عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف: در اين تحقيق به تعيين موانع تجارت الكترونيك در شركتهاي توليد كننده لوازم و تجهيزات ورزشي استان تهران از ديدگاه مديران آن يرداخته شده است. روش شناسي: روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پيمايشي بوده که به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق شامل 96 نفر از مديران بخشهاي مختلف (مدير عامل، مدير بازار يابي و فروش) شركتهاي توليد كننده لوازم و تجهيزات ورزشي استان تهران تشكيل دادند. تعداد نمونه ها بر اساس كتاب بانك جامع اطلاعات ورزش كشور N=n مي باشد. براي جمع آوري ...

یکی از مسایلی که همواره برنامه های تربیت بدنی در مدارس را تحت الشعاع قرار داده است ،وضعیت فضاها،امکانات و تجهیزات ورزشی بوده است و اجرای درس تربیت بدنی در مدارس همواره از کمبود امکانات و تجهیزات اولیه مورد نیاز نظیر زمین ها و وسایل ورزشی لطمه دیده است. هدف این پژوهش نیز بررسی وضعیت اماکن و تجهیزات ورزشی مدارس راهنمایی و دبیرستان شهرستان گناباد و ارائه نتایجی مربوط به کمبودها و مشکلات اجرای درس تربیت بدنی و مقایسه شرایط موجود با استانداردها می باشد، بدین منظور از طریق پرسشنا ...

هدف ازپژوهش حاضر مقایسه تاثیریک دوره تمرین با تجهیزات ورزشی پارکها و بدون وسیله بر آمادگی جسمانی مردان غیر ورزشکار بود.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان پسر غیر ورزشکاردانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران با میانگین سنی گروه با وسیله 82/±18/6 وبی وسیله1/35±18/6سال ومیانگین قد گروه با وسیله6/42±175/31 وبی وسیله4/69±173/8 سانتیمترومیانگین وزن گروه با وسیله 13/05±68/25 وبی وسیله21/11±76/45 کیلو گرم بود که طبق آمار واحد تربیت بدنی رادرترم اول سال1389 داشتند31 نفر از دانش ...

ورزش هرجامعه، بیانگر بخش کامل از زیربنای فرهنگی و اجتماعی هر ملت است. شکی نیست که اقشار جوان و مستعد دانشجو، شکل دهنده چارچوب فردای کشور بوده و سلامتی و نشاط آنان مساوی با افرادی بهتر و روشن فکرتر است. از آنجا که برنامه های توسعه ورزش دانشجویی بر نیازهای اساسی جوانان منطبق است، بنابراین تحت کنترل در آوردن گستره پتانسیل ورزشی دانشگاه ابزاری سودمند در جهت توسعه سلامت آمار جامعه خواهد بود. اماکن ورزشی بستر اجرایی فعالیت های ورزشی در دانشگاه هاست و کیفیت و کمیت آنها بر اجرای تمری ...

هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی و اولویت‌بندی میزان رضایتمندی مشتریان باشگاه‌های بدنسازی استان کرمانشاه از خدمات ارائه شده بود. بدین منظور از میان مشتریان باشگاه‌های بدنسازی استان کرمانشاه(کرمانشاه، جوانرود، اسلام آباد غرب، پاوه و صحنه) که به صورت خوشه‌ای براساس منطقه و مکان باشگاه در قسمت‌های مختلف آن شهر انتخاب شده بودند، 389 نفر به صورت تصادفی در این پژوهش شرکت کردند. برای اندازه‌گیری عوامل رضایتمندی مشتریان باشگاه‌های بدنسازی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد، که این پر ...

همچنان که ورزش رو به جهانی شدن است، تولیدات ورزشی در سطح ملی و بین‌المللی به فروش می‌رسند. برای فروش بیشتر کالاهای ورزشی به مصرف‌کنندگان ورزشی، مشخصه‌های خرید مورد مهمی در تحقیقات بازاریابی ورزشی به شمار می‌آید. این بدان معناست که مصرف‌کنندگان ورزشی سبک تصمیم‌گیری منحصر به فردی در هنگام خرید دارند. تحقیقات نشان می‌دهد که بسیاری از مصرف‌کنندگان، انواع گوناگونی از حساسیت‌های خرید دارند که مربوط به عواملی مانند کیفیت، مد، نام تجاری، سرگرمی، سردرگرمی و عادت هنگام خرید می‌باشد. بن ...

لازمه‌ی واکنش موثر و مفید به تغییرات محیطی و کسب مزیت رقابتی در شرکت‌های تولیدی ورزشی، دستیابی به چابکی سازمانی است. هدف از مطالعه حاضر، طراحی و تبیین الگوی ارتباط بین چابکی سازمانی و عملکرد در شرکت‌های تولیدی ورزشی بود. روش تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی و از نوع ترکیبی است که شامل دو روش کیفی و کمی است که به صورت میدانی در جامعه آماری تحقیق انجام گرفت. جامعه آماری در بخش کمی تحقیق شامل کلیه شرکت‌های تولیدی ورزشی شهر تهران بود که بصورت روش تمام شمار(جامعه آماری= نمونه آماری) بعن ...

در ابتداي هزاره سوم، جهان ورزش دوران جديد و تازه اي را تجربه مي كند وتحولات سريع و گسترده در تمام ابعاد ورزشی، استفاده از فنون بازاريابي را در ورزش مورد توجه قرار داده است. هدف از اجرای این پژوهش مقايسه استراتژی های آمیخته ترویج، میزان استفاده از این استراتژی ها و نحوه به کارگیری آن ها در بین شرکت های تولیدکننده محصولات ورزشی درگستره جغرافیایی ایران بود. روش تحقیق از نوع توصيفي - تحلیلي بود و به شكل ميداني انجام گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته ای استفاده شد ...

بازاریابی ورزشی فرایندی است که در آن فعالیت‌های مختلفی جهت تولید یک محصول و یا خدمات ورزشی صورت می‌گیرد. هدف از این تحقیق نیز، رتبه‌بندی تولیدات ورزشی خارجی (نایک، آدیداس، ریبوک، پوما، فیلا) بر اساس عوامل آمیخته‌ی بازاریابی و رتبه‌بندی خود عوامل آمیخته از دیدگاه فروشندگان کالاهای ورزشی بود. جامعه‌ی آماری تحقیق، فروشندگان کالای ورزشی خارجی در شهر تهران بودند که تعداد 56 فروشنده به دلیل سابقه‌ی بیشتر از سه سال به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. متغیرهای تحقیق آمیخته‌های بازاریاب ...