عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ساختار کنونی شهرها حاصل ازت حولاتیست که در طی سال ها به وجود آمدی و ریشه در عوامل مختلفی از جمله سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اداری دارد اهواز شهریست که از زمان شکل گیری بارها تتخریب شده و وقایع زیادی را از سر گذرانده و به همین دلیل تاریخ دقیقی از زمان تاسیس آن در دست نیست اهواز امروز حاصل از آخرین تحولات آن در دوره معاصر می باشد و بررسی این تحولات می تواند راهنمای خوبی در روند شکل گیری ساختار شهر و میزان تاثیرگذاری عوامل مختلف باشد تمرکز و تراکم بالای بافت شهر در حاشیه ...
نمایه ها:
اهواز | 
معاصر | 
قاجار | 
پهلوی | 

خیزش ها و تحولات در منطقه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا، از ژانویه 2011 که با اعتراضات تونس آغاز شد، موجی از درخواست ها و مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اقشار مختلف مردم را در بر گرفت و سپس به سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله مصر،لیبی،یمن و بحرین سرایت نمود. قیام مردمی در کشور تونس و سقوط رژیم بن علی بسیار سریع به کشور مصر سرایت کرد و به سقوط رژیم حسنی مبارک پس از سه دهه حکومت منجر گردید. مهمترین عامل در این خیزشها، عنصر حضور مردم از طبقات مختلف جامعه بود ک ...

همگام با تحولات جامعه بشری از طرفی جرایم سنتی به شکل نوین تغییر یافته و در این دگرگونی جرایم استفاده از ابزارهای جدید نقش اساسی دارد، رفتارهای ضد اجتماعی جدیدی در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ایجاد گردیده که قانونگذار را به جرم انگاری در این حوزه ها وادار می نماید. تحولات جهانی مانند رشد تجارت جهانی و ارتباطات روز افزون اقتصادی و ابزارهای نوین در این عرصه از علل این تحولات سریع می باشد. جرم اقتصادی با توجه به ساختارهای متفاوت و ماهیت جداگانه آن و با به چالش کشیدن ی ...
نمایه ها:
حقوقی | 

با یاری غنی مطلق به منظور برداشتن گامی در جهت احقاق حق و فروزان ساختن مشعل عدالت با اعتقاد به اینکه قانون به منزله چشمه جوشانی است که از حقوق مردم زایش یافته و با معیار صحیح و دقیق خویش آب پاک و زلال را از آلودگی می رهاند و در ذائقه خوش گواراتر می‌سازد و این سرچمه فیاض در مسیر عدالت و آزادگی بهتر باید بهره‌برداری کرد. طرح موضوعی با عنوان بررسی تحولات قانون دیوان عدالت اداری از نظر تشکیلات و آیین دادرسی به صورت نظری به علت اهمیت کار دیوان عدالت اداری قابل توجیه تبیین می‌باشد.ا ...

چکیده قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به قانون مجازات اسلامی ????درمواد مربوط به مسئولیت مدنی وموجبات ضمان، تغییراتی نموده است که می‌توان از آن ها به عنوان تحولات قانون جدید نام برد تحول در مفهوم تقصیرواحراز استناد نتیجه حاصله به تقصیر،در مواردی که تقصیر موجب مسئولیت مدنی است وتاکید بر اینکه تقصیری موجب مسئولیت است که از طریق آن،انتساب واستناد احراز شود وتقصیر به تنهایی ومستقل نمی تواند در ایجاد مسئولیت ،تاثیر به سزایی داشته باشد،از جمله این تحولات است. تغییرات در مبانی ...

نقش شیعه در تحولات، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بعد از رحلت حضرت رسول (ص) همواره در صحنه‌های اجتماع تاثیر گذار بوده است. مخالفین شیعه بیشترین ظلم ها را درحق شیعیان روا داشته اند،ولی نتوانستند جلوی رشدوگسترش شیعه رابگیرند .مامون عباسی با رویکردی آشتی جویانه به امام شیعیان پیشنهاد ولایت عهدی داد ولی از این اقدام سیاسی نتیجه ای بدست نیاورد.شیعیان که پیوسته بر اثر ظلم حاکمان عرصه را برخودتنگ می دیدنداز موطن اصلی خود مهاجرت کردندودر بلاد دیگر اسلامی پراکنده شدند.بدلیل مظلومیت وعلاقه آ ...

روستا اولین شکل از حیات جمعی انسان در یک عرصه طبیعی است. تبدیل مراکز روستایی به شهر بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌ریزی نهادها و سازمان‌های دست اندرکار آمایش سرزمین است که امروزه جزء اهداف و برنامه‌های دولت به ویژه در کشورهای در حال توسعه می‌باشد.در ایران نیز تبدیل روستا به شهر به عنوان یکی از موضوعاتاساسی در زمینه‌ی توسعه شهری و روستایی است. تبدیل روستا به شهر نه تنها تحولات اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و کالبدی مهمی را در خود سکونتگاههای تبدیلی ایجاد می‌کند بلکه حوزه نفوذشان را هم در ...

«شورای امنیت» بازیگر اصلی این پژوهش برای تبیین، تحلیل و بررسی جایگاه، نقش‌های گوناگون آن در دنیای امروز و رویکرد قدرتهای بزرگ و تاثیرگذار جهانی بر عملکرد و جهت گیری آن ـ چه قبل و چه بعد از جنگ سرد ـ مي باشد. هدف اصلی این تحقیق عبارت است از: «بررسي موردي تاريخچه و رويه شوراي امنيت با تاکید بر فضای پس از جنگ سرد» و سوال اصلی که به دنبال پاسخگویی به آن است نیز عبارت است از اینکه «تحولات نظام بین الملل پس ازجنگ سرد بر ساختار شورای امنیت چه تاثیری گذاشته است؟» روش انجام این پژ ...

چکیده سینمای پرفروش با نمایش روایت های بخشی از جامعه و تصرف گیشه ها در واقع علاقه ی مردم را نسبت به روایت نمایش داده شده، نشان می دهد. در این مطالعه فیلم های پرفروش ژانر اجتماعی دهه های 40، 60 و 80 انتخاب گردیده است تا تحولات سینمای پرفروش ایران بررسی شود. فیلم ها با توجه به رویکرد ساختارگرایی – نشانه شناسی و روش نشانه شناسی تحلیل سازه ی کیت سلبی و ران کاودری و تقابل های دوگانه بررسی و تحلیل شده اند. بر مبنای تحلیل فیلم ها نشان داده شد که سینمای پرفروش ایران در سیر زمان با ت ...