عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 146

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از پی‌آمدهای بی‌ثباتی اقتصاد کلان در یک کشور می‌توان به کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه‌ی بخش خصوصی و هم‌چنین تاثیر سوء بر توزیع درآمد اشاره نمود. در یک محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان، نرخ تورّم بالا و پرنوسان، فقرا را از طریق کاهش دستمزدهای واقعی و از دست‌دادن فرصت‌های شغلی موجود به دلیل واکنش سرمایه‌گذاران در برابر تورّم، (از طریق کاهش تولید) تحت تاثیر قرار می‌دهد. نرخ تورّم بالا هم‌چنین از طریق کاهش رشد اقتصادی، توزیع مجدّد درآمد و ثروت را به زیان افرادی که ح ...

در جریان رشد اقتصادی، اهمیت سرمایه به عنوان عامل مهم تولید روز به روز افزایش می یابد و همین امر موجب اتخاذ سیاست هایی در جذب سرمایه می گردد. از جمله مهمترین اقدامات کشورهای توسعه یافته در این زمینه، گسترش بازارهای سرمایه به ویژه بورس اوراق بهادار است. رکود ور رونق بورس اوراق بهادار، نه تنها اقتصاد ملی، بلکه اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بحران های مالی 1930 و 1973 که تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد جهانی داشت، از بازارهای مالی شروع شد. متقابلا سیاست گذاری کلان اقتصادی ...

این بررسی با استفاده از یک تخمین پانلی از 6 کشور صادرکننده نفت که سهم معنی داری از ‏کالاهای سرمایه ای شان وارداتی می باشد ، به بررسی اثر رابطه مبادله بر متغیرهای کلان ‏اقتصادی طی 2003-1989 می پردازد. نتایج نشان می دهند که شوکهای مثبت رابطه مبادله، ‏اثر منفی بر پس انداز و تراز تجاری دارند. در حالیکه اثر مثبت و قوی بر سرمایه گذاری و بخ ‏غیر قابل تجارت دارند. واکنش مصرف بخش دولتی به شوکهای رابطه مبادله شدیدتر از بخش ‏خصوصی بوده است. حال آنکه واکنش سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشت ...

با توجه به ضعف های موجود در مدل های اقتصاد کلان بین الملل سنتی از جمله مدل ماندل ـ فلمینگ و مدل دورنبوش، اقتصاددانان در صدد معرفی مدل های شدند تا با حفظ چهار چوب اولیه، ضعف های موجود در این مدل ها را، از بین ببرد. از این رو مدل هایی معرفی شدند تا بتوانند با غلبه بر ضعف های موجود در مدل های سنتی، راه گشای مسائل اقتصاد بین الملل شوند. اما مسائلی مانند عدم منظور بنیان های طرف عرضه و در نظر نگرفتن مسئله حداکثر سازی نفع شخصی و همچنین مشکل ایستایی این مدل ها، توضیح غیر واضح از چگون ...

در تحلیل مسائل اقتصادی، توجه به ارتباطات عوامل و پدیده های اقتصادی در سطوح خرد و کلان از اهمیت بالایی برخوردار است. این مبحث به خصوص در ارزیابی سیاستهای اقتصادی و میزان کارآیی هریک در وصول به اهداف تعریف شده، اهمیت بیشتری پیدا می کند. لذا پس از مباحثات فراوان در خصوص پایه های خرد اقتصاد کلان، مساله اثرات خرد سیاستهای کلان و تاثیر بازخوردی آنها در سطح کلان مورد تاکید قرار می گیرد. در ارزیابی انواع سیاستهای کلان اقتصادی، یک مساله مهم نحوه تاثیر آنها بر رشد اقتصاد ملی است. اما ...

مدل اینفوروم یا مدل «پیش بینی بین بخشی دانشگاه مریلند» در زمره مدلهای ساختاری اقتصاد سنجی است که توسط کلاپر آلمون در سال 1967 بنیان نهاده شد. این نوع مدلها براساس رویکرد الگوهای «اقتصاد کلان بین بخشی» طراحی می شوند بدین نحو که ساختار جداول داده – ستانده را با استفاده از معادلات و روابط اقتصاد سنجی در یک چارچوب جزئی ، پویا، منسجم، سازگار و به روش پایین به بالا ترسیم و تنظیم می نمایند و در یک بستر زمانی میان مدت و بلند مدت امکان تبیین و تحلیل ساختار اقتصاد، ارزیابی سیاستها و پی ...

این تحقیق با استفاده از مدل‌های رشد درون‌زا مبتنی بر تحقیق و توسعه ، تأثیر فعالیت‌های تحقیق و توسعه را بر رشد اقتصادی ابتدا در سطح کلان و سپس در سطح بخش‌های تولیدی خاص به تفکیک سه نمونه کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای درحال توسعه و نمونه متشکل از مجموع هر دو دسته کشورها، مورد ارزیابی قرار داده ‌است. فرضیه اصلی این تحقیق وجود رابطه مثبت و معنی دار بین سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه و رشد اختراعات کاربردی شده و نیز وجود همین رابطه بین رشد اختراعات و رشد اقتصادی در سطح کلان و در ...

نفت خام به‌عنوان مهم‌ترین تأمین کننده‌ی انرژی بشر، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ایران دارد، لذا بررسی تأثیر نوسانات قیمتی آن بر متغیرهای کلان اقتصادی ضروری به‌نظر می‌رسد. در این تحقیق، نوسانات قیمت واقعی نفت خام به سه تکانه‌ی ساختاری نسبت داده شد: تکانه‌ی عرضه‌‌ی جهانی نفت خام، تکانه‌ی تقاضای جهانی نفت خام و تکانه‌ی تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی. هدف این مطالعه بررسی تأثیر تکانه‌های مذکور بر تولید ناخالص داخلی، مصرف بخش خصوصی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز واقعی می‌باشد. بدین ...

پژوهش حاضر تأثیر عوامل ویژه بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی را بر سودآوری بانک های دولتی و خصوصی ایران طی دوره زمانی 1384 الی 1389 مورد بررسی قرار می دهد. نمونه پژوهش شامل 16 بانک دولتی و خصوصی می باشد. بانک های دولتی عبارتند از: بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک رفاه، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات ایران و بانک صنعت و معدن. بانک های خصوصی عبارتند از: بانک صادرات ایران، بانک تجارت، بانک ملت، بانک کار افرین، بانک سامان، بانک پارسیان، بانک اقتصاد نوین، بانک سینا و بان ...