عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه‌های مرکب، شامل لایه‌های ساخته شده از مواد مگنتو-الکترو- الاستیک غیر همگن هدفمند ...

در این تحقیق، رفتار استاتیکی و دینامیکی ورق‌های تک‌لایه و ساندویچی دایره‌ای و حلقوی مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات حاکم بر اساس تئوری الاستیسیته مبتنی بر تئوری زیگزاگ با استفاده از اصل کمینه سازی انرژی‌ها استخراج شده است. بر اساس روند تحلیل ارائه شده، مولفه های تنش، کرنش و جابجایی بطور کامل قابل دست‌یابی می‌باشد. همچنین شرایط پیوستگی تنش‌های قائم و برشی عرضی در محل تماس لایه‌ها برقرار می‌گردد. با استفاده از روند تحلیل ارائه شده، پاسخ‌های بسیار دقیق با صرف هزینه محاسباتی پ ...

امروزه به دلیل افزایش جمعیت ، نیاز به ساختمان ها ، بیشتر از قبل احساس می شود ، ولی دراین ساختمان ها ، سیستم های سازه ای متداول ممکن است جوابگو نیازهای ما نباشد. گاهی بر اساس نیاز و شرایط موجود، اجرای ساختمان های بتنی مد نظر برای طراحی و اجرا قرار میگیرد. در ساختمان های بلند، برای حفاظت و پایداری سازه، پس از مطالعات ژئوتکنیکی، طراحی شمع مد نظر قرار میگیرد. شمع ها به عنوان اجزای سازه ای، کاربرد فراوانی در مهندسی عمران دارند، که نه تنها بارهای محوری بلکه در تحمل بارهای جانبی نیز ...

دیوارهای حائل در مهندسی ژئوتکنیک از اهمیت بالایی بر خوردار هستند، زیرا در اغلب پروژه‌های مختلف عمرانی نیاز به خاکبرداری و در نتیجه نگهداری خاک پشت گود برداری است. دیوارهای حائل سازه‌هایی هستند که از انواع مختلف آن می توان در شرایط گوناگون، برای این منظور استفاده کرد. یکی از انواع دیوارهای حائل ، دیافراگم‌های بتنی هستند. دیافراگم‌های بتنی به عنوان یکی از سیستم‌های حائل به علت قابلیت اجرا تا ارتفاع‌های زیاد، عدم نیاز به پی و قالبندی سنتی و امکان استفاده در محیط‌های محدود شهری؛ ...

اسکله های باز و بسته به طور متناوب در سازه های دریایی مورد استفاده قرار می گیرند. اسکله باز از شمع و عرشه و اسکله بسته از عرشه و سپری تشکیل یافته که هر یک از آن ها به انواع متفاوتی تقسیم می‌شوند. هدف از این مطالعه، مقایسه رفتار سازه ای و هیدرولیکی هر یک از این دو نوع سازه در مقابل بارهای وارده، نیروهای داخلی و تغییر شکل ها می باشد. ابتدا با ارزیابی و تعیین نیروهای وارده با استفاده از نرم افزار SAP2000، سازه تحلیل استاتیکی گردیده و نیروهای داخلی و تغییر شکل ها معین شده است. س ...

با توجه به حجم بالای ساختسازه های بتنی در کشور و روند ساختاین سازه ها می توان بحث آسیبشناسی ساخت و ساز را به دو بخش تفکیک نمود: 1- میزان اطمینان به طراحی سازه هایی که بر اساس مقررات ملی ساختمان صورت می گیرد و میزان توانایی آنها در مقابله با نیروی زلزله و اینکه اساسا تا چه میزان سازه هایی که با آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان طراحی می کنیم با فرضروشهای صحیح ساختمی تواند با هدفطراحی انطباق داشته باشد بدین معنا که چنانچه سازه ای را برای ساخت بر روی خاکمنطقه ای مشخصبا لرزه خیزی م ...