عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 50

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از دو دهه قبل، طرح‌های هادی روستایی از جمله گسترده‌‌ترین طرح‌های کالبدی روستایی در ایران هستند که عمدتاً جنبه‌های کالبدی بافت فیزیکی روستاها را مورد توجه قرار می‌دهند. با ارزیابی اثرات کالبدی این طرح‌ها می-توان با دیدگاه جامع‌تری امکان برنامه‌ریزی را در آینده فراهم آورد. مهمترین هدف ارزیابی طرح‌های هادی فراهم ساختن ابزار مدیریت لازم برای نظارت، کنترل، جهت دهی و بهبود کارایی آنهاست که بر اساس آن بتوان تجدید حیات و هدایت روستا را به لحاظ ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی فراهم ...

شهر کرمانشاه بعنوان مرکز اداری – سیاسی استان و یکی از کلانشهرهای کشور با آغاز قرن چهاردهم شمسی، به واسطه تحولات اقتصادی – اجتماعی و سیاسی رخ داده، از رشد کالبدی – فضایی سریع و شتابانی برخوردار بوده است. بطوریکه جمعیت و مساحت شهر به ترتیب 7 و 17 برابر شده است. در این پژوهش که در چهارچوب روش تحقیق تکوینی و علی انجام پذیرفته، روند تحولات کالبدی – فضایی شهر کرمانشاه از سال 1335 تا 1385 با استفاده از منابع اسنادی مختلف، داده های آماری سرشماری های عمومی نفوس و مسکن، نقشه های مختلف ...

این تحقیق مروری است بر مفهوم راهبرد تراکم سیال ساختمانی و برررسی اسناد و ضوابط و مقررات مصوب در این باره طی سال های گذشته در بابلسر. اگرچه موضوع و مصادیق تراکم بارها و به شکل های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، به نظر می رسد در آستانه تصویب طرح جامع بابلسر در سال 1381، که می تواند مقطعی سرنوشت ساز باشد، نیاز به ارزیابی در تعریف و نحوه به کارگیری این مفهوم در طرح ها و سیاست گذاری های شهرسازانه وجود دارد : زیرا اگر این بار نیز با دیدگاه های قبلی و بدون درکی صحیح و قانونمند شده ...

در قرن حاضر جهت توسعه کشور برنامه‌ها و سیاست‌هایی تهیه و اجرا گردید که منجر به توسعه‌ی شهری بخصوص توسعه مادرشهرها و تغییر و تحول کالبدی-فضایی روستاها و روابط‌ بین شهر و روستا گردیده است. از جمله این نظریات و رویکردها، نظریه نوسازی و رویکرد رشد صنعتی و توسعه قطبی بودند که موجب تمرکز و تراکم منابع و زیرساخت‌های توسعه و قطبش در مادرشهرهای منطقه‌ای گردید و نیاز به تأمین نیروی کار صنعتی و مهاجرت بی‌سابقه روستا- شهری، نیاز به فضاهای جدید حیاتی و ‌گسترش شهری در اراضی پیرامونی در پی ...

چندین دهه از تحولات جهان مدرن می گذرد و بیشر مناطق در کشور های مختلف این وضعیت اجتماعی را تجربه کرده اند که از جهات بسیاری تاثیر بر روی عوامل مختلف از جمله شهرها و توسعه ی آنها و نیز معماری های گوناگون گذاشته است . لذا شهر بابل با توجه به وجود مهاجرین و عوامل توریست پذیر با پیشرفت اقتصادی تحول در فضای شهری و معماری را به خود دیده و به سمت شهرسازی مدرن حرکت کرده است روش پژو هش در این پایان نامه از نوع توصیفی – تحلیلی و روش کار میدانی به صورت پرسش نامه بوده است بعد از تحلیل داد ...

محله های قدیمی شهر فسا هسته اولیه و اصلی شهر را تشکیل می دهد.. شناسایی نارسایی های کالبدی و عملکردی این بافتها به منظور برنامه ریزی و مدیریت و حفظ و نگهداری آنها از اقدامات اولیه و مهمی است که باید صورت پذیرد. پژوهش حاضر با توجه به این نگرش به بررسی مشکلات کالبدی محله های قدیم شهر فسا و برنامه ریزی لازم جهت آن می پردازد. سوالات اصلی پژوهش این است که آیا فشردگی و پیوستگی بافت در محله های قدیمی شهر به طور یکسانی وجود دارد؟ آیا فشردگی شدید بناهای موجود در بافت قدیمی شهر فسا باعث ...

ضعف بنیان‌های ساختاری نقاط روستایی کشور، از دیر باز جزو موانع توسعه یافتگی این سکونتگاههای انسانی به شمار آمده است. در این میان بروز حوادث غیرمترقبه طبیعی همچون سیل وزلزله بیشترین لطمه را بر این پیکر ناتوان وارد ساخته، به طوری که به دنبال هر حادثه، سازمان اقتصادی و اجتماعی روستاها به همراه ساختار فیزیکی آن دچارصدمات جدی می‌شود. در چنین زمینه‌ای بازسازی روستایی آسیب‌دیده از حوادث طبیعی، با رویکردی عقلانی به برنامه‌ریزی راهکاری جز مداخله در نحوه آرایش مکانی- فضایی نمی‌یابد. آنچ ...

روابط موجود میان شهر و روستا و چگونگی کم و کیف آن به صورتهای گوناگون بر شکل پذیری رشد و توسعه سکونتگاههای روستایی و همچنین بر روابط درونی و بیرونی آنها اثر می گذاردرابطه شهر و روستا از گذشته تاکنون دچار فراز و نشیب‌های فراوانی شده است و تحت تأثیر عوامل مختلف در سطوح مختلف اشکال متفاوتی به خود گرفته است. گاه باعث به وجود آمدن بستری مناسب برای توسعه منطقه‌ای شده و گاهی موجب برهم خوردن توازن شهر و روستا و در نتیجه عدم توسعه مناسب منطقه‌ای شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پ ...

افزایش بی رویه و روزافزون جمعیت شهرها، بویژه در کشورهای در حال توسعه، ناشی از رشد طبیعی و مهاجرت، زمینه ساز ایجاد پدیده اسکان غیررسمی گردیده که این پدیده،معضلات گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ،کالبدی و... را در شهرها به وجود آورده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر فضایی-کالبدی این پدیده در کلان شهر کرج انجام گرفته است. پدیده حاشیه نشینی یکی از معضلات شهری در کرج محسوب می گردد که تأثیرات فراوانی در ابعاد گوناگون بر پیکره شهر کرج بر جای گذاشته است و نگرانی از تأثیرات گوناگون ...