عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5188

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحلیل محتوا را برخی سن تحقیق و برخی دیگر روش تحقیقی تلفنی: کرده‌اند که خود حاوی فنون خاصی است . در حیطه ارتباطات تحلیل محتوای رسانه‌های گروهی، به عنوان تکنیکی در جمعیت شناخت جامعه و شناخت فرهنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. و علاوه بر آن از جمعیت تاثیری که محتوا می‌تواند بر افراد (مخاطب ) بگذارد و نیز مورد توجه است . مسئله تکرار خشونت در فیلمهای تلویزیونی اثر بد آن بر کودکان و نوجوانان، تکرار صحنه‌های غم‌انگیز در برنامه‌های کودکان، تصویر زن در رسانه‌های گروهی یا کتب درس ...

در یادگیری‌های مسأله محور دانش‌آموز نقش فعالی در تعیین نتایج یادگیری به ویژه در موقعیت‌های عملی دارد. هدف از انجام این پژوهش ارائه رهنمودهایی برای بهبود برنامه درسی علوم دوره ابتدایی از طریق بررسی میزان توجه به فرایند حل مسأله در کتاب‏های علوم این دوره می‌باشد. در این پژوهش، محتوای کتاب‌های علوم دوره ابتدایی با استفاده از روش تحلیل محتوا و از حیث توجه به حل مسأله مورد تحلیل قرار گرفته است. موارد مورد نظر در این تحلیل محتوا، میزان توجه تمرین‌های مختلف کتاب‌های علوم دوره ابتدا ...

هدف از این پژوهش تحلیل مضامین ترانه های رپ فارسی از دیدگاه جامعه شناسی و ترسیم نوع نگاه به زن در این ترانه ها می‌باشد.این پژوهش 2 رویکرد ترانه‌های رپ نسبت به زن را به شیوه ی تحلیل محتوا کیفی و با رویکرد استقرایی بررسی کرده است.در این پژوهش 4 مقوله را که عبارتند از موسیقی رپ به عنوان نمایشگر جنسیتی،موسیقی رپ بازتولیدکننده قدرت تربیتی ،رپ زن ستیز تداعی کننده عشق سیال در برابر عشق تعالی بخش و موسیقی رپ به مثابه توانمند ساز زنان در نظر گرفته شده است.که ذیل این مقوله ها ،مفاهیم و ...

یکی از کتاب‌هائی که به مسائل عرفانی و زندگی‌نام? عرفا پرداخته ‌است، کتاب طرائق الحقائق از محمّد معصوم شیرازی است، ارزش این کتاب به این است که بسیاری از مسائل عرفانی را روشن کرده و زندگی‌نام? عارفان و معاصران آن ها را از منابع مختلف به صورت دقیق مورد بررسی قرار داده ‌است و نظرخود را نیز برای تکمیل مباحث افزوده که دارای ارزش علمی هستند. وی از زبان ادبی نیز درکتابش استفاده کرده است و این باعث شده که اثر وی، ادبی نیز به شمار آید. شیرازی بسیاری از کتاب‌های عرفانی را مطالعه و بررس ...
نمایه ها:

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای بخش ورزشی روزنامه های سراسری پرشمارگان کشور بود. روش تحقیق از نوع توصیفی بوده که به صورت تحلیل محتوا انجام شد و داده ها به روش اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شدند. جامعه آماری این پژوهش، آرشیو سال 1391 شمارگان ده روزنامه سراسری پرشمارگان کشور بودند. برای نمونه گیری از روش چند مرحله‌ای تصادفی استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات از برگه کدگذاری، که با توجه به دستورالعمل کدگذاری توسط محقق ساخته شده بود، استفاده گردید. برای تعیین ضریب پایایی از آزمون ...

فیلم "گریز" از پربینده‌ترین فیلمهایی است که در سال 1374 توسط فروشگاههای عرضه محصولات ایلام در اختیار متقاضیان آن قرار گرفته است . در این گزارش ، فیلم مذکور در چهار موضوع مورد تحلیل قرار گرفته است . -1 مسائل اجتماعی، فرهنگی -2 مسائل خانوادگی و تربیتی -3 مسائل اخلاقی و ارزشی -4 مسائل نظامی ...

هدف این تحقیق، بررسی میزان برخورداری کتاب زبان انگلیسی پایه‌ی هشتم از ذهن‌های پنج‌گانه‌ی گاردنر می‌باشد. پس از مشخص نمودن مولفه‌های مورد نظر، برای تجزیه و تحلیل محتوای کتاب زبان انگلیسی از روش تحلیل محتوا استفاده شد. متن درس، سوالات، فعالیت‌ها، تصاویر و قسمت‌های شنیداری به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته شد و برای تحلیل داده‌ها از روش خی‌دو استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع کتاب کار و دانش‌آموز زبان انگلیسی هشتم، بیش‌ترین توجه به ذهن ترکیب‌گر و کم‌ترین توجه به ذهن تخ ...

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای جند رسانه ی آموزشی درس فارسی بخوانیم با اصول مایر و استاندارد ها انجام گرفته است روش تحقیق ترکیبی کمی کیفی با استفاده از تحلیل محتوا و جمه آوری نظرات معلمان با پرسش نامه محقق ساخته می باشد ...

در اين پژوهش نحوه «بازتاب اخبار افغانستان در مطبوعات ايران» در چارچوب نظريه برجسته‌سازي مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور، آن دسته از اخبار روزنامه‌هاي اطلاعات، كيهان و جمهوري اسلامي كه در فاصله زماني سالهاي 1358 تا 1388 در ارتباط با افغانستان منتشر شده‌اند با استفاده از روش نمونه‌گيري طبقه‌بندي شده و منظم (سري زماني) انتخاب شدند و سپس به روش «تحليل محتوا» مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. برخي از نتايج پژوهش به اختصار چنين است: يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه بين روزنا ...