عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در اقتصاد بخش عمومی دولت به علت عدم وجود سیستم مالیات گیری کارآمد، کاهش درآمدهای ارزی و عدم سرمایه گذاری در صنایع کلیدی به دلیل تحریم های بین المللی سعی می کند مخارج و کسری بودجه خود را از طریق انتشار پول تامین مالی نمایید و از این طریق منابع بخش خصوصی را به خود اختصاص دهد، این امر همان طوری که در اغلب کشورهای در حال توسعه در سالهای اخیر نیز مشاهده شده است باعث تشدید تورم و کاهش ارزش پول در این کشورها شده است. از آنجا که در این حالت تورم همانند مالیات عمل می کند، این شیوه تام ...

تحریم های مالی شورای امنیت سازمان ملل علیه بانکهای ایرانی، در کنار تحریمهای یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا که در برگیرنده تحریم اشخاص، شرکت ها، بانک ها و مسدود سازی دارایی ها و اموال آنها و نیز تحریم روابط مالی و انتقال وجه و غیره است، روند اعتبارات اسنادی را مختل می سازد. اعتبارات اسنادی به عنوان متداول ترین روش پرداخت در تجارت بین الملل با وساطت بانکها صورت می گیرد و مستلزم روابط بین بانکی می باشد. تحریم های اقتصادی شکل گرفته روابط بانکی ایران را به شدت محدود یا ممنوع نمود ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی مسئله تحریم های بین المللی علیه ایران از سوی غرب و کنش سلبی ایران به این تحریم ها است. مسئله ای است که از سال 2002 به این سو به چالشی اساسی میان ایران و غرب مبدل گردیده است. استدلال این نوشتار آن است که غربی ها با تحریم های گوناگون سعی در مجاب سازی ایران در راستای اهداف راهبردی خود دارند. در عین حال، ایران نه تنها در برابر این تحریم ها از خودکنش ایجابی نشان نداده، بلکه؛ به راهبرد کنش سلبی روی آورده است. در واقع، کشور های غربی و بخصوص آمریکا و اروپا ...

استفاده ابزاری از تحریم چه اقتصادی و چه سیاسی روش جدیدی نیست . از دیرباز دولتها در طول تاریخ به تحریم های اقتصادی – سیاسی متوصل گردیده اند .در راستای انجام این پژوهش که تحت عنوان بررسی تحریم های بین المللی علیه ایران از منظر حقوق بین الملل توسعه می باشد ، این سوال مطرح می گردد : که آیا تحریمهای بین المللی مانع از برخورداری کامل کشورایران از حقوق توسعه شده است ؟ برای پاسخ دهی به سوال مطرح شده این فرضیه ارائه گردیده است که : با اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ایران از سوی جامعه بی ...

با تصویب قانون Enemy Act، تحریمهای یک جانبه ایالات متحده عموما علیه دولتهایی در قرن بیستم، وضع و اجرا می گشت که ایالات متحده با آنها درگیر مخاصمه بود. در دوران جنگ سرد و پس از آن، به تدریج تحریمهای ایالات متحده حول چهار محور مبتلا به دیگر جامعه بین المللی یعنی مبارزه با تروریسم، نقض حقوق بشر و تجارت مواد مخدر و مبارزه با سلاح های کشتار جمعی گشت. وضع تحریمهای بین المللی در ایالات متحده توسط دو نهاد ریاست جمهوری و کنگره صورت می پذیرد. تحریمهای OFAC نیز، از نوع تحریمهای وضع شده ...

پس از آنکه جامع? ملل در جلوگیری از بروز جنگِ بین الملل دوم ناکام ماند ، جامع? جهانی با پذیرفتن اصل ممنوعیتِ توسل به زور در روابط بین الملل و در راستای برقراری صلح و امنیت بین المللی این بار طرحی نو درانداخته و سازمان ملل متحد را تشکیل میدهند . اعضای این سازمان با تصویب منشور ملل متحد و بر اساس بند 1 از ماد? 24 آن ، مسئولیت حراست از صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت واگذار نموده و برطبق مواد 39 و 41 از فصل هفتم ، شورا موظف می شود تا در صورت احراز هرگونه تهدید عل ...

تحریم ها یکی از مباحث مهم در حوزه ی جغرافیای سیاسی بوده است دراین راستا باید تاثیرات تحریم های بین المللی مورد تحقیق و پژوهش واقع شود به عبارت دیگر تحریم های بین المللی میتواند به اشکال گوناگون از جمله خودداری از اعطای ویزا، کاهش سطسح نمایندگی های سیاسی،جلوگیری از عضویت کشور در سازمان های بین المللی و هر گونه اقدام برای به مخاطره انداختن ساختار سیاسی – اجتماعی جمهوری اسلامی ایران باشد که با محدود کردن اهداف سیاست ها و برای رسیدن به آرمان ها در این تحقیق به آن پرداخته می شود. ...

حقوق بشر Human Rights لازمه طبیعت و حقوقی است که پیش از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت ها باید آن را محترم بشمارند. پاره ای حقوق از لحاظ کرامت و شرافت انسانی، بنیادی و برای اینکه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروری است. از دیدگاه اسلام همه انسان ها، در این که آفریده خداوند هستند شریکند و این اشتراک در خلقت و آفرینش، حداقلی از حقوق را برای همه انسان ها موجب می شود که این امر به جهانی شدن برخی حقوق که در همه ادیان به رسمیت شناخته شده است، ربط دارد. ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی - تاریخی توسعه‌ی اقتصادی در ایران وکره‌ی جنوبی از زمان ادغام در نظام جهانی تاکنون می‌باشد.جهت نیل به این هدف، دودسته‌ مولفه‌های داخلی و خارجی تاثیرگذار بر توسعه‌ی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.در دسته‌‌ی مولفه‌های داخلی، سرمایه‌ی اجتماعی، فرهنگ، ساخت درونی جامعه و دولت و در دسته‌‌ی مولفه‌های خارجی ادغام در نظام جهانی، کمک‌ها و تحریم‌های داخلی و خارجی، مورد شناسایی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر، از نوع تطبیقی و تاریخی و تکنیک مورد استفاده جهت گردآور ...