي ازحاملهاي متعامد دست يافت. از آنجاكه اين روش به عنوان يك تكنيك انتقال چند حاملي، داراي قابليت بالايي جهت حذف تداخل بين سمبل ها درسناريوي انتقال از طريق كانال چند مسيره اي مي باشد، امروزه ازاهميت بالايي درمخابرات سيار برخوردار است. با توجه به گسترش روز افزون OFDM درسي ...

با رشد روز افزون تقاضا برای برقراری ارتباط مطمئن و پرسرعت به منظور انتقال داده‌های صوتی و تصویری با حجم بالا بین کاربران مختلف و بصورت بی‌سیم، مطالعات گسترده‌ای روی سیستمهای ادغام تقسیم فرکانسی متعامد (OFDM) در حال انجام می‌باشد. در سیستمهای ادغام تقسیم فرکانسی متعامد (OFDM) تحت کانال‌های محوشونده، تخمین کانال با ارسال سمبول‌های راهنما با الگوهای متفاوت انجام می‌پذیرد. تخمین کانال مدل شانه‌ای با داده‌های راهنما شامل دو مرحله است. ابتدا، کانال در فرکانس‌های داده‌های راهنما با ...

در این تحقیق، باند باریکی برای تعداد پایلوت‌های استفاده شده به دست آمده است. هم‌چنین روش جدیدی برای کاهش تعداد پایلوت‌ها در سیستم‌های OFDM ارائه نموده‌ایم که با حفظ کارایی، تعداد پایلوت‌های ضروری مورد استفاده را تا میزان پنجاه درصد کاهش می‌دهد. حداقل تعداد پایلوت‌های مورد نیاز برای داشتن کارایی بهینه (حداقل MSE) در تخمین LS در سیستم OFDM برابر L است. ما در روش پیشنهادی خود برای تخمین کانال تنها از L?2 پایلوت استفاده می‌کنیم. در روش معمول برای تخمین کانال، تعداد پایلوت‌های م ...

این پایان نامه به بررسی روشهای تخمین پاسخ فرکانسی کانال در سیستم های چند حامله ، شامل روش استفاده از سمبل‌های آزمایشی و روش استفاده از سمبل های داده که عمل تشخیص ابتدایی روی آنها انجام شده است(تصمیم- وابسته یا تشخیص- وابسته) می‌پردازد. با استفاده از پیش گویی پاسخ فرکانسی کانال میزان فرکانس گزینی کانال در بلوک بعدی یک سیستم چند حامله تعیین می شود و بر اساس شدت فرکانس گزینی کانال پارامترهای مربوط به سیستم که در دقت تخمین پاسخ فرکانسی کانال و حجم داده ارسالی موثر هستند تغیی ...

به دلیل قابلیت پایوری در برابر کانالهای محوشدگی چندمسیری و راندمان طیفی خوب، تسهیم فرکانسی متعامد (OFDM) به عنوان یک طرح مدولاسیون برای سیستمهای دسترسی با سرعت بالا انتخاب و در استانداردهای کاربردی گوناگونی مورد استفاده قرار گرفته است. اخیراً سرویسهای اینترنتی سلولی پیشرفته بر اساس OFDM برای حصول انتقالی مطمئن، با سرعت بالا و راندمان طیفی خیلی زیاد توسعه داده شده است. به منظور غلبه بر محدودیتهای بودجه لینک و محوشدگی چندمسیری محیط های رادیویی سلولی سیار، ترکیب OFDM با سیستم چن ...

امروزه به دلیل پیشرفت های چشم گیر تکنولوژی در زمینه ی مخابرات بی سیم و اثبات مزایای فراوان سیستم های چند آنتنه، میزان علاقه به استفاده از آرایه های بزرگ آنتن، هم در فرستنده و هم در گیرنده افزایش یافته است که این سیستم ها به عنوان سیستم های Massive MIMO شناخته می شوند. افزایش تعداد آنتنها در فرستنده و گیرنده، روشی مناسب برای افزایش ظرفیت شبکه محسوب می شود. با به کار بردن آرایه ای از آنتن ها در ایستگاههای پایه، عملیات پردازش ساده تر می شود و اثرات نامطلوب خطای تخمین کانال از ...

در این پایان‌نامه یکی از روش‌های توأمان تخمین کانال و آشکارسازی داده‌های ارسالی را در یک کانال گزینشگر مضاعف‌ مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس از این روش در مدولاسیون تقسیم فرکانس عمود بر هم استفاده می‌کنیم. در سال‌های اخیر تمایل به استفاده از سرویس‌های انتقال داده و اینترنت برای کاربران متحرک، موجب ارائه نسل‌های جدید موبایل با قابلیت‌ نرخ انتقال داده بالا برای کاربر متحرک شده‌است. کاربر متحرک با سرعت بالا، یک کانال مخابراتی گزینشگر فرکانسی و زمانی را تجربه می‌کند. با توجه به ا ...