عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پس از بررسی روشهای موجود یک الگوی جدید جهت تخصیص بهینه اعتبارات با استفاده از روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی ارائه شده است. با این روش می توان کمبود یک سری اطلاعات مورد نیاز جهت تخصیص بهینه اعتبارات را با استفاده از جدولهای مقایسات زوجی که توسط کارشناسان با تجربه تکمیل می شود جبران نمود. در نهایت مدلی ارائه گردیده است که با استفاده از آن مقدار بودجه لازم برای انجام عملیات تعمیر و نگهداری بخشهای مختلف راه شامل: جسم راه، ابنیه فنی و تجهیزات ایمنی و تونلها تعیین می گردد. ...

هدف اساسی کلیه بانکهای تجاری، جمع آوری پس اندازهای اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای تسهیلات به سازمانها و شرکتهای مختلف تولیدی، خدماتی، صنعتی و … می باشد. با توجه به اهمیت تسهیلات اعطایی به شرکتهای واجد شرایط مدلهای متعددی برای سنجش ریسک اعتباری آنها ارایه شده است، لکن اغلب مدلهای مورد استفاده در این زمینه از نوع مدلهای خطی و یا خطی تعمیم یافته هستند که فقط ریسک اعتباری مشتریان را تحلیل می کنند و مورد بررسی قرار می دهند و کمتر به ظرفیت اعتباری مشتریان که عامل مهمی در ارایه تسهیلات ...

این مقاله به بررسی سه مساله اساسی در مدیریت تحقیق و توسعه می‌پردازد: چگونگی تخصیص پول میان انواع متفاوت پروژه‌های تحقیق و توسعه، چگونگی سنجش بازگشن اقتصادی پروژه‌ها، و بالاخره چگونگی پرداخت مناسب به پژوهشگران ...

2هدف و ضرورت اجراي طرح : يکي از اهداف مهم دولت، توسعه روستايي و افزايش توليد و رفع نياز به واردات محصولات کشاورزي است، بنابراين دسترسي توليدکنندگان به سرمايه به عنوان يکي از مهمترين عوامل توليد جهت رسيدن به اين اهداف ضروري است. بخش کشاورزي به منظور حفظ وضعيت موجود و توسعه ظرفيتهاي توليدي خود به طور مستمر نياز به سرمايه‌گذاري دارد. بودجه مهمترين و موثرترين ابزاري است كه مي‌تواند براي تعيين سياست‌ها و اولويت‌ها، برنامه ريزي، اصلاح و تعديل فعاليت‌ها و كنترل مورد استفاده قرار ...

در این مقاله رویکردی عاملگرا برای کنترل سیستم های با اهداف چند گانه ارائه شده است. اصول این روش مبتنی یادگیری عاطفی و یادگیری تفاوت زمانی بوده و دارای ساختار فازی - عصبی می باشد. روش پیشنهادی می تواند با توجه به موقعیت فعلی، عملکرد سیستم در زمان های گذشته و اهداف کنترلی موجود، سیستم را به گونه ای کنترل نمایدکه این اهداف در حداقل زمان و به نحو بسیار مطلوبی بر آورده شوند. ...