عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اهمیت سازه ها با توجه به معیارهای مختلف از جمله هزینه ساخت، کاربری سازه و ... تعیین می شود. هر چقدر هزینه ساخت بیشتر باشد باید وقت و زمان بیشتری برای محاسبات صرف گردد تا در حد امکان سازه بهینه طراحی شود. اولین سدهایی که توسط بشر ساخته شدند کاربردهای ذخیره و هدایت آب را برعهده داشتند امروزه سدها مسیولیت‌های حیاتی تولید نیروی برق، آبیاری، تامین آب آشامیدنی و کنترل سیلاب را برعهده دارند که اهمیت بالای این سازه ها را از لحاظ کاربری نشان می دهد. این پایان نامه شامل هفت فصل می باشد ...
 
در شبکه های حسگر ترکیبی، الگوهای ترافیکی مختلفی منتقل می شوند. جریان هایی از اطلاعات متناوب تا حجم وسیعی از بسته ها که در یک بازده زمانی کوتاه به صورت غیر قابل پیش بینی در شبکه ارسال می شوند، طیف وسیع الگوهای ترافیکی موجود در این دسته از شبکه ها را نشان می دهند. از این رو، یک شبکه حسگر باید بتواند اطلاعات مربوط به کاربردای گوناگون با خصوصیات، نیازمندی ها و اولویت های ترافیکی متفاوت را به سینک انتقال دهد. پس لازم است که شبکه، تفاوت در الگو و اهمیت ترافیک ها را از طریق تفاوت در ...
  
در این پایان نامه نخست نگاهی اجمالی ب روشهایی که تا کنون در تحلیل ساز و کار نفوذ امواج الکترومغناطیسی به درون محفظه های هادی از طریق روزنه ها و درزهای موجود مورد استفاده قرار گرفته اند داشته ایم. سپس اصول و کلیات روش FDTD باتکیه بر کاربرد مورد نظر یعنی بررسی برخورد و نفوذ امواج پالسی، معرفی شده است. ساختار ساده ای شامل یک جعبه فلزی که روزنه ای مربعی در یک وجه آن تعبیه گشته است در معرض تابش امواج الکترومغناطیسی قرار گرفته است و میزان نفوذ در حالتهای مختلف اشکال روزنه مورد بررس ...

تغییرات غلظت گاز رادون در درون آبهای زیرزمینی می تواند به عنوان یکی پیش نشانگر زلزله مورد استفاده قرار گیرد. اندازه گیری پیوسته غلظت گاز رادون نیز همانند هر اندازه گیری دیگری می تواند همراه با جهت تشخیص الگوی مناسب از روی داده های اندازه گیری شده جهت پیش بینی زلزله احتیاج به حذف خطاهای فوق از روی داده های اندازه گیری می باشد. در این تحقیق با استفاده از یک فیلتر کالمن معمولی اقدام به حذف نوفه های سفید ناشی از مرحله اندازه گیری و مرحله محاسبه داده های خروجی شده است. با مقایسه م ...