عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 239

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق تاثیر تحقیق و توسعه (R&D) بر سودآوری صنایع در ایران و استان خراسان را بررسی مینماید . برای این منظور ، پس از طرح کلیات و بررسی پیشینه تحقیق ، مبانی نظری پیرامون تحقیق و توسعه ارائه میشود . آنگاه در قسمت برآورد الگو پس از معرفی متغیرهای مناسب تاثیرگذار بر سودآوری ، تاثیر تحقیق و توسعه برسودآوری صنایع در ایران با استفاده از داده های سالیانه 1380- 1376 و روش حداقل مربعات تلفیقی ( Pooling Data) برآورد می گردد . نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که رابطه معنی دا ...

تحقیق و توسعه و مدیریت از ارکان ایجاد، توسعه و بهره‌برداری از تکنولوژی و از جمله ضروریات توسعه اقتصادی، اجتماعی در هر کشوری هستند و در کشورهای در حال توسعه که درصدد خوداتکایی صنعتی و اقتصادی هستند، سیاست‌گذاری و طرح‌ریزی برنامه‌های تحقیق و توسعه و اعمال مدیریت اثربخش بر این فعالیتها در اولویت فعالیتهای ملی، صنعتی و تولیدی قرار دارد. گسترش و ارتقاء فعالیتهای تحقیق و توسعه "خصوصا" تحقیقات صنعتی" مستلزم شناخت عوامل موثر در فرایند تحقیق و توسعه و طراحی سیاستها و مکانیزمهای اثربخش ...

نظر به نقش تحقیق و توسعه در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و با توجه به نقش صنایع با فناوری بالا به عنوان موتور رشد اقتصادی در این پژوهش به بررسی نقش تحقیق و توسعه بر بهره وریی صنایع با فناوری بالا پرداخته شده است. هدف این پژوهش ارزیابی اثر تحقیق و توسعه داخلی، سرریزها ی حاصل از تحقیق و توسعه خارجی، سرمایه انسانی، آزاد سازی تجاری و نرخ ارز واقعی برروی بهره وری صنایع بافناوری بالا می باشد. مدل مورد نظر بر اساس داده های ترکیبی که به صورت POOLED چیده شده است و طی دوره 86-1374 ب ...

هدف اصلی از انجام این پژوهش "تدوین و تبیین نقش‌ها و وظایف لازم در فرآیند مدیریت تحقیق و توسعه" می‌باشد. الف - قلمرو موضوعی تدوین و تبیین نقش‌ها و وظایف لازم در فرآیند مدیریت تحقیق و توسعه، به منظور تعیین وضعیت مطلوب نقش‌ها و وظایف مدیریت تحقیق و توسعه، بررسی وضعیت موجود مدیریت تحقیق و توسعه در دفتر مرکزی سازمان بنادر و کشتیرانی از حیث نحوهء ایفای نقش‌ها و انجام وظایف مدون شده و تطبیق آن با وضعیت مطلوب نقش‌ها و وظایف مدیریت تحقیق و توسعه ب - قلمرو مکانی دفتر مرکزی سازمان بنادر ...

چکیده ندارد.

مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و مسئولان کشور نیز به دفعات بر این موضوع تأکید کرده‌اند که اهتمام در امر پژوهش، تحقیقات و نوآوری یکی از مهمترین عوامل اصلی توسعه و پیشرفت هر کشوری به شمار می‌آید و گسترش پژوهش و فناوری در مؤسسات دولتی و مراکز تحقیقاتی کشور و در نتیجه تبدیل ایده به محصول منجر به اخذ تصمیمات استراتژیک مبتنی بر واقعیات و حل مسائل نظام اداری و اجرایی گردیده و نهایتاً توسعه‌ی همه‌جانبه کشور را فراهم خواهد آورد. در این راستا، استان گیلان، سرمایه انسانی بسیار قوی و تو ...

در مقاله حاضر جایگاه واحدهای تحقیق و توسعه در صنعت به ویژه صنعت ایران مورد بررسی قرار گرفته است . در این مختصر ابتدا به معرفی تحقیق و تسوعه و تشریح وظایف آن در صنعت پرداخته دشه و در ادامه ضمن بیان برخی ویژگی‌های واحدهای تحقیق و توسعه نقش مدیریت در این گونه واحدها مورد بررسی قرار گرتفه است . همچنین ضمن معرفی استفاده کنندگان از نتایج فعالیت‌های این واحدها. ساختار تحقیق و توسعه در دو کشور بزرگ صنعتی جهان آمریکا و ژاپن مورد مقایسه قرار گرتفه و در نهایت با بررسی تحقیق و توعسه در ص ...

باتوجه به دوران سازندگی و نیاز به حضور فعالتر و علمی تر کارخانجات صنعتی دراین امر بدیهی است که کمیت و کیفیت کالاهای تولیدیشان از اهمیت فوق‌العاده ای برخوردار خواهدبود که این فعالیتهای مستمر واحدهای تحقیق و توسعه آنها رامی طلبد لذا با اجرای این طرح و برقراری ارتباط باین واحدها و تدوین یک پرسشنامه که حاوی اطلاعات فنی ،آماری ،از امکانات بالقوه و بالفعل کارخانجات استان و همچنین مشخص نمودن نیازهای آنها (تحقیقاتی و صنعتی ) توانسته ایم اطلاعات جامعی بدست آورده و بمنظور برخورد تخصصی ...

در این مقاله مساله مهم تصدی یا واگذاری فعالیتهای تحقیق و توسعه و شقوق مختلف این طیف معرفی و در ادامه مکانیزمی برای تصمیم سازی در مورد این مساله ارائه شده است. انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه در حالتهای مختلفی امکان پذیر است . انجام کامل این فعالیتها درداخل شرکت ، استخدام متخصصین سایر شرکتها و مجامع تحقیقاتی و در نهایت گونه های مختلف پیمانهای همکاری مهمترین گزینه در انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه می باشند. امروزه پیمانهای همکاری به دلیل کاهش ریسک سرمایه گذاری، زمان انجام پروژه ها ...