عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در عصر حاضر اهمیت آموزش زبان های خارجی در دنیا پذیرفته شده و کوشش های راهبردی متعددی برای بهبود این آموزش انجام گرفته است. آموزش مهارت های یادگیری از جمله مباحث اساسی در حوزه یادگیری است و به دلیل نقش آن، به شکل فزاینده ای مورد علاقه پژوهشگران قرار گرفته است. پژوهش در مورد مهارت های یادگیری می تواند فراگیران و دانش آموزان رادر بهبود امر یادگیری یاری رساند. در پایان نامه حاضر" تحلیل محتوی کتب زبان انگلیسی دوره راهنمایی برپایه مهارت نوشتن وگفتن "مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته ا ...

در جامعه بین المللی، تحقیق به عنوان جزیی جدا نشدنی از زندگی انسانها به شمار می آید و این تفکر که هر مشکلی در جامعه یک راه حل بهینه ای دارد که تنها از طریق تحقیق علمی مسیر است، اهمیت پژوهش و تحقیق و محقق را بیش از پیش مشخص می کند. تربیت نیروی انسانی پژوهشگر و توانا به مهارتهای تحقیق، نیاز به سرمایه گذاری مادی و معنوی زیادی دارد در صورتی که اگر کودکان و نوجوانان به این مهارتها در مدارس مجهز شوند از نظر اقتصادی صرفه جویی عظیمی به عمل خواهد آمد. از آنجا که کتابهای درسی نقشی بسیار ...

این طرح به بررسی پیامهای تربیتی برنامهء کاش و کاشکی می‌پردازد روشی که برای رسیدن به این هدف مورد استفاده بوده است روش تحلیل محتوی است . متغیرهایی که برای رسیدن به این هدف انتخاب کردیم عبارتند از: -1 پیام واقعی و غیرواقعی -2 دارا بودن پیام تربیتی -3 انواع پیام تربیتی -4 وضوح پیام در صحنه‌ها -5 دارا بودن موسیقی -6 انواع موسیقی -7 نقش موسیقی در درک پیام -8 واکنشهای مادر با فرزندان -9 واکنشهای خواهر و برادر نسبت به هم -10 واکنشهای پدربزرگ با فرزندان -11 دفعات حضور پدر -12 صفات پس ...

در این پژوهش که با استفاده از روش تحلیل محتوی صورت گرفته است سعی بر این بوده است که محتوای آگهی‌های تجاری کودکان به لحاظ موضوع، شکل ارائه قالب‌های زبانی .... ارائه شده مورد تجزیه و تلحیل قرار گیرد. نتایج این تحلیل محتوا در حال داده‌پردازی است . یافته‌ها در فصل آخر گزارش مورد بحث و تغییر و نتیجه‌گیری قرار می‌گیرند. ...

در فرایند برنامه ریزی درسی، ا نتخاب محتوی از اهمیت خاص برخوردار است. لیکن چنین انتخابی باید با تحلیل محتوی همراه تا پیام های آشکار و مکنون آن شناخته شود. این امر در موضوع هویت ملی، اهمیتی مضاعف دارد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتب ادبیات فارسی از منظر هویت ملی انجام شده است. بدین منظور با استفاده ازروش تحلیل محتوی، کتب ادبیات فارسی سه پایه دوره راهنمایی که در سال 88-87 تألیف شده، مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرارگرفته است. به این منظور از روش آنتروپی شانون برای بدست آوردن ...

تحقیق حاضر تحلیل محتوای اخبار سه خبرگزاری فارس، ایرنا و اقتصاد ایران براساس سخنان مقام معظم رهبری درموضوع اقتصاد مقاومتی است. مقوله های اقتصاد مقاومتی شامل مشارکت مردمی، مقاوم بودن، دانش بنیان بودن، اقتصاد بدون نفت، تبیین دانشگاهی وآکادمیک همراه باگفتمان سازی، تولید ملی، اصلاح تولید و مصرف، نیروی انسانی، عدالت اجتماعی، مغایرت برنامه ها با اصول اقتصاد مقاومتی وتاکید براصل اقتصادمقاومتی، مدیریت جهادی وهمچنین موارد فنی اصول خبرنویسی شامل عدم ارتباط تیتر با متن، جهت گیری اخبار، م ...
نمایه ها:

این طرح به تحلیل محتوای برنامه شب به خیر کوچولو می‌پردازد. اهدافی که در این برنامه بیشتر مورد نظر بوده است . -1 تحلیل پیامهای برنامه -2 ارزشهای که مورد ترویج قرار می‌گیرند. در این طرح ارزشها به 4 دسته تقسیم شدند. ارزشهای مذهبی - اخلاقی - جمع گرایانه و ظاهری - در مجموع 15 برنامه در سال 75 انتخاب شد که نتایج بیانگر این است که در این برنامه در کل ارزشهای اخلاقی و مذهبی جامعه در حال گذر با محوریت اسلام به کودکان آموزش داده می‌شود. ...

هدف از این پژوهش تحلیل مضامین ترانه های رپ فارسی از دیدگاه جامعه شناسی و ترسیم نوع نگاه به زن در این ترانه ها می‌باشد.این پژوهش 2 رویکرد ترانه‌های رپ نسبت به زن را به شیوه ی تحلیل محتوا کیفی و با رویکرد استقرایی بررسی کرده است.در این پژوهش 4 مقوله را که عبارتند از موسیقی رپ به عنوان نمایشگر جنسیتی،موسیقی رپ بازتولیدکننده قدرت تربیتی ،رپ زن ستیز تداعی کننده عشق سیال در برابر عشق تعالی بخش و موسیقی رپ به مثابه توانمند ساز زنان در نظر گرفته شده است.که ذیل این مقوله ها ،مفاهیم و ...

در این پژوهش، محتوای قطعنامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران در سال‌های (86-84 و 84-82)، مورد تحلیل قرار گرفته است. در این راستا، شیوه‌ی برخورد و عملکرد آژانس در مورد فعالیت‌ها و پرونده‌ی هسته‌ای ایران که به برساختن چشم‌انداز جهانی نسبت به برنامه‌ی هسته‌ای ایران منجر گردیده، با روش تحلیل محتوی و از منظر مکتب کپنهاگ مورد کنکاش قرار گرفته است. از اینرو، این پرسش اساسی مطرح گردیده که قطعنامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (86-84 و 84-82) در ارتباط ...