عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 412

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گزارش حاضر که از سوی موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی تهیه گردید، حاوی رئوس فعالیتهایی است که موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی در سال 1350 در جهت تحقق اصول منشور انقلاب آموزشی و بکار بستن توصیه‌های کنفرانسهای ارزیابی انقلاب آموزشی به عمل آورده است . تهیهء برنامهء پنجسالهء آموزش کشور، فعالیت در جهت منطقی کردن و نوآوریهای ساختی در نظام آموزش و پرورش ، فراهم آوردن وسایل هماهنگی و توسعهء فعالیتهای پژوهشی، بهبود شرایط گسترش و انتقال اطلاعات علمی و تامین خدمات لاز ...

هدف تحقیق حاضر شناسایی تنگناهای فضای آموزشی استان مرکزی به ویژه در مناطق بزرگ شهری و ارائه راه‌حلها جهت مرتفع نمودن این تنگناهاست . برای انجام پژوهش از میان مناطق چهارده گانه استان مرکزی، چهار منطقه اراک (ناحیه 1 و 2)، خمین و ساوه که بیشترین مشکل کمبود فضای آموزشی را دارند انتخاب شده‌اند. جامعه آماری شامل مسئولین ادارات و اداره کل و کلیه مدیران مدارس در سه دوره آموزشی در مناطق یاد شده است . برای انتخاب نمونه آماری از میان مدیران مدارس در سه دوره تحصیلی، 50 درصد بصورت تصادفی و ...

این گزارش که از سوی امور بررسیهای آماری مرکز برنامه‌ریزی آموزشی و با همکاری نمایندهء یونسکو در ایران و آقای عبدالرضا صالحی تهیه و ترجمه شده است ، و روند گذشته و مسایل اصلی در توسعهء آموزش عمومی در ایران، شامل کودکستان، پذیرفته‌شدگان به آموزش ابتدایی، عملکرد نظام آموزش ابتدایی، فارغ‌التحصیلان دورهء ابتدایی و پذیرفته‌شدگان دورهء متوسطه و عملکرد دورهء دوم نظام آموزشی (راهنمایی و متوسطه)، تحول احتمالی آموزش عمومی، شامل: تحول آیندهء نظام آموزش ابتدایی و گسترش دورهء دوم آموزشی را د ...

این گزارش از سوی نماینده یونسکو و با همکاری آقای عبدالرضا صالحی تهیه و ترجمه شده است که روند گذشته و مسایل اصلی در توسعهء آموزش عمومی را در ایران، شامل فارغ‌التحصیلان دورهء ابتدایی و پذیرفته‌شدگان به دورهء متوسطه و عملکرد دورهء دوم نظام آموزشی (دورهء راهنمایی و متوسطه) در برمی‌گیرد. همچنین، در این گزارش ، تحول احتمالی آموزش عمومی، اعم از تحول آینده در نظام آموزش ابتدایی و گسترش دورهء دوم آموزشی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است . ...

این گزارش که از سوی موسسهء تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، با هدف بررسی مسایل مختلف مربوط به دانشگاه بوعلی‌سینای همدان تهیه گردید، با اشاره به نظام آموزش کشورهای در حال رشد و تحول، اساسا اقتباس سادهای از نظام آموزش و پرورش کشورهای غرب است و بالطبع فلسفه و ساخت چنین آموزش نسبت به نیازها و واقعیات اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی جوامع در حال رشد و تحول بیگانه است ، یادآور می‌شود که تحولات نیم قرن اخیر در زمینه‌های مختلف ، رفته رفته تغییرات اساسی را در مفهوم و ساخت آموزش ، بویژه ...

نوشته حاضر که کلیات طرح تحول بنیادی نظام آموزشی را مورد بررسی قرار داده است ، در دو فصل نگاشته شده است . در فصل اول، صرفا پاره‌ای از مشکلات عمومی را در امور آموزشی بررسی کرده و از ارائه هر گونه راه‌حل در هر یک از مسایل مطرح شده خودداری کرده است . در فصل دوم با توجه به مشکلات موجود و با در نظر گفتن اهداف مورد نظر به تدوین کلیات طرح پیشنهادی برای اصلاح بنیادی نظام آموزشی پرداخته است . اطلاعات و داده‌های این گزارش با استفاده از آمارهای موجود در نشریات وزارت آموزش و پرورش و وزارت ...

به گواه تاریخ، کتابخانه ها به عنوان نهادهایی مستقل، پیوسته جزو جدایی ناپذیر مراکز و موسسات آموزشی و تحقیقاتی بوده و نقش قابل مداقه ایفا می کنند. در این روند کتابداران به دلیل اعتقادی که به نقش دانش و معرفت در تحول فرد و اجتماع دارند، به عنوان آموزگاران بدون مرز، تلاش و کوشش بی وقفه ای را درسازماندهی و مدیریت دانش برای ارائه منابع اطلاعاتی به جستجوگران و جویندگان علم و فن معمول میدارند.اختراع و بکارگیری فناوری های نوین اطلاع رسانی از یک سو ، روش های گوناگون انتشار مطالب و یا ...

چکیده ندارد.

هیئت ارزشیابی مهندسی و فناوری در آمریکا اخیرا چهار چوب ارزیابی و استاندارد برنامه های آموزشی مهندسی را کاملا عوض کرده و این تغییراز سال 2000 میلادی به اجرا در آمده است. در گذشته ملاک ارزشیابی مطالب و امکانات ارائه شده به دانشجویان بود، لیکن درچهارچوب جدید اصل مهم این است که فراگیری دانشجویان فارغ التحصیل تا چه حد است. به دلیل این تغییر اساسی، برنامه های آموزشی تمام رشته های مهندسی دچار تحول شده است. دراین مقاله پس از ارائه آمار مربوط به تعداد دانشجویان مهندسی و خلاصه ای راجع ...