عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحریم اقتصادی، به نوعی ابزار سیاست خارجی است و این امکان را ایجاد می کند که دولتها با اعمال آن به اهداف و مقاصد سیاسی خود دست یابند، که حداقل دو هدف در آن مد نظر می باشد: (1)ـ آسیب رساندن و بی ثباتی دولت هدف (2)ـ تغییر رفتار سیاسی کشور تحت تحریم تا قبل از تشکیل جامعه ملل، کشورها بدون در نظرگرفتن آثار مخرب تحریم اقتصادی، بی پروا و گسترده به اعمال تحریم اقتصادی اهتمام داشتند که هیچگونه سازگاری و تناسبی با قاعده ی پایدار«حقوق طبیعی» انسانها نداشت. تشکیل جامعه ملل و سازمان ...

شورای‌امنیت سازمان‌‌ملل متحد تاکنون 29 رژیم تحریم تعیین نموده است که به دلیل ماهیت فراگیر و صلاحیت جهانی سازمان‌ مذکور، آثار و تبعات تحریم‌های این سازمان بر دولت‌ها، اشخاص غیر‌دولتی و حتی افراد حقیقی می‌تواند گسترده باشد. هر قطعنامه‌ای -که در فصل هفتم منشور و تحت ماده 41، علیه کشوری به تصویب برسد- طبق ماده 28 آیین کار موقتی شورا، به‌طور خودکار کمیته‌ ویژه‌ای هم برای آن تعیین می‌شود. اعضای این کمیته ویژه، همان اعضای دائم و غیردائم شورای‌امنیت هستند. کار این کمیته نظارت بر حس ...

هدف از این پژوهش، شناسایی و بررسی آثار تحریم‌های خارجی اعمال شده بر ایران در سال‌های اخیر، بر ارتباطات علمی و فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگران موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی است. این پژوهش از نوع ترکیبی کیفی- کمّی متوالی است. در بخش کیفی پژوهش از شیوه مطالعه موردی و در بخش کمّی از پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی پژوهشگران موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی است. نمونه‌گیری در بخش کیفی به شیوه هدفمند بوده و با 15 نفر از پژوهشگران موسسه تحقیقات واکسن و ...

نظام جمهوری اسلامی‌ ایران از نخستین روزهای حیاتش، بدلیل پیگیری راهبرد استقلال‌طلبانه در عرصه بین‌المللی، با خوی برتری‌طلبانه دولت ایالات متحده آمریکا مواجه شده است. درجریان این رویارویی، اقتصاد نفت‌محور و وابستگی صنعت نفت همچون نقاط ‌ضعف بزرگی، سبب تحریک دولتمردان آمریکا به اعمال تحریم نفت علیه جمهوری اسلامی شده است. اکنون یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی، تحریمهای نفتی تحمیلی ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش علیه ایران است. در پژوهش حاضر مسئله اص ...

بار دیگر در عرصۀ سیاسی ایرانیان، بروز یک بحران ملی و به چالش کشیده شدن استقلال، امنیت، حقوق ملی و هویت، باعث طرح دیدگاه‌های متعددی در میان شد. بیش از 8 سال است که این بار روند رو به رشد فعالیت های صلح آمیز هسته‌ای دچار مخاطرات بین المللی شده، آژانس بین المللی انرژی اتمی که در واقع یک نهاد واسطه ای جهت دستیابی کشور های غیر هسته ای به فناوری صلح آمیز هسته‌ای است، پیش قراول جریانی است که از سوی کشورهای غربی هدایت می‌شود تا حداقل، این روند رو به رشد ایرانیان را کند کنند و از این ...

با جایگزین شدن تحریم به جای جنگ ، دامنه‌ی کاربرد آن به گونه‌ای افزایش یافته است که برخی محافل، دهه‌ی نود را دهه‌ی تحریم نامیده‌اند. بی‌سابقه بودن این تحریم‌ها از نظر تعداد، کیفیت و دلایل اعمال، در دهه‌های اخیر، حساسیت کشورها را نسبت به بررسی آثار چنین تحریم‌هایی، برانگیخته است. بی‌تردید تحریم دارای آثار و پیامد‌هایی در ارتباط با تعهدات قراردادی نیز می‌باشد. امّا با توجّه به اینکه در حقوق قراردادها اصل اوّلیّه، حفظ ثبات قرارداد و ضرورت پای‌بندی به تعهدات ناشی از آن می‌باشد و ...

همزمان با بکارگیری گسترده تحریم‌ها از سال 1990 در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، معایب آن هم به طور وسیع آشکار شد که از آن جمله متاثر شدن مردم بی‌گناه از آسیب‌های جمعی ناشی از این تحریم‌ها بود.این نقض گسترده حقوق مردم بی گناه موجب شد تا به نحوه اعمال تحریم‌ها اعتراض شود تا جایی که شورای امنیت با همکاری کشورها و نهادهای بین‌المللی دولتی و غیر‌دولتی تصمیم به تغییر آن گرفتند.تغییری که منجر به خلق تحریم‌های هدفمند شد که تنها نگاه خود را به هدف خاطی معطوف می‌کند و سعی می‌نماید ت ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی مسئله تحریم های بین المللی علیه ایران از سوی غرب و کنش سلبی ایران به این تحریم ها است. مسئله ای است که از سال 2002 به این سو به چالشی اساسی میان ایران و غرب مبدل گردیده است. استدلال این نوشتار آن است که غربی ها با تحریم های گوناگون سعی در مجاب سازی ایران در راستای اهداف راهبردی خود دارند. در عین حال، ایران نه تنها در برابر این تحریم ها از خودکنش ایجابی نشان نداده، بلکه؛ به راهبرد کنش سلبی روی آورده است. در واقع، کشور های غربی و بخصوص آمریکا و اروپا ...

به زودی تحریم های فراگیر تحمیل شده به وسیله شورای امنیت در دوره پس از جنگ سرد،به ویژه تحریم های عراق با انتقادات شدیدی از مجامع دانشگاهی ،گروهای بشر دوستانه و دولت های عضو ملل متحد مواجه شد. بررسی ها نشان داد که تحریم ها حقوق بنیادین افراد از جمله حق حیات ،حق سلامت ،حق غذا،حق کار و حق آموزش و همچنین حقوق جمعی چون حق توسعه و حق خود مختاری را نقض می نمایند،بدون اینکه روی تصمیم سازان تاثیر داشته باشند. به نظر می رسد که افرادی که تحت تاثیر اقدامات شورای امنیت قرار می گیر ...