عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 194

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حکومت عباسیان بنا به دلایلی در سال های خلافت هارون الرشید (170-193ه.ق) به اوج رونق اقتصادی خود رسید و این دوره به عصر طلایی عباسیان شهرت یافت، بغداد مرکز خلافت عباسیان به کانون بزرگ تجارت و اقتصاد جهان اسلام مبدل شد؛ اما خلیفه هارون الرشید به اقدامات اقتصادی دست زد که می توانست پیامد های گسترده ای داشته باشد. این اقدامات علاوه بر افزایش هزینه های خلافت عباسیان، موجبات نارضایتی مردمان برخی مناطق تحت نفوذ را نیز به دنبال آورد، چنان که با وجود رونق اقتصادی دولت عباسیان، قلمرو ا ...

در این پایان نامه به بررسی تاثیر صهیونیزم بر تحولات سیاسی اروپا و همچنین نگرش نخبگان ایرانی در این ارتباط پرداخته شده است.سوالی که پایان نامه فوق حول پاسخ به ان طرح گردیده اینکه ایا از دید نخبگان ایرانی صهیونیزم بر تحولات سیاسی اروپا تاثیرگذار بوده است ؟ فرضیه مورد نظر در پاسخ به این سئوال این است که از دید نخبگان ایرانی صهیونیزم بر تحولات سیاسی اروپا تاثیر گذار می باشد. در این ارتباط این پایان نامه در چهار بخش اصلی تنظیم گردیده است . در بخش اول با عنوان تاریخچه به منظور ارائ ...

خیزش ها و تحولات در منطقه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا، از ژانویه 2011 که با اعتراضات تونس آغاز شد، موجی از درخواست ها و مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اقشار مختلف مردم را در بر گرفت و سپس به سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله مصر،لیبی،یمن و بحرین سرایت نمود. قیام مردمی در کشور تونس و سقوط رژیم بن علی بسیار سریع به کشور مصر سرایت کرد و به سقوط رژیم حسنی مبارک پس از سه دهه حکومت منجر گردید. مهمترین عامل در این خیزشها، عنصر حضور مردم از طبقات مختلف جامعه بود ک ...

کشور لبنان به واسطه ساختار متکثر و موزاییکی خود و تشکیل شدن از طوایف متعدد همواره کشوری بحران خیز محسوب می شده است. مختصات ویژه این کشور که معلول وجود طوایف و مذاهب متعدد است، سبب شده که بسترهای لازم برای حضور بازیگران خارجی در این کشور مهیا شود. لذا از قدیم الایام لبنان محل حضور قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است. این کشور مدتها تحت قیمومیت فرانسه قرار داشته و پس از خروج از قیمومیت این کشور، با پذیرش دکترین آیزنهاور، در زمان جنگ سرد به بلوک غرب می پیوندد. پس از آن هم ...

تاریخ هر کشوری می تواند برای مردمان آن سرزمین دارای نکات فراوان و عبرت آموزی باشد، به همین علت گفته اند: گذشته چراغ راه آینده است. به همین جهت پژوهش پیش رو با استفاده از روش تاریخی ـ توصیفی به تأثیر جنگ جهانی دوم و اشغال نظامی ایران بر تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران پرداخته است. هدف از این پژوهش این است که آزمون دموکراسی را که به واسطه اشغال نظامی و سرنگونی حکومت دیکتاتوری رضاشاه نصیب ایرانیان کرده بود را تجزیه و تحلیل کرده و به این موضوع پرداخته شود که ایرانیان چگونه از این فر ...

فصل دوم پژوهش به چارچوب تئوریک و مبانی نظری اختصاص دارد.در این فصل از تئوری منزلت یابی برای تبیین این موضوع که ایران یک دولت منزلت یاب و به دنبال ارتقای منزلت خود در منطقه است،استفاده شده است.همچنین مدل تحلیلی SWOT ،برای توضیح مفاهیم قدرت، ضعف، فرصت و تهدید مورد استفاده قرارگرفته است.در فصل سوم به مفهوم منافع ملی وبررسی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است؛ همچنین مبانی ،اصول و رویکردها و روندهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.فصل چهارم شا ...

مصر به عنوان پرجمعیت ترین کشور عربی ، از چند دهه گذشته جزو تاثیرگذارترین بازیگران در خاورمیانه محسوب می شود. همواره تحولات سیاسی – فکری این کشور تاثیر بسیار عمیقی بر سایر کشورهای خاورمیانه داشته است. این کشور طی سی گذشته تحت حاکمیت دولت اقتدار گرای حسنی مبارک و سیاستمداران حزب دموکراتیک ملی بوده است. در عرصه داخلی رژیم مبارک ضمن سرکوب مخالفین تلاش کرده بود تا از هرگونه تغییر در ساختار قدرت ممانعت بعمل آورد . مصر در دوران مبارک یکی از متحدین اصلی آمریکا در خاورمیانه بود که بعد ...

تحولات کشورهای شمال آفریقا باپیشگامی دوکشورتونس ومصرمنجر به دومینوی جنبشهای آزادی بخش انقلابهای نوین عربی درمنطقه خاورمیانه گردید.این دوکشورباسابقه تاریخی وسیاسی ویژه خودازپیشگامان تحول درمیان کشورهای عربی دردوران معاصربوده وهستند.این پژوهش بااین سوال آغازمی گردد که آیاتحولات شکل گرفته درشمال آفریقا ناشی ازبستر هاوزمینه های درونی شامل فقراقتصادی،استبدادسیاسی وغیره...است یابرگرفته ازطرح خاورمیانه بزرگ ودموکراسی ها ی هدایت شده بیرونی توسط کشورهای موثربین المللی؟یاترکیبی ازدوع ...

روابط میان کشورها متاثر از عوامل و فاکتورهای مختلفی از جمله موقعیت ژئوپلیتیک، منافع ملی، ایدئولوژی، رهبران و نخبگان حاکم، شرایط منطقه ای و ساختار نظام بین الملل است. در این راستا روابط روسیه و ترکیه از آغاز پیدایش ترکیه در سال1923 تاکنون در سیر تکوین و تطور خود فراز ونشیبهای فراوان به خود دیده است. روابط این کشورها در طول سالها از تنش و منازعه تا همکاری و وابستگی متقابل در نوسان بوده است. طی این سالها عوامل متعددی بر روابط آنکارا – مسکو تاثیرگذار بوده اند. ترکیه بخش مهم و جدا ...