عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 81

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جبرهای خوشه‌ای- اریب، حلقه‌های درون‌ریختی از اشیاء اریب T در رسته‌های خوشه‌ای هستند. یک جبر خوشه‌ای-اریب را، خوشه‌ای پنهانی می‌نامیم، هرگاه T یک مدول پیش‌ تصویری و اریب باشد؛ برای مثال، همه‌ی جبرهای خوشه‌ای-اریب نمایش متناهی، جبرهای خوشه‌ای پنهانی هستند. در این پایان نامه نشان می‌دهیم که اگر C یک جبر خوشه‌ای- اریب نمایش متناهی باشد، آن‌گاه C-مدول‌های تجزیه ناپذیر توسط بردارهای بعدی مشخص می‌شوند. ...

هدف این پژوهش معرفی و شرح الگوریتم های مهم خوشه بندی در فرآیند داده کاوی می باشد. درآغاز به معرفی داده کاوی، تاریخچه، کاربردها، چالش ها و کاربرد دانش آماری در آن خواهیم پرداخت. سپس در فصل دوم با اصول اساسی خوشه بندی، روش های گوناگون آن، نحوه اندازه گیری اعتبار یک خوشه بندی و روش خوشه بندی برای مجموعه داده های بزرگ آشنا می شویم. در نهایت در فصل پایانی در مورد الگوریتم هایی صحبت خواهیم کرد که زیرمجموعه ای از ”خوشه بندی مبتنی بر تابع هدف“ می باشند. لازمه و مقدمه ی این نوع خ ...

در این مطالعه تحلیل خوشه ای به عنوان یکی از روش های داده کاوی توصیفی جهت استفاده در مطالعات آموزش ریاضی، بویژه روانشناسی یادگیری ریاضی مطرح گردیده است. گروه بندی داده های پژوهش در مطالعات قبلی در این حوزه توسط شاخص های آمار توصیقی غالبا صورت گرفته که دارای نواقص و محدودیت هایی می باشد. لذا در این مطالعه تحلیل خوشه ای به عنوان ابزاری جایگزین با قابلیت های متعدد در مطالعات کمی و آمیخته معرفی و کاربرد های آن مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، تحلیل خوشه ای و مراحل ششگان ...

برنامه‌ریزی مطلوب چرای دام، استفاده صحیح از توان طبیعی مراتع و پرهیز از چرای بی موقع در مرتعداری می تواند به استفاده پایدار و مطلوب مراتع منجر شود و در عین بهبود شرایط اقتصای بهره‌برداران را به همراه داشته باشد. یکی از مهمترین ویژگی های برنامه ریزی برای استفاده از مراتع توجه به ماهیت تصادفی بودن میزان تولید مرتع است که در اغلب مطالعات به آن توجه نشده است. مطالعه حاضر با هدف تدوین یک الگوی بهره‌برداری دو دوره‌ای برای گروهی منتخب از دامداران عشایر صورت گرفت که در آن شرایط تصادف ...

در سال های اخیر وقوع خشکسالی خسارت های فراوانی را بر جای گذاشته است. به طوریکه خسارت های اقتصادی و اجتماعی ناشی از خشکسالی ها عموما بیشتر از سیلاب ها بوده است و همین امر متخصصین مربوطه را به بحث و بررسی در این زمینه سوق داده است. یکی از راههای بررسی خشکسالی تحلیل فراوانی جریان های حداقل رودخانه ای و استفاده از توزیع های آماری در برآورد دبی های کم آبی با دوره بازگشت های مختلف می باشد. برآورد نقطه ای جریان حداقل کار دشواری نیست با این وجود منطقه ای کردن مقادیر جریان حداقل و ان ...

خوشه بندی فرایندی است که در طی آن مجموعه‌ای از نمونه‌ها به خوشه‌هایی تقسیم می‌شوند که اعضای هرخوشه بیشترین شباهت را به یکدیگر داشته باشند و خوشه‌های مختلف با یکدیگر بیشترین تفاوت را داشته باشند. خوشه بندی یکی از تکنیک‌های داده کاوی و آنالیز داده متعارف می‌باشد. درخوشه بندی داده ها، در مسائل با اندازه داده بزگتر رسیدن به حل بهینه مشکل‌تر می‌باشد و در نتیجه مدت زمان لازم برای رسیدت به حل‌های قابل قبول طولانی‌تر می‌شود. یکی از مهمترین تکنیک‌های خوشه بندی، خوشه بندی بر مبنای K-me ...

امروزه با گسترش روز افزون دانش و فناوری مرز بین علوم هم در حال کم رنگ شدن می باشد. نظریه اطلاع به عنوان یکی از شاخه های پرکاربرد نقش مهمی در سایر علوم بازی می کند. در پایان نامه ی پیش رو قصد داریم به مطالعه و بررسی خواص اندازه های اطلاع در برخی از مسائل مربوط به آمار و احتمال بپردازیم. ابتدا تعاریفی از اندازه های اطلاع و ویژگی های آن ها را برای حالت پیوسته و گسسته بیان می کنیم و با توجه به اینکه اندازه های اطلاع نقش کاربردی فراوانی در سایر رشته ها دارند، ما قصد داریم با ...

با توجه به این که مدل‌های GCM بزرگ مقیاس هستند بین اطلاعات آنها با شرایط منطقه‌ای و محلی اختلاف وجود دارد. بنابراین در این تحقیق سعی شده است از روش فرومقیاس نمودن برای تطبیق بیشتر خروجی مدل‌ GCM با شرایط مناطق جنوبی استفاده ‌شود. برای ارزیابی امکان فرومقیاس نمودن دما در مناطق جنوب غرب ابتدا لازم بود با استفاده از روش‌های چند متغیره آماری نظیر تحلیل مؤلفه‌‌های اصلی و تحلیل خوشه‌ای به پهنه‌بندی دمای ایران پرداخته شود. در سراسر ایران 6 پهنه دمایی مشخص گردید که از این بین، تنها ی ...

هدف پژوهش حاضر، تحلیل پیوند وب‌سایت‌های دانشگاهی ایران و تعیین ویژگی‌های شبکه هم‌پیوندی و میان‌پیوندی آنهاست. روش به‌کار رفته در این پژوهش، روش تحلیل پیوندهاست که یکی از روش‌های وب‌سنجی است. جامعه پژوهش حاضر، 43 وب‌سایت دانشگاه‌های تحت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که در "فهرست 100 سازمان برتر ایران در پایگاه Web Of Science (WOS) آمده‌اند. این وب‌سایت‌ها در یک دوره زمانی یک ماهه (15 شهریور- 15 مهر 1387) با استفاده از موتور کاوش آلتاویستا بازیابی شد و به منظور تحلیل پیوندها ...