عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 52

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحریم ها به مدت طولانی بر ایران اعمال شده است. صرفا پس از انقلاب اسلامی، ایالات متحده از سال 1980میلادی، شورای امنیت و اتحادیه اروپا از 2006م. ایران را در حوزه های مختلف از جمله بازرگانی و مالی تحریم نموده اند. دیگر دولت ها بر اساس وظیفه ذاتی عضویت در سازمان ملل متحد و تبعیت از شورای امنیت طبق ماده 25 منشور و بنا بر مصالح و منافع ملی خود در مواردی از تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا پشتیبانی و حتی خود به اعمال تحریم های مستقل مبادرت نمودند. تحریم های اعمالی بر ایران به دلیل ...
نمایه ها:
تحریم | 

بحران هسته‌ای ایران در دوره ریاست جمهوری آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد (1392-1384) به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بین‌المللی ایران تبدیل شد. این بحران که در پی عدم توافق جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های بزرگ در ارتباط با چگونگی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پدید آمد، سبب اعمال تحریم‌های بین‌المللی و یک جانبه علیه ایران شده و مشکلات بسیاری را در پی داشته است. این پژوهش با هدف بررسی نقش تحریم‌های بین‌المللی بر راهبرد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به بررسی دقیق این موضوع می‌پرداز ...

تحریم ها یکی از مباحث مهم در حوزه ی جغرافیای سیاسی بوده است دراین راستا باید تاثیرات تحریم های بین المللی مورد تحقیق و پژوهش واقع شود به عبارت دیگر تحریم های بین المللی میتواند به اشکال گوناگون از جمله خودداری از اعطای ویزا، کاهش سطسح نمایندگی های سیاسی،جلوگیری از عضویت کشور در سازمان های بین المللی و هر گونه اقدام برای به مخاطره انداختن ساختار سیاسی – اجتماعی جمهوری اسلامی ایران باشد که با محدود کردن اهداف سیاست ها و برای رسیدن به آرمان ها در این تحقیق به آن پرداخته می شود. ...

بازار بورس اوراق بهادار که از آن به عنوان دماسنج اقتصادی نام برده شده و به دلیل تاثیرگذاری بر توسعه و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای در اقتصاد برخوردار است. علاوه بر نقش تئوریک بورس که اجمالا برشمرده شده و در راستای مبانی عقلایی که در ارتباط با آنها ذکر گردید، در عمل هم جایگاه بالایی در اقتصاد مختص به فعالیت های بورس اوراق بهادار می باشد. به گونه ای که در متون اقتصادی، این اوراق را حاکم بر فعالیت های اقتصادی دانسته اند. بورس اوراق بهادار با معنای وسیع خود در دنیای امروزی می کوش ...

در سالهای اخیر و به خصوص پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، تلاش های گسترده ای در جهت توسعه و ترویج اصول و معیارهای حقوق بشر صورت پذیرفته است. بر این اساس افراد از حقوق انسانی بنیادینی برخوردارند که دولتها و سازمانهای بین المللی آنها را به رسمت شناخته و متعهد به رعایت آنان گردیده اند. اما امروزه وجود تحریم ها به نوعی این اصول اساسی را به مخاطره انداخته است. کمیته سازمان ملل متحد در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظریه تفسیری شماره 8 خود تحت عنوان رابطه بین تحریم ها و ...

با جایگزین شدن تحریم به جای جنگ ، دامنه‌ی کاربرد آن به گونه‌ای افزایش یافته است که برخی محافل، دهه‌ی نود را دهه‌ی تحریم نامیده‌اند. بی‌سابقه بودن این تحریم‌ها از نظر تعداد، کیفیت و دلایل اعمال، در دهه‌های اخیر، حساسیت کشورها را نسبت به بررسی آثار چنین تحریم‌هایی، برانگیخته است. بی‌تردید تحریم دارای آثار و پیامد‌هایی در ارتباط با تعهدات قراردادی نیز می‌باشد. امّا با توجّه به اینکه در حقوق قراردادها اصل اوّلیّه، حفظ ثبات قرارداد و ضرورت پای‌بندی به تعهدات ناشی از آن می‌باشد و ...

تحریم های اقتصادی یکی از مهم ترین حوادثی است که جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی تجربه کرده است. اهمیت بخش اشتغال کشور به دلیل همبستگی بالای میان سطح اشتغال و بیکاری با متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تورم، توزیع عادلانه درآمد، سرمایه گذاری بر کسی پوشیده نیست. این در حالی است که طبق ارزیابی های انجام شده، مولفه "اعمال تحریم اقتصادی علیه کشور" اثرات بسیار نامطلوبتری نسبت به سایر مولفه ها، بر محیط کسب و کار داشته است. در این پژوهش آثار تحریم های اقتصادی بر بخش ...

چون صنعت نفت پایه ای ترین بخش اقتصاد ایران است، همیشه از موضوعات مورد نظر در تحریم های اقتصادی علیه کشورمان بوده است. از آنجا که آمریکا و کشورهای غربی نفت را پاشنه آشیل اقتصاد ایران می دانند، تشدید تحریم ها از سوی این کشورها، صنعت نفت و گاز کشور از جمله توسعه میدان گاز پارس جنوبی را هدف قرار داده است. تحریم های صورت گرفته علیه ایران از جنبه های مختلف بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی تأثیر گذار بوده است. در این پژوهش برآنیم تا به سوال اصلی این پژوهش که پیامد تحریم های صورت گرفته ...

هدف اصلی از این پژوهش، شناسایی عوامل تاثیرگذار در انتقال فناوری در شرایط تحریم می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد.جامعه آماری در این پژوهش ?? شرکت داروسازی ایران می باشد. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است و ضریب آن معادل ???/. می باشد. در این تحقیق پس از ارائه یک مدل مفهومی اولیه ، با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی به بررسی و آزمون فرضیه ها و ...