عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 112

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جنوب غرب ایران از جمله مناطقی است که هر ساله شاهد بارش های شدید و سیل آسا می باشد که در برخی موارد این بارش ها سبب خسارت های مالی و جانی در این منطقه می شود. بررسی مکانیسم های تشکیل و الگوهای حرکتی سامانه هایی که سبب این بارش ها می شود یکی از مواردی است که می توان در پیش بینی و مدیریت این بارش ها بکار گرفته شود و از طرفی به کارگیری مدل های عددی به عنوان مدل های جدید می تواند پژوهش گران را در این مسیر کمک شایانی کند. در این پژوهش به بررسی همدیدی و دینامیکی بارش های شدید این ...

به منظور تحلیل و بررسی تغییرات بارش برف سنگین در منطقه شمال شرق ایران آمار بارش برف 4 ایستگاه سینوپتیکی که از مناطق برفگیر محدوده مطالعاتی بوده‌اند از سازمان هواشناسی کشور دریافت گردید. بررسی اولیه نشان داد که بارش برف سنگین در ایستگاه‌های انتخابی در طول دوره آماری مشترک دارای نوسانات زیاد بوده و سیر نزولی در ایستگاه مشهد و نیشابور و سیر صعودی در ایستگاه قوچان و بجنورد مشاهده می‌شود. آزمون من کندال نیز نشان داد که بارش برف سنگین در ایستگاه مشهد روند نزولی معنی دار اما در سایر ...

به منظور تحلیل آماری و سینوپتیکی بارش‌های پاییزه شمال شرق کشور (استان‌های خراسان شمالی و رضوی) از داده‌های بارش روزانه 10 ایستگاه واقع درسطح منطقه طی دوره آماری 10ساله (2006-1997) استفاده گردید. روز‌های بارش بیشتر از 1/0 میلی متر که در 40 درصد از ایستگاه رخ داده‌اند، انتخاب شدند و داده‌های فشار سطح دریا شبکه‌بندی شده (2/5 × 2/5 درجه) مربوط به این روز‌ها استخراج و نسبت به خوشه‌بندی این داده‌ها اقدام گردید و الگو‌های سینوپتیکی مرتبط با روز‌های بارشی در فصل پاییز استخراج شدند. ...

یکی از پدیده‌هاي مهم آب و هوایی که در بیشتر مناطق کشور بروز می‌‌کند، پدیدۀ سرمازدگی است. استان یزد علی‌رغم مساحت کم اراضی کشاورزی هرساله خسارت زیادی بابت سرمازدگی متحمل ‌می‌شود. بنابراین بررسی و تحلیل سرمازدگی در این منطقه ضروری است و آگاهی از این پدیده و تاریخ‌های احتمالی وقوع آن به کشاورزان این منطقه درجلوگیری و کاهش خسارات ناشی از سرمازدگی کمک می‌کند. هدف از انجام اين پژوهش، بررسي و تحليل آماري - همديدي سرمازدگي شديد فروردین‌ماه‌های استان يزد است. اين تحقيق به روش توصيفي ...

بلوکینگ سامانه‌های جوی هستند که باعث رکود و ثابت ماندن الگو‌های جوی برای چند روز حتی یک هفته می‌شوند و سبب جاری شدن سیل و یا خشک‌سالی و یا بالا رفتن دمای هوا و یا کاهش دما نسبت به حالت نرمال می-گردندد. و به دلیل ثابت ماندن الگوهای جوی در اثر وجود سامانه‌های بلوکینگ پیش بینی وضع هوا برای چند روز حتی یک هفته آسان تر خواهد شد. به منظور تحليل اثر سامانه بلوكينگ بر بارش‌‌های استان اردبیل، نقشه‌هاي هواي ميانگين فشار سطح دريا، 500 هكتوپاسكال مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. با اس ...

هدف از مطالعات همدید یافتن رابطه‌ی بین پدیده‌های محیطی و الگوهای گردشی جو است .در این میان بارش که یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال حیاتی‌ترین رخداد اقلیمی است، در محدوده‌ی جغرافیایی ایران هر ساله سیلاب‌های متعددی در قسمتهای مختلف رخ می‌دهد، که قسمت عمده‌ی آن ناشی از بارش‌های ‌سنگین است. دراین پژوهش برای تحلیل همدیدی الگوهای مولد بارش‌های سنگین استان کردستان ابتدا اطلاعات درباره حداکثر بارندگی روزانه ایستگاههای سینوپتیکی در دوره آماری بلند مدت، استخراج شده و سپس روزهای دارای ب ...

در این پژوهش به منظور تحلیل همدیدی یخبندان‌های خسارت‌بار استان آذربایجان‌شرقی آمار دمای میانگین روزانه شش ایستگاه همدیدی اهر، تبریز، جلفا، سراب، مراغه، میانه، طی دوره‌ی آماری بیست ساله ( 2009– 1990) بررسی شده و دوره‌های یخبندان با میانگین دمای روزانه صفر درجه سلسیوس و پایین‌تر معیین گردید. از میان آنها طولانی‌ترین، زودرس‌ترین و دیررس‌ترین دوره‌های فراگیر یخبندان در استان آذربایجان‌شرقی انتخاب شدند. سپس الگوهای همدیدی روزانه‌ی این دوره‌ها بررسی شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ...

بادهای شدید از پدیده‌های مخرب اقلیمی است که اغلب باعث خسارات مالی فراوانی می‌شوند. خلیج فارس با توجه به موقعیت جغرافیایی خود در فصل زمستان همواره در معرض هسته‌های کم‌فشار مختلف قرار می‌گیرد و لذا توفان‌های شدید و خطرناکی در آن بروز می‌کند. این پدیده متأثر از شرایط جوی خاصی است. هدف این تحقیق نیز بررسی و شناخت عوامل همدیدی و دینامیکی موثر بر شکل‌گیری بادهای شدید و توفانی استان بوشهر است. بدین منظور داده‌های سمت و سرعت بادهای سه ساعته پنج ایستگاه سینوپتیک استان بوشهر طی دوره‌ی ...

گردو غبارها از جمله مخاطرات طبیعی هستند که سالانه خسارتهای زیادی در مناطق مختلف ایجاد می کنند. خراسان جنوبی یکی از مناطقی است که با توجه به نزدیکی به کویر از این رخداد تاثیر می پذیرد و شناسایی الگوهای فشار موثر در وقوع این پدیده ها جهت برنامه ریزی و پیش بینی ضروری است. به منظور شناسایی روزها ی گرد و غبار در استان خراسان جنوبی، داده های روزانه میزان دید افقی و باد، از ایستگاههای سینوپتیک استان طی دوره آماری 2007-1991 استفاده شد. بر اساس تقسیم بندی شایو و دونگ روزهای همراه با گ ...