عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
سیستم حمل و نقل از سه جزء راه، وسیله نقلیه و انسان تشکیل شده است. هر یک از این سه جزء بر اساس خصوصیاتی که دارند، بر سیستم حمل و نقل اثرگذار بوده و در مورد جنبه های مختلف سیستم حمل و نقل ممکن است میزان اثرگذاری سه جزء مذکور با یکدیگر متفاوت باشد. یکی از جوانب مهم سیستم حمل و نقل، ایمنی به معنی حفاظت از جان و مال استفاده کنندگان سیستم می باشد. مهم‌ترین چالش‌های حمل‌ونقل در شرايط فعلي بهبود ايمني (کاهش آمار بالاي تلفات و جراحات ناشي از سوانح حمل‌ونقل) می‌باشد که شامل ایمنی پیاده ...

سیستم حمل و نقل از سه جزء راه، وسیله نقلیه و انسان تشکیل شده است. هر یک از این سه جزء بر اساس خصوصیاتی که دارند، بر سیستم حمل و نقل اثرگذار بوده و در مورد جنبه های مختلف سیستم حمل و نقل ممکن است میزان اثرگذاری سه جزء مذکور با یکدیگر متفاوت باشد. یکی از جوانب مهم سیستم حمل و نقل، ایمنی به معنی حفاظت از جان و مال استفاده کنندگان سیستم می باشد. مهم‌ترین چالش‌های حمل‌ونقل در شرايط فعلي بهبود ايمني (کاهش آمار بالاي تلفات و جراحات ناشي از سوانح حمل‌ونقل) می‌باشد که شامل ایمنی پیاده ...

سیستم حمل و نقل از سه جزء راه، وسیله نقلیه و انسان تشکیل شده است. هر یک از این سه جزء بر اساس خصوصیاتی که دارند، بر سیستم حمل و نقل اثرگذار بوده و در مورد جنبه های مختلف سیستم حمل و نقل ممکن است میزان اثرگذاری سه جزء مذکور با یکدیگر متفاوت باشد. یکی از جوانب مهم سیستم حمل و نقل، ایمنی به معنی حفاظت از جان و مال استفاده کنندگان سیستم می باشد. مهم‌ترین چالش‌های حمل‌ونقل در شرايط فعلي بهبود ايمني (کاهش آمار بالاي تلفات و جراحات ناشي از سوانح حمل‌ونقل) می‌باشد که شامل ایمنی پیاده ...

سرعت وسايل نقليه در شهر غالباً كمتر از خارج شهر است و امكان سبقت گرفتن آنها محدودتر است. از اين رو، ظرفيت عملي جاده هاي شهري غالباً از ظرفيت عملي جاده هاي نظيرشان در خارج از شهر كمتر است. طرح جاده هاي شهري را بر مبناي ظرفيت لازم در ساعات اوج مي ريزند، در حالي كه در طرح جاده هاي خارج از شهر، متوسط حجم ترافيك روزانه مورد نظر قرار مي گيرد. آنچه استفاده از ظرفيت جاده ها را در شهرها محدود مي كند، تقاطعهاست و به همين دليل در طرح آنها براي استفاده مناسب از ظرفيت جاده ها واقع در بين ...

میزان و شدت حوادث رانندگی از جمله مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت عملکردی راه‌های کشور می‌باشند و از آنجایی که کیفیت شبکه جاده‌های کشور تضمین کننده حمل‌ونقل ایمن مسافر و کالا می‌باشد به تبع در رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هر کشوری تاثیر بسزایی خواهد داشت. یکی از پارامترهای مهم در مطلوبیت هر شبکه جاده‌ای، ایمنی آن است که در نقطه مقابل آن حوادث و تصادفات قرار دارند. تأثیر منفی بروز تصادف از دو منظر نرخ تصادف و شدت آن بر روی ایمنی جاده قابل بررسی است که باعث کاهش میزان ج ...
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.