عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحریم به عنوان سازوکاری در حقوق بین‌الملل برای الزام دولت متخلف به رعایت تعهدات بین‌المللی‌اش وجود داشته است. تحریم که نوعی اقدام متقابل محسوب می‌شود تا پیش از این صرفاً علیه دولت‌ در تمامیت آن اعمال می‌شده است. ظهور تروریسم بین‌المللی و ایراداتی که متوجه تحریم‌های سنتی بود موجب گشت تا نسل جدیدی از تحریم‌های بین‌المللی معروف به تحریم هوشمند پدیدار گردد. در یکی از اشکال این نوع تحریم تنها بازیگران غیردولتی که مسوول اصلی تخلفات بین‌المللی هستند مورد تحریم قرار می‌گیرند. یکی از ...