عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 313

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برای بررسی تاریخچه تحول جنگل های جهان در اعصار زمین شناسی، و مبداء گونه های مختلف و فرایند آنها به علوم مختلف احتیاج است که اهم آنها، جغرافیای گیاهی، جغرافیای زیستی، زمین شناسی و اکولوژی دوران های گذشته می باشد. در این زمینه کتاب های زیادی به رشته تحریر درآمده که مولفین آنهاعبارتند از : ‏‎Faubenmir 1978 Polunin 1960 Good 1974 Cain 1944 Wulff1943Cox1976 Walter 1973‎‏ در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، گروه علوم زمین مطالعاتی در این زمینه انجام داده است. این بررسی تحولات جنگل ها را ...

ساختار روایت‌های تحول شخصیت از این نظر که باز‌گو‌کننده‌ی تجربه‌ی شخصیت‌هایی است که یا چنین تغییری پیدا‌کرده‌اند،‌ یا چنین تجربه‌ای به آنها نسبت‌داده‌شده‌است،‌ به قصه نزدیک‌می‌شود. از طرف دیگر، از آنجا که یکی از مهم‌ترین هدف‌های آمدن چنین روایت‌هایی تأثیر‌گذاری بر مخاطب است، متن روایی به شگرد‌هایی رو‌می‌آورد، که ساختار روایت را به ساختار‌های مدرن روایت نزدیک‌می‌کند. شکل‌گیری این سنت‌ها در بستر سنت صوفیانه، گاه موجب‌می‌شود،‌ روایتگری از منطقی جدای از منطقی که در ساخت قصه‌ها یا ...

تحول در باب صلاحیت دیوان عدالت اداری به این گونه است که مطابق قانون سابق تصمیمات آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان نبوده لذا در سایر موارد دیوان صالح به رسیدگی بوده است لیکن در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی علی رغم اینکه رویه دیوان مبنی بر عدم پذیرش صلاحیت در این خصوص بود؛ در دوره ای رویه ی دیوان به پذیرش شکایت علیه تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی متمایل گردید. قانون جدید دیوان عدالت اداری ...

امروزه سازمان ها در محیط متلاطم برای تحقق بخشیدن به رسالت های خویش، ناچار به تحول و هم‌گون‌سازی ساختار و فرآیندهای خود با نیازهای محیطی می باشند و برای تنظیم موثر و آگاهانه ی فرآیند تغییر، قبل از هر چیز ناچار به تغییر بنیادی در بینش ها و تحول در سطوح فردی، گروهی و سازمانی به تغییر در شیوه زندگی (فرهنگ یا جوّ) حاکم بر سازمان می پردازند. روشن است که هرگونه تغییر و تحول در سازمان باید مورد تأیید فرهنگ سازمان باشد و بدون هم سویی با فرهنگ سازمان، محکوم به شکست خواهد بود. هدف اصل ...

تکنولوژی به همه جای جهان راه یافته است و اکنون همه با آن سروکار دارند. اما شرکتها هنوز نیازمند کسانی هستند که در راس امور باشند و وظیفه مدیریت تحول را به عهده بگیرند. نویسنده کلیات این امر را شرح می‌دهد. ...
نمایه ها:
تحول | 

در این مقاله با اشاره به روند تحول تدریجی محتوا و فرم شعر فارسی در دهه های نخست قرن بیستم ، پیدایش و تحول شعر رمانتیک فارسی به مثابه یک جریان نو آیین شعری بررسی شده است . نویسنده پس از پرداختن به زمینه های سیاسی - فرهنگی پیدایش این جریان شعری در ایران، تاثیر شعر رمانتیک فرانسه و شعر نوین ترکی عثمانی را در ظهور آن مورد تاکید قرار داده است و ضمن بیان برخی از خصایص شعر رمانتیک فارسی، سیر دگرگونی آن را از آغاز پیدایش تا پایان قرن بیستم مرور کرده است. بر اساس استنباط نویسنده بر ...

دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، دنیای تحولات و تکامل‌هاست . هیچ پدیده‌ای نیست که در شکل نخستین خود ثابت مانده باشد، و این ناموس طبیعت است . شعر نیز همانند سایر پدیده‌ها دچار دگرگونی و تکامل شده و مراحلی را طی کرده است . یکی از مسائل مهم شعر معاصر جریان دگرگونی و نوگرایی، و چگونگی انجام مراحل این تحول و نوآوریست . اهل ادب دراین‌باره نظر کاهشان تفاوت دارد و از زوایایی گوناگون به آن نگریسته‌اند. در این تحقیق نیز نگارنده کوشیده است از منظر تازه‌ای به جریان نوگرایی شعر بنگرد. هدف م ...

علم پایه و اساس هویت انسان و جامعه انسانی است. انسان با بهره گیری از ابزار عدیده به ودیعه نهاده شده از سوی خداوند خالق شارع بهحقایق انباشت شده در پیرامون خود احاطه علمی یافته و براساس آن به تصرف در آن اقدام می نماید. گذر تاریخ و فراز و نشیب های انسان دراین گذر، موجب تعریفی محدود از علم و به تبع باب های معرفتی از آن شده است. به نحوی که اندیشمندان، خود را در چارچوبه ماده محدودنموده و با رویکردی انسان محور به علم نظر می کنند. تقسیم بندی علم با این رویکرد فقط با ویژگی های علم تجر ...
نمایه ها:
علم | 
تحول | 
نقد | 

این رساله شامل دو بخش اصلی است. بخش اول آن که به بررسی تحول کشت و صنعت چای قبل و بعد از انقلاب میپردازد شامل این فصول است. تاریخچه کشت چای در ایران، تحول در سطح زیر کشت و واحدهای بهره برداری تحول در وضع تولید چای کشور، تحول در وضع صنعت و کارخانجات چای سازی تحول در اراده چای کشور، وضع نیروی انسانی در کشت و صنعت چای و نتیجه گیری، در نتیجه گیری از بخش اول عوامل اجتماعی و اقتصادی موجود بر سر راه پیشرفت کشت و صنعت چای به عنوان اهداف ویژه یا فرضیات مطرح شده و در بخش دوم مورد بررسی ...