عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه تحمل پذیری در مقابل اندیشه های مخالف در طول تاریخ از فراز و فرودی به مقتضیات جوامع بشری برخودار بوده است.بدون شک همه اندیشمندان و افراد نوعدوست همواره بدنبال بوجود آوردن شرایطی برای ایجاد بصیرت و بینش صحیح در خود و طرف مقابل بوده اند. تا از فاصله اختلافات موجود در جوامع بشری بکاهند. تحمل اندیشه مخالف هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تاریخی تحولاتی را پشت سر گذاشته است. در طول این مراحل واژگانی چون رفق، مدارا، تساهل، تسامح ،آزادی عقیده مورد استفاده قرار گرفته است.بطور ...

جهت انتقال یک جسم با جرم نامشخص، یک تیم گسترده رباتیک اقدام به بلند کردن جسم می نماید. در خلال کار یکی از ربات ها دچار مشکل شده و اختلال در سیستم خود را به اطلاع دیگر ربات ها می رساند. تیم ربات ها با استفاده از یک استراتژی گسترده به رفع خطا می پردازند. جهت طراحی این استراتژی، سیستم به صورت ریاضی تحلیل شده و یک راه حل گسترده جهت رفع مشکل طراحی می گردد. راه حل طراحی شده بایستی بتواند تقسیم بار در سیستم را به گونه ای تغییر داده که تیم بتواند وظیفه خود را به پایان برساند. سپس رفت ...
نمایه ها:
ربات | 
خرابی | 

در این تحقیق ، روشهایی برای ایجاد تحمل پذیری خطا در سیستم های گسترده به ویژه سیستم های چندعامله ارائه شده است. ایجاد تحمل پذیری خطا در سیستم های گسترده، امری دست یافتنی و در عین حال دشوار است.یک سیستم چندعامله به عنوان نمونه مهمی از سیستم های گسترده با بهره گیری از تکنیکهای رایج تحمل پذیری خطا می تواند قابلیت کنار آمدن با انواع متفاوتی از خطاها را پیدا کند. اما آنچه در این تحقیق مورد تاکید است استفاده از ذات چند عامله سیستمها و بهره گیری از تکنیکهایی است که برخاسته از ویژگیها ...

در این پایان‌نامه ابتدا سه روش عمدهء تحمل‌پذیری خطا (روش پشتیبان - اصلی،روش تکرار فعال و روش وفق‌دهنده) معرفی می‌گردند. از میان این روشها، روش پشتیبان اصلی به عنوان مبنای طرح خادم تحمل‌پذیر خطا انتخاب می‌شود. در روش پشتیبان - اصلی، یک خادم اصلی وجود دارد که کار خدمت‌دهی را انجام می‌دهد و یک یا چند خادم پشتیبان که در صورت خرابی خادم اصلی جایگزین آن می‌شوند. سپس ، معماری و طرح خادم تحمل، خطا بیان می‌شود. در این معماری، دو رایانه از طریق یک انباری مشترک ، اطلاعات را به اشتراک می ...
نمایه ها:
طراحی | 
خطا | 
ایمنی | 

امروزه شبکه های حسگر بی سیم با سرعت قابل توجهی در حال گسترش هستند شبکه های حسگر بی سیم خوشه بندی شده نیز به عنوان نوعی از آنها از این قاعده مستثنی نمی باشند دراین شبکه ها گره ها به علت عواملی چون تخلیه انرژی خرابی سخت افزاری و سایر عوامل مستعد خرابی هستند در این شبکه ها چون سرخوشه ها نقش کلیدی برای ارسال اطلاعات به ایستگاه پایه دارد ما بازیابی خرابی سرخوشه را مدنظر قرارداده ایم و از آنجایی که انرژی یکی از مهمترین علل خرابی گره ها دراین شبکه ها می باشد دراین مقاله ما به منظور ...

در این پایانامه ، ابزاری برای ارزیابی تحمل پذیری در مقابل اشکال ، مبتنی بر شبیه سازی با استفاده از VHDL طراحی و پیاده سازی شده است. ارزیابی اتکاء پذیری شامل دوگام می باشد. تزریق اشکال در درون مدل توصیفی VHDL و ارزیابی نتایج شبیه سازی. ...
نمایه ها:

چکیده ندارد.

کمبود آب و بویژه آب شیرین و با کیفیت مناسب و پدیدار شدن خشکسالی های متوالی، مسایل و مشکلات زیادی را برای تولید محصولات کشاورزی و جامعه ایجاد کرده است . از طرفی دیگر تهیه ی غذای روز افزون غیر قابل انکار است . بنابراین استفاده از آب با کیفیت پایین ضروری است . استان فارس سومین تولید کننده ی برنج کشور است و از اراضی دشت کربال سالانه حدود 14 هزار هکتار برنجکاری می شود . واضح است که شوری خاک و مخصوصا شوری آب آبیاری، یکی از اصلی ترین مسایل محدود کننده تولیدات کشاورزی است . بنابراین ...
نمایه ها:
شوری | 
رقم | 
گیاه | 
برنج | 

توتون (Nicotiana tabacum L.) از جمله گیاهان صنعتی مهمی است که در اقتصاد خیلی از کشورها اهمیت دارد و ایران به علت شرایط اقلیمی خاص و مناسب از دیرباز به عنوان یکی از مناطق مستعد جهت کشت انواع توتون محسوب می‌باشد. شوری یک پدیده پیچیده می‌باشد که تنها سبب اثرات اسمزی نمی‌شود بلکه همچنین سبب اثرات سمی یونی و بهم خوردن تعادل مواد غذایی می‌شود. به منظور درک پاسخ توتون به تنش شوری پارامترهای متفاوتی (رشد، محتوی نسبی آب، فتوسنتز، محتوی کلروفیل، محتوی یونی، محتوی پرولین، آنزیم‌های آنتی ...