عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حکمت اُنسی، نوعی تفکر در ساحت حکمت می‌باشد؛ که به علم اعیان و حقایق اشیاء، در پرتو اُنس با حقیقت هستی می‌پردازد. در ساحت حکمت اُنسی، عالم و آدم محل تجلی ظهور حضرت حق می‌باشد و تجلی حق در قالب اسماء و صفات در موجودات این عالم تعین می‌یابد. در میان موجودات عالم، تنها انسان به صورت خدا خلق گردیده است، از این رو مظهر جامع همه‌ی اسماء و صفات الهی می‌باشد. جریان هستی در نظر حکمای اُنسی به گونه‌ای است که، از نقطه‌ای آغاز می‌شود و دوباره به همان نقطه شروع بازمی‌گردد. بنابراین نگ ...