عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

معرفی سیستم لجستیک سازمانهای نظامی مستقل دنیا از جمله موضوعاتی است که رد این مقاله دنبال می‌شود. در شماره گذشته به تفصیل درباره ساختار، وظایف و مسئولیتهای لجستیکی ناتو به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت . در آنجا به سه دسته فعالیت اساسی شامل لجستیک تولیدی، لجستیک مصرف کننده و برنامه ریزی اضطراری داخلی اشاره گردید. در این شماره ضمن شرح جامعتری از فعالیتهای مذکرو و کمیته‌ها و گروه‌های کاری مربوط به آنها، بحث مختصری درباره هماهنگی و ارتباطات لجستیکی بین اعضا ارائه خواهد شد. ...