عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 39

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه و پیشرفت سیستم‌های تحریک‌گر پزشکی نقش بزرگی در درمان بیماری‌ها و ناتوانی‌ها داشته است. تحریک الکتریکی غیر تهاجمی جهت کاهش درد، تحریک ماهیچه‌ای، تحریک الکتریکی عصب، تحریک استخوان‌ها و... در سال‌های اخیر پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند. تحریک الکتریکی برای بازگرداندن قابلیت از دست رفته‌ی بافت‌های آسیب‌دیده می‌باشد و بر پای? تزریق بار به بافت، استخراج پتانسیل‌های عمل و برانگیختگی پاسخ‌های عصبی، استوار است. با توجه به نوع بیماری و محل تحریک نیازمند شکل موج، دامنه و فرکانس خ ...

در این پایان نامه بررسی و مقایسه دو فرکانس مختلف جریان تحریک پوستی ‏‎T.E.N.S‎‏ بر تحریک پذیری رفلکس هافمن ثبت شده از عضله گاستروسولئوس در افراد سالم بود. برای اینکار از 40 داوطلب 20تا30 ساله بروش شبه تجربی استفاده شد که 20 نفر جریان 100هرتز و 20 نفر دیگر جریان 2هرتز متحمل شدند. تحریک پذیری رفلکس نرون حرکتی آلفا با اندازه گیری دامنه رفلکس هافمن قبل و بعداز کاربرد جریان ارزیابی شدند. نتایج حاصل از روش تست تی مرکب بیانگر کاهش قابل توجه دامنه رفلکس هافمن بعد از کاربرد جریان‏‎ ...
نمایه ها:
تحریک | 

در این بررسی سه روی تحریک 1- cutting, 2- gerdling, 3- bending بروی 3 پایه نارنج، بکرائی و لایم بصورت طرح اسپلیت پلات با چهار تکرار در هر تکرار 54 اسله نهال که چون روشهای تحریک در تسریع رشد پیوندکها در اولویت قرار دارند در کرت فرعی و اثرات پایه در گیرائی پیوندک در کرتهای اصلی قرار گرفت . بذور پایه در اسفندماه 1372 در خزانه کشت گردید. نهالهای بذری در شهریور ماه 1373 به خزانه انتظار انتقال یافت . در مهرماه و آبانماه سالجاری پیوند انجام و روشهای تحریک در اردیبهشت سال ...

پایان‌نامه حاضر شامل سه بخش و یک نتیجه‌گیری کلی می‌باشد که هر بخش خود دارای چند فصل جداگانه است . بخش اول به بیان کلیات (تعاریف ، مفاهیم و تاریخچه) اختصاص یافته است که طی دو فصل جداگانه در فصل اول طی دو مبحث ابتدا تعریف و مفهوم جرم از دیدگاه مکاتب مختلف کیفری و صاحب نظران حقوق جزاء و همچنین در نظام کیفری ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس تعریف مفهوم تحریک و تمیز آن از مفاهیم مشابه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . فصل دوم بخش اول نیز شامل بررسی تاریخچه و سیر تقنینی تحریک به ارت ...
نمایه ها:
تحریک | 
حقوق | 
جرم | 
ایران | 

هدف اصلی این پایان نامه ساخت وسیله ای برای تحریک عصبهای بدن با استفاده از ابزارهای جدید مثل استفاده از تکنولوژی نانولوله های کربنی است. برای درمان بیماریهایی مثل پارکینسون که نیاز به تحریک عمقی مغز دارند، بهتر است از وسیله ای ساده در روی سطح جمجمه که بتواند معایب روشهای الکتریکی معمول را برطرف کند، استفاده شود که این ایده منجر به ساخت آشکارساز نوری شامل نانولوله کربنی شد. از سوی دیگر برای بررسی امکان جایگزینی الکترودهای فعلی با الکترودهای جدید به منظور بهبود عملکرد الکترودهای ...

عنوان پایان نامه حاضر، ( نقش تحریک در مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و انگلستان ) است . تحریک به ارتکاب جرم ، حالتی است که به موجب آن ، محرک ، دیگری را با توسل به تشویق ، تهدید ، تطمیع ، معد نمودن وسایل لازم ، دسیسه چینی ، فریب و نیرنگ و ... به ارتکاب جرم سوق میدهد ، بدون اینکه شخصأ در رکن مادی جرم دخالتی داشته باشد . لکن محرک از نقطه نظر قصد مجرمانه با مباشر جرم اشتراک دارد . در حقوق کیفری ایران تحریک به دو صورت جرم انگاری شده است :1. تحریک بصورت جرمی مستقل:دراین فرض،تحر ...

در این پایان‏‎‎‏نامه کوشش به عمل آمده است که رفتار گنبد دولایه شوئدلری فضاکار به منظور بررسی اثر زمین لرزه با تحریک تک مولفه‏‎‎‏ای افقی، تک مولفه‏‎‎‏ای قائم، اثرات تو‏‎‎‏أم مولفه‏‎‎‏های افقی و قائم و تأثیر تحریک نامتجانس تکیه‏‎‎‏گاهی مورد مطالعه قرار داده شود. به این منظور پس از طراحی گنبد شوئدلری نمونه، تحلیلهای دینامیکی با در نظر گرفتن تحریکات زمین لرزه در حالات فوق صورت گرفته است. در محاسبه اختلاف فاز در تحریک نامتجانس تکیه‏‎‎‏گاهی از نرم افزاری که بر اساس روش تفاضلهای محد ...
نمایه ها:
زلزله | 
گنبد | 
تحریک | 
سازه | 

با توجه به اهمیت هم‌گامی نورون‌ها در مغز و ارتباط تغییرات آن‌ با ایجاد اختلالاتی در سیستم عصبی انسان، هم‌گام‌سازی به صورت تنظیم آهنگ نوسانی دو دستگاه در حال نوسان به دلیل برهم‌کنش بین آن‌ها تعریف می‌شود. هم‌گام‌سازی در پدیده های مختلفی مشاهده شده است از جمله‌ی این پدیده‌ها می‌توان به نوسان کرم‌های شب‌تاب، تحریک نورون‌ها در اثر وارد شدن نور به چشم انسان و هم‌گامی در مجموعه‌ای از ساعت‌ها اشاره کرد. شبکه‌ها انواع مختلف دارند. شبکه‌ی جهان‌کوچک، شبکه‌ی پیجیده‌ای است که از جابه‌ج ...

ثابت شده است که استفاده از هورمون‌ها PMSG, LH, HCG, GnRH, FSH باعث رشدو نمو فولیکول و آزاد شدن تخمک از فولیکول تخمدان می‌شود. هدف از اجرای این تحقیق، بررسی استفاده از فاکتور آزادکننده ء گنادوتروپینها و تحریک سرویکس ، جهت آزاد کردن تخمک از فولیکول تخمدانهای شترهای مادهء بالغ و نابالغ می‌باشد. تعداد بیست و دو نفر شتر دو، سه و چهار ساله به طور تصادفی به دو گروه تقسیم و به همهء حیوانات مزبور پروژسترون تزریق شد. نمونه‌های خون در روزهای -1، +1، +3، +5، +7، +10 و +15 از رگ وداج حیوا ...