عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بارش های سنگین یکی از پدیده ای مخرب محیطی هستند که در هنگام وقوع، خسارات زیست محیطی زیادی به بار می آورند. این خسارات در مناطق خشک کشور به علت شرایط حساس زیست محیطی نسبت به سایر مناطق بیشتر می باشد. در این پژوهش استان کرمان به عنوان یکی از این مناطق انتخاب گردیده و با رویکرد مطالعاتی همدیدی بارش های سنگین آن بررسی گردید. برای این منظور داده های بارش روزانه 14 ایستگاه همدید و اقلیمی استان کرمان از تاریخ بدو تاسیس ایستگاه ها تا 1388/12/29 از سازمان هوا شناسی کشور گرداوری شد. سپ ...

پدیده یخبندان از جمله پدیده‌های جوی است که به دلیل زیان‌های شدید و گاه وسیع، بر فعالیت‌های انسانی اثر می‌گذارد. از این رو به منظور مدیریت صحیح خسارت‌های ناشی از این پدیده، ابتدا به شناخت و بررسی این پدیده پرداخته شد. در پژوهش حاضر پس از بررسی مشخصات عمومی یخبندان با استفاده از آماره‌های توصیفی و استنباطی، نقش الگوهای همدید در ارتباط با یخبندان فراگیر مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از دو پایگاه داده‌ای؛ یکی پایگاه داده‌های محیطی شامل داده‌های دمای کمینه روزانه 44 سال (2004- ...

دراین پژوهش، به کمک داده ها‌ی بارش روزانه‌ی درون یابی شده‌‌ی ایران و داده های متغیرهای جوی در بازه‌ی 01/01/1340 تا 10/10/1383 در محدوده‌ی0 تا 80 درجه‌ی شمالی و 0 تا120درجه‌ی شرقی، به بررسی همدید تداوم بارش ایران پرداخته شده است. داده های بارش روزانه‌ی ایران از پایگاه داده های شبکه ای انجمن ایرانی اقلیم شناسی با تفکیک مکانی 15*15 کیلومتر و داده های متغیرهای جوی از مرکز ملی پیش بینی محیطی(NCEP) و مرکز ملی تحقیقات جوی(NCAR) ایالات متحده با تفکیک مکانی 5/2 در 5/2 درجه‌ی قوسی بردا ...

در دهه های اخیر با طرح مسئله تغییر اقلیم و به دلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن ، علاقه مندی عمومی برای روشن ساختن جلوه های مختلف تغییر اقلیم و تحلیل علمی آنها افزایش یافته است. یکی از مهمترین جلوه های تغییر اقلیم ، افزایش دمای جهانی و افزایش پدیده‌های فرین اقلیمی است. رویدادهای گرم فرین یکی از پدیده‌های فرین اقلیمی است که در طی سال‌های اخیر بیشتر شاهد آن هستیم. هدف این پژوهش شناسایی روزهای گرم فرین و بررسی الگوهای همدید موثر در ایجاد آنها است.با توجه به این اهداف 2 ...

نیاز انسان به زیستن در محیطی که‌گاه خشم آن، زیستن او را به خطر می اندازد، او را وا می دارد که عوامل، عناصر و ‏نیروهای طبیعی موثر بر آن را بطور دقیق بشناسد. در این پژوهش فرین‌های پایین دما یعنی سرماهای فرین بررسی شده ‏است. رخداد سرماهای فرین، شرایط خاصی را می طلبد. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل الگوهای سامانه‌های جوی ‏موثر بر رخداد سرماهای فرین در ایران است. با توجه به هدف این پژوهش، برای انجام این پژوهش دو نوع پایگاه داده ‏مورد نیاز است: یکی داده های مربوط به مقادیر میانگین ...

چکیده بارش‌های سنگین نقش مهمی در شکل‌گیری مسائل مرتبط با طراحی محیط ایفا می‌کنند. از این رو گام نخست در مدیریت این پدپده، شناخت، بررسی و وارسی آن‌ها و نیز ساز و کار‌های حاکم بر آن‌ها است. شمال غرب ایران به عنوان یک ناحیه کمابیش متاثر از این نوع بارش‌هاست. در این تحقیق ضمن معرفی مشخصات عمومی این گونه بارش‌ها به بررسی الگو‌های همدید مرتبط با بارش‌های سنگین فراگیر پرداخته شده است. برای دست‌یابی به اهداف این تحقیق از دو پایگاه داده‌ای؛ یکی پایگاه داده‌های محیطی شامل داده‌های با ...

پرفشار سیبری یک مرکز پرفشار حرارتی است که از اوایل دوره سرد سال در محدوده جغرافیایی بین 120-60 درجه طول شرقی و60-40 درجه عرض شمالی روی خشکی‌های وسیع آسیا و سیبری تشکیل می شود. با توجه به تغییرات اندک خود در محل تشکیل خویش، زبانه‌هایی را به اطراف از جمله شمال و شمال شرق ایران می‌فرستد. هدف این پژوهش بررسی اثر پرفشار سیبری بر بارش های شمال شرق ایران (استان خراسان رضوی و استان خراسان شمالی) می‌باشد. در پژوهش از داده‌های ایستگاهی بارش روزانه و ماهانه در 9 ایستگاه همدید شمال شرق و ...

موضوع گرمایش جهانی و تغییر اقلیم یکی از مهمترین مسائل جهان به شماری می آید. بطوری که کاهش فراوانی وقوع فرارفتهای دمایی فرین سرد یکی از نشانه های آن است. ایران در دهه های گذشته فرارفتهای دمایی بسیار سردی را تجربه کرده که دیگر شاهد وقوع آنها نبوده ایم. هدف اصلی این پژوهش تحلیل همدید سردترین فرارفتهای دمایی فرین سرد ایران با انحرافات بهنجار شده دمای کمتر از 4- می باشد. بدین جهت با استفاده از پایگاه داده اسفزاری تهیه شده در یک دوره 43 ساله 427 روز فرین سرد رخ داده که 13 روز آن دا ...

خشکسالی یکی از مخاطرات طبیعی و خطرناک است که در نتیجه‌ی کمبودِ بارش کم‌تر از حد بهنجار یا مورد انتظار پدید می‌آید. در پژوهش حاضر تلاش شد که خشکسالی‌های فراگیر استان خوزستان در دهه‌های اخیر مورد مطالعه قرار گیرد. روز خشک فراگیر به روزی اطلاق شد که بیش‌تر از 25 درصد از پهنه استان با بارشی کم‌تر از صدک 25 در هر نقطه مواجه باشد. برای دست‌یابی به اهداف تحقیق از داده‌های محیطی و جوی استفاده شده است. داده‌های محیطی شامل داده‌های بارش روزانه 19 ایستگاه همدید و 67 ایستگاه وزارت نیرو ا ...