عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 151

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طراحی قواعد و قوانین مناسب در زمینه حقوق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی و بیمه حوادث رانندگی، نقشی تعیین‌کننده در تحول نظام مسئولیت مدنی داشته‌است. تحلیل اقتصادی حقوق با تجزیه و تحلیل‌های خود به اصلاح و کارآمدی نظام مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی کمک می‌کند. در این پژوهش، مبنا، ارکان و آثار مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی مبنای مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی در تحلیل اقتصادی حقوق به این نتیجه می‌ر ...

تحلیل اقتصادی حقوق ورشکستگی درصدد تبین این است که با ابزارهای علم اقتصاد و بویژه اقتصاد خرد، راه کارهای حقوقی راتبین نماید که با کمترین هزینه، بالاترین کارایی و بیشترین مطلوبیت رایجاد نماید. راه کار های کارآمد عرضه شده در نظام های مختلف ورشکستگی با هدف حل و فصل ورشکستگی بنگاه اقتصادی به دو دسته کلی راه کارهای غیر رسمی، که در آن نهاد های رسمی و دولتی نقشی نداشته یا نقشی حاشیه ای ایفا می کنند و راه کارهای رسمی تقسیم می شوند. از راه کارهای غیر رسمی به راه کار مذاکرات بازسازی داو ...

قرارداد ، به عنوان ابزاری که می تواند در راستای تخصیص بهینه منابع نقش اثرگذاری ایفا کند،در عالم واقع پاسخگوی تمام توقعات قراردادی طرفین عقد نمی باشد و ایجاد یک قرارداد کامل امری بعید به نظر می رسد. لذا همواره با قراردادهایی مواجه هستیم که کم یا زیاد دارای خلا های قراردادی خواهند بود. این خلاهای قراردادی همچنین می توانند سهوی با تعمدی شکل بگیرند. نحوه ، چگونگی و متد پر کردن این خلا های قراردادی ازجمله مسائل بسیار مهم و اثرگذاری است که نقش شروط ضمنی در قرارداد های تجاری را پر ...

روش اجرای اجباری قرارداد در کنار روش فسخ و جبران خسارت، از دیرباز، از روش‌های سنتی جبران خسارت به حساب آمده است. کشورهای تابع حقوق آنگلوساکسون، بیشتر تابع روش فسخ و جبران خسارت بوده اند و کشورهای دارای نظام حقوق نوشته، روش اجرای اجباری قرارداد را در پیش گرفته اند. در این تحقیق، سعی بر آن بوده است که با استفاده از ابزار تحلیل اقتصادی حقوق که همانا استفاده از منطق اقتصاد خرد در علم حقوق و ارزیابی اثراتِ قواعد حقوقی بر رفتار مصرف کنندگان (تابعان حقوق) است، میزان کارآمدی هر یک ا ...

از آنجا که تحلیل های اقتصادی برای دستیابی به راه حل یا راه حل هایی که در آینده مورد استفاده قرار می گیرند بکار می روند، طبیعتا مبتنی بر ارزیابی های وقایعی هستند که در آینده اتفاق می افتند. مشکل ترین بخش از یک تحلیل اقتصادی، ارزیابی کمیت های مرتبط با آینده می باشد. ارزیابی ها، بیشتر مبتنی بر نتایج گذشته بوده و بهترین و معمول ترین منبع اطلاعات در مورد نتایج گذشته، اطلاعات مربوط به گذشته تشکیلات اقتصادی است. بررسی سوابق، به جهت حصول ارزیابی های مثمر ثمر و پر ارزش، می بایست مکررا ...

این پژوهش به تحلیل اقتصادی- زیست محیطی راه آهن شهری (مترو) تهران پرداخته است. به همین منظور خط چهار برای مطالعه انتخاب گردید. برای این کار ابتدا به ارزیابی مالی و سپس به ارزیابی اقتصادی زیست محیطی این خط پرداخته شد. برای ارزیابی مالی، هزینه ها و درآمدهای اختصاصی این خط را با هم مقایسه کردیم. برای ارزیابی اقتصادی -زیست محیطی این خط نیز مزیت ها و اثرات خارجی مثبت این خط را محاسبه کرده و به درآمدهای خط مذکور اضافه و با هزینه های آن مقایسه کردیم. معیار ارزیابی در این پژوهش ، معی ...

اولین پروژه بین‌المللی ترسیب کربن در ایران با همکاری سازمانهای بین‌المللی در راستای تحقق سه هدف جذب کربن اتمسفری از طریق احیای مناطق بیایانی (هدف جهانی)، ارائه مدلی برای افزایش بهره‌وری اراضی مناطق خشک و بیابانزدایی با مشارکت مردم (هدف ملی) و بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی و کاهش فقر جوامع محلی (هدف محلی) در منطقه حسین‌آباد غیناب شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی، در مساحتی به وسعت 144 هزار هکتار و مشتمل بر حدود 800 خانوار به اجرا درآمده است. در مجموع پروژه ترسیب کربن سه هدف ع ...

الزام به ایفای تعهد و جبران خسارت دو ضمانت اجرای اصلی تعهدات قراردادی هستند. تحلیل اقتصادی حقوق شیوه ای است که به ما امکان سنجیدن این دو ضمانت اجرا و برگزیدن معیار کارآمدتر را می دهد. با استفاده از شیوه اقتصادی در تحلیل این دو ضمانت اجرا، ملاحظه می شود که نوعاً جبران خسارت انتظاری کارآمدتر از الزام به ایفای تعهد است و از میان معیارهای مختلف جبران خسارت، جبران خسارت انتظاری تعدیل شده واجد این وصف است. بنابراین لازم است که جبران خسارت انتظاری تعدیل شده، ضمانت اجرای اصلی تعهدات ...

هدف اصلی در ارزیابی طرح های حمل و نقل، رسیدن به یک راه حل بهینه و بازگشت مفید و موثر از منابع اقتصادی محدود می باشد. از بین روش های مختلف در ارزیابی یک طرح ایمن سازی جاده ای تحلیل سود-هزینه ، با در نظر گرفتن تمامی منافع و هزینه هایی که از یک پروژه یا اجرای آن، بدون توجه به این امر که کدام گروه خاص منافع یا هزینه ها را شامل می شوند، یا این که این گونه هزینه ها و سودها چگونه شکل می گیرند، ابزار اقتصادی بسیار مناسبی برای برای یافتن موثرترین طرح ایمن سازی می باشد. در این تحقیق سع ...