عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مهمترین نظریه های تبیین نظام هستی در عرفان اسلامی بویژه در عرفان ابن عربی، نظریه ی تجلی است. وی برای تحلیل کثرات در عرفان خود، نظام تجلی را پیش می کشد، کثرات در این نظام، تجلیات و مظاهر حق اند و تجلی، خروج مطلق از مقام اطلاق خود و تلبس به تقید و تعین. پس در نظام تجلی، عالم و کثرات عبارت اند از جلوه ی همان ذات مقید شده. وی برای تبیین کثرات از وجودی واحد، بحث اسماء الهی را پیش می کشد و اسماء را با توجه به کثرت آن ها بیان گر صدور کثرت از وحدت و ظهور واحد به صورت کثیر می د ...

تجلی نقطه محوری ابن عربی است،تجلی حق دارای مراتبی است. فیض اقدس که مرتبه عدم تعیّن است و تحدد است مرحله اول تجلی حق است (تجلی حق تعالی بر خود) این تجلی کاملاً یک امر غیبی، فرامادّی، فرا زمانی و فراتاریخی است. به عبارت دیگر اولین مرتبه تجلی حق تعالی، ظهور اعیان ثابته است. فیض مقدس، مرتبه دوم تجلی حق تعالی است که تجلی شهودی نیز نامیده شده ،در این مرحله حق در صورت های بی نهایت متکثر در عالم شهادت ظهور پیدا می کند و تجلی می کند. ارتباط بین تجلی اول با سایر مراتب آن بصورت مبسوط د ...

حکمت اُنسی، نوعی تفکر در ساحت حکمت می‌باشد؛ که به علم اعیان و حقایق اشیاء، در پرتو اُنس با حقیقت هستی می‌پردازد. در ساحت حکمت اُنسی، عالم و آدم محل تجلی ظهور حضرت حق می‌باشد و تجلی حق در قالب اسماء و صفات در موجودات این عالم تعین می‌یابد. در میان موجودات عالم، تنها انسان به صورت خدا خلق گردیده است، از این رو مظهر جامع همه‌ی اسماء و صفات الهی می‌باشد. جریان هستی در نظر حکمای اُنسی به گونه‌ای است که، از نقطه‌ای آغاز می‌شود و دوباره به همان نقطه شروع بازمی‌گردد. بنابراین نگ ...

عرفان اسلامی در سیر تطوّر و تحوّل خود به مکتب وحدت‌وجود رسید که به دست محیی‌الدین ابن‌عربی ایجاد شده است. هرچند اندیشه‌های وحدت‌انگارانه در میان عارفان پیشین سابقه داشته، ولی مدوّن‌کننده و انسجام‌دهنده‌ی آن ابن‌عربی است. از این جهت او را پایه گذار عرفان نظری اسلامی دانسته‌اند. اندیشه‌ی وحدت‌وجود پس از ابن عربی به وسیله‌ی پیروانش در سراسر سرزمین‌های اسلامی از جمله سرزمین ایران رواج یافت. به نحوی که بعدها ایران مهد و محل اصلی استقرار اندیشه‌ی وحدت وجود گردید. این اندیشه‌ی عرفان ...

محمّدبن عزّ الدّین عادل بن یوسف التبریزی معروف به شیرین از بزرگترین شاعران متصوّف و عرفای ایرانی نیمه‌ی دوّم قرن هشتم هجری و اوائل قرن نهم هجری است. او در اشعار خود مغربی تخلّص می کرد. علت اشتهار او به مغربی و انتخاب این تخلّص را سیاحت و سفر به مغرب نوشته اند. او در قریه‌ی انبند از قراء رودقات تبریز به دنیا آمد و در زمان شاهرخ بن تیمور گورکانی در تبریز دیده از جهان فرو بست و در قبرستان سرخاب تبریز مدفون شد. از آثار مغربی می توان به رساله‌ی مرآت العارفین، رساله‌ی درر الفرید ...

هدف اصلی این پژوهش شناخت نگرش زیبایی شناسی قرآن در معرفی انسان و مظاهر جهان هستی و دلالتهای آن در روشهای تربیتی می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات نظری -کاربردی می باشد که به روش توصیفی از نوع سند کاوی به تحلیل و تفسیر داده های لازم پرداخته است. در این پژوهش مشخص گردید کتاب آسمانی قرآن، نه تنها زیبایی و زیبایی‌شناسی را مورد تایید قرار داده بلکه خود نیز دارای رویکردی زیباشناسانه است و علاوه بر زیبایی عمیق و بدیعی که در سراسر آن مشهود است انسانها را دعوت به زیبایی نموده است و تل ...

امروزه در عصر پیشرفت علم و تکنولوژی در جوامع بشری ، بیش از هر زمان دیگر خلاء وجود "معنویت" خودنمایی می کند. عدم شناخت کافی نسبت به راه و مسیری که انسان را به سر منزل مقصود رهنمون سازد و منبعی فیاض از حقیقت ناب پیش روی او بگشاید ؟ شاید علت گرایش روز افزون به مکاتب و مشرب های عرفانی کاذب نیز همین باشد ، که انسانها را به ورطۀ وهم و خیال و در نهایت پوچی و بزه کاری کشانده است؟! در این میان معرفی و تبیین شیوه های وصول به سرچمشه "عرفان ناب" و برقراری ارتباط با پیشگامان "حدیث م ...

شمس مغربی از شاعران برجسته ی قرن هشتم است که اهمیّتی بسیاردربیان نظریه ی وحدت وجود دارد.دردیوان این شاعرعلاوه براصطلاحات عرفانی،ترکیبات وعبارات کنایی بسیاری وجود دارد که بیان معانی آنها ، می تواند راهگشای درک حقایق عرفانی و شناخت این شاعر و شاعران متأثر ازاو مانند شاه نعمت الله ولی باشد.این فرهنگ براساس نسخه ی دیوان شمس مغربی باتحقیق و بررسی سیدابوطالب میرعابدینی چاپ انتشارات امیرکبیر تدوین شده است.درمقابل هرواژه،تلفظ صحیح، ریشه ی زبانی کلمه وهویّت دستوری آن وسپس معنی لغوی وا ...

در تصحیح کتاب فقرات به مقابله سه نسخه با هم پرداخته شده است: 1- نسخه د (1): متعلق به کتابخانه و مرکز اسناد مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی به شماره 292 است. 2- نسخه د (2): نسخه‌ای است متعلق به کتابخانه گنج‌بخش پاکستان که به شماره 235 ثبت شده و عکسی از آن در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی تهران موجود است. 3- نسخه (مر): نسخه‌ای است که به کتابخانه گنج‌بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان تعلق دارد که به شماره 8403 ثبت شده است. رساله فقرات خواجه عبیدالله احرار دارای ارزش‌ها ...