عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

براساس قانون برنامه چهارم توسعه، طرحي تحت عنوان « طرح توسعه كارآفريني در دانشگاه هاي كشور » که به اختصار « كاراد » نام گرفته است، در دستور كار قرار گرفت. شايان ذكر است در محور چهارم سند چشم انداز 20 ساله كشور نيز يكي از عناوين اصلي، به توسعه كارآفريني در نظام آموزش عالي اختصاص يافته است. اين امر حاكي از جايگاه ارزشمند و تأثيرگذار كارآفريني در عرصه‌ي آموزش عالي است.بنابراین با توجه به جایگاه و اهمیت کارآفرینی، هدف این تحقیق بررسی نقش هوش هیجانی بر ويژگي‌هاي کارآفرینانه دانشج ...

روش تحقيق، توصيفي از نوع پيمايشي و ميداني بوده و ابزار آن، پرسشنامه است و جامعۀ آماري، كليۀ زنان فرهيخته و تحصيلكرده، اعم از دانش آموختگان و يا دانشجويان مقطع دكترا در سطح شهر تهران مي باشد. حجم نمونۀ انتخابي، برابر 90 نفر است كه به صورت تصادفي انتخاب شده اند. در پژوهش حاضر، ابتدا به بررسي مفاهيم و ابعاد و گسترۀ موضوع پرداخته و پس از نقد و نظر آراء مطروحه، مدل تحليلي پژوهش جهت بررسي موضوع انتخاب گرديد. در ادامه، با استعانت از نظريه هاي اجتماعي، به تبيين عوامل مؤثر بر گرايش و ...

پدیده مهاجرت نخبگان علمی همواره یکی از مهم ترین مسائل بحث برانگیز کشورهای در حال توسعه بوده است. مهاجرت یعنی دل کندن از دلبستگی ها از سر اجبار یا به اختیار و پا نهادن و رفتن در سایه روشن بیم و امید، تا چه پیش آید، آوارگی یا سامانی نو. مهاجرت پدیده ای است کهن به قدمت زندگی اجتماعی انسان و در مفهومی عام یعنی ترک سرزمین اصلی و ساکن شدن در سرزمین دیگر به طور دایم یا موقت. واژه مهاجرت نخبگان، همه متخصصان، اندیشمندان، پژشکان، مهندسان، کارگران ماهر و دیگر افرادی را که دانش بالایی بر ...

نظام آموزش عالی مهم‌ترین نقش را در دستیابی به توسعه علمی و فناوری کشورها ایفا می‌نماید. اما این نظام زمانی مفید است که فعالیت‌های خود را بر اساس استانداردهای مناسب اعمال نماید. لازمه این امر، دستیابی به اطلاعات دقیق و به‌روز از طریق ارزشیابی صحیح، جامع و بر اساس شاخص‌های مناسب است. یکی از الگوهایی که برنامه‌درسی را به طور جامع مورد ارزشیابی قرار می‌دهد، الگوی سیپ است. از طرفی هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی کشور، به منظور ارائه تصویری واقعی از وضعیت موجود و مطلوب آموزش‌‌ ع ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي و مقايسه استنادهاي پايان نامه هاي دانشجويان دكتري در رشته هاي حقوق و علوم سياسي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران: دانشگاه امام صادق، تربيت مدرس، تهران، شهيدبهشتي و علامه طباطبائي بين سالهاي ۱۳۸7-1380مي باشد، كه در آن استنادهاي صورت گرفته به نشريات ادواري، به منظور تعيين نشريات هسته مورد بررسي قرار گرفته است. اين پژوهش با استفاده از روش تحليل استنادي انجام شده است. جامعه مورد پژوهش عبارتست از 265 پايان نامه كه در مجموع9507 استناد به نشريات ادواري در آن ...

نگارش به زبان انگلیسی نقش مهمی رادرجامعه آکادمیک ایران بازی میکند. بااینکه نیازبه چاپ مقالات (ISI) جهت فارغ التحصیلی روز به روزافزایش می یابد ,هیچ واحدی جهت آماده سازی دانشجویان به این التزام ارائه نمی گردد. این تحقیق برآن است تا تأثیرنگارش ژانرمحوررابرروی توان نگارشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ایران بیازماید.تدریس صورت گرفته ازمکتب ESPدرمتدآموزشی ژانراستفاده کرده وبا تدریس مستقیم ژانرهای موردنیازازطریق تحلیل ساخت شکنی نمونه هابهره می جوید.جهت دست یابی به اطلاعات قابل اطمینان ه ...

پژوهش حاضر تحت عنوان «تحلیل توان آزمون های آماری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی» صورت گرفته است. این پژوهش دارای دو هدف اصلی بررسی توان آزمون و همچنین حجم نمونه پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه و هفت هدف فرعی بود. مقایسه توان آزمونها با توجه به میزان اثر پیشنهادی کوهن، مقایسه آنها به تفکیک نوع آزمون آماری، مقطع تحصیلی و گروه آموزشی و نیز مقایسه حجم نمونه پایان نامه ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ بین کمال‌گرایی و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی‌های 88 و 89 دانشگاه یزد انجام شد. این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر تعداد 1001 دانشجوی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه یزد بودند که در سال‌های تحصیلی 89-88 و 90-89 وارد دانشگاه یزد شده بودند که از مجموع 938 نفر دانشجوی کارشناسی‌ارشد تعداد300 نفر با استفاده از جدول مورگان و کرجسی و با استفاده از روش نمونه ...

هدف این تحقیق، بررسی میزان توجه و کاربرد معیارهای کیفیت اطلاعات وب به وسیله دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز، به هنگام جستجوی اطلاعات در وب و رتبه‌بندی این معیارها از نظر میزان توجه به آن‌ها از سوی کاربران است. بدین منظور بر اساس منابع معتبر موجود و تحقیقاتی که در زمینه کیفیت اطلاعات وب صورت پذیرفته است، چهارده معیار معمول و رایج کیفیت اطلاعات وب استخراج گردید. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایشی است و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. در این پژوهش از ...