عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 480

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحلیل محتوا را برخی سن تحقیق و برخی دیگر روش تحقیقی تلفنی: کرده‌اند که خود حاوی فنون خاصی است . در حیطه ارتباطات تحلیل محتوای رسانه‌های گروهی، به عنوان تکنیکی در جمعیت شناخت جامعه و شناخت فرهنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. و علاوه بر آن از جمعیت تاثیری که محتوا می‌تواند بر افراد (مخاطب ) بگذارد و نیز مورد توجه است . مسئله تکرار خشونت در فیلمهای تلویزیونی اثر بد آن بر کودکان و نوجوانان، تکرار صحنه‌های غم‌انگیز در برنامه‌های کودکان، تصویر زن در رسانه‌های گروهی یا کتب درس ...

در یادگیری‌های مسأله محور دانش‌آموز نقش فعالی در تعیین نتایج یادگیری به ویژه در موقعیت‌های عملی دارد. هدف از انجام این پژوهش ارائه رهنمودهایی برای بهبود برنامه درسی علوم دوره ابتدایی از طریق بررسی میزان توجه به فرایند حل مسأله در کتاب‏های علوم این دوره می‌باشد. در این پژوهش، محتوای کتاب‌های علوم دوره ابتدایی با استفاده از روش تحلیل محتوا و از حیث توجه به حل مسأله مورد تحلیل قرار گرفته است. موارد مورد نظر در این تحلیل محتوا، میزان توجه تمرین‌های مختلف کتاب‌های علوم دوره ابتدا ...

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای بخش ورزشی روزنامه های سراسری پرشمارگان کشور بود. روش تحقیق از نوع توصیفی بوده که به صورت تحلیل محتوا انجام شد و داده ها به روش اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شدند. جامعه آماری این پژوهش، آرشیو سال 1391 شمارگان ده روزنامه سراسری پرشمارگان کشور بودند. برای نمونه گیری از روش چند مرحله‌ای تصادفی استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات از برگه کدگذاری، که با توجه به دستورالعمل کدگذاری توسط محقق ساخته شده بود، استفاده گردید. برای تعیین ضریب پایایی از آزمون ...

فیلم "گریز" از پربینده‌ترین فیلمهایی است که در سال 1374 توسط فروشگاههای عرضه محصولات ایلام در اختیار متقاضیان آن قرار گرفته است . در این گزارش ، فیلم مذکور در چهار موضوع مورد تحلیل قرار گرفته است . -1 مسائل اجتماعی، فرهنگی -2 مسائل خانوادگی و تربیتی -3 مسائل اخلاقی و ارزشی -4 مسائل نظامی ...

هدف این تحقیق، بررسی میزان برخورداری کتاب زبان انگلیسی پایه‌ی هشتم از ذهن‌های پنج‌گانه‌ی گاردنر می‌باشد. پس از مشخص نمودن مولفه‌های مورد نظر، برای تجزیه و تحلیل محتوای کتاب زبان انگلیسی از روش تحلیل محتوا استفاده شد. متن درس، سوالات، فعالیت‌ها، تصاویر و قسمت‌های شنیداری به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته شد و برای تحلیل داده‌ها از روش خی‌دو استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع کتاب کار و دانش‌آموز زبان انگلیسی هشتم، بیش‌ترین توجه به ذهن ترکیب‌گر و کم‌ترین توجه به ذهن تخ ...

در اين پژوهش نحوه «بازتاب اخبار افغانستان در مطبوعات ايران» در چارچوب نظريه برجسته‌سازي مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور، آن دسته از اخبار روزنامه‌هاي اطلاعات، كيهان و جمهوري اسلامي كه در فاصله زماني سالهاي 1358 تا 1388 در ارتباط با افغانستان منتشر شده‌اند با استفاده از روش نمونه‌گيري طبقه‌بندي شده و منظم (سري زماني) انتخاب شدند و سپس به روش «تحليل محتوا» مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. برخي از نتايج پژوهش به اختصار چنين است: يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه بين روزنا ...

رشد و تحول دانش بشری، مدیون توانائی انسان در برقراری ارتباط بازیگران و همچنین تحول ابزارهای ارتباطی از اشاره، زبان بیانی و خط ناچاپ و وسائل دیگر ارتباطی چون رادیو، تلویزیون و سینما و غیره می‌باشد. ارسطو اولین کسی بود که برای ارتباط مدلی پیشنهاد کرده وی ارتباط را به سه جزء "گوینده"، "گفتار" و "مخاطب " تقسیم نمود. "برلو" در بررسی پیام سه عامل اساسی را ذکر نمود: -1 رمز پیام -2 محتوای پیام -3 نحوه ارائه پیام. بطور کلی تمام هنرهائی که جنبهء ارتباطی دارند، از مجموعه‌ای از رمزها ت ...

تحلیل محتوا، تعاریف متفاوتی دارد. در ادبیات، تحلیل محتوا به معنی بررسی احساسات و معانی و اندیشه های نویسنده است که در اثرش بازتاب یافته است. امروزه، تحلیل محتوا یکی از مهم ترین روش های پژوهش ادبی محسوب می شود. تحلیل محتوایی دیوان قاسم انوار، موضوعی است که برای این رساله انتخاب شده است. این رساله در دو فصل نوشته شده؛ فصل اول، کلیات است که خود شامل سه گفتار است. در گفتار اول اوضاع سیاسی- اجتماعی و فرهنگی عصر تیموری آورده شده است. در گفتار دوم شرح حال انوار و میزان تأثیر پذیری و ...

روش پژوهش تحلیل محتوا است. در این روش مقالات از لحاظ موضوعی تحلیل شده-اند. مبنای تعیین موضوع، مقوله‌های استخراج شده از اصطلاحنامه علوم قرآن و حدیث است. یافته‌ها و نتایج: از مجموعه 640 مقاله ارائه شده، 631 عنوان مقاله تألیفی و 9 عنوان مقاله ترجمه بوده است. بیشترین سهم ارائه مقالات با 58% به متخصصان با مدرک تحصیلی دکتری اختصاص دارد و از نقطه نظر رتبه علمی، بیشترین مشارکت در بین اعضای هیأت علمی مربوط به استادیاران بوده است. سهم مردان در حوزه علوم قرآنی 74% و در حوزه علوم حد ...