عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عرفان ابن عربی، عرفان تجلی و ظهور است. در واقع تجلی و ظهور یکی از واژه‌های کلیدی و به عبارت دیگر شاه کلید عرفان ابن عربی است. در مکتب ودانته نیز مفهوم مایا و لیلای برهمن چنین جایگاهی دارد. ابن عربی و مکتب ودانته با اینکه بر غیرقابل شناخت بودن حق مطلق و برهمن نیرگونه در مرتبه‌ی ذات و احّدیت تاکید می کنند ولی با این حال هر دوی آنها بر این هستند که حق مطلق خود را به طرق مختلف در عوالم هستی و بخصوص در عالم محسوسات نمایان می سازد. در بینش عرفانی ابن عربی این امر مهم بواسطه‌ی تجل ...

چکیده پایان نامه: هنر قدسی اسلام،هنری است برخاسته از روح اسلام و معنویت اسلامی ،فضایی که هنر قدسی به وجود می آورد با فضای عالم مادی متفاوت است .این فضا بیشتر از طریق رمز و نشانه و تجرید و....به وجود می اید.در فضایی که هنر قدسی می آفریند ،آدمی نه تنها چیزی را که مشهود است ،مشاهده می کند،بلکه چیزهایی که در پس نماد وانتزاع نهان شده اند را با دیده بصیرت میبیند.در این پِِژوهش برای درک بیشتر هنر قدسی تجلی ان در نمونه ای از معماری قدسی اسلام ،یعنی در تزئینات مسجد امام تهران مورد برر ...

هنر هر قوم و ملتی بزرگترین هدیه به تاریخ آن سرزمین است. به جرأت می توان گفت سفالگری از مهم ترین و ابتدایی ترین هنرهای دست بشر است که همواره راهگشای محققان برای جستجو در ادوار گذشته بوده است. سفالگران با منقوش کردن سفالینه ها، در واقع از آنها به عنوان جایگاهی برای بیان افکار و عواطف و تجسم باورها و اعتقادات خود بهره می گرفته اند. در مطالعه ی سفالینه های پیش از میلاد در ایران بسیار به نقوشی برمی خوریم که بر پایه تقسیمات چهارگانه تصویر شده اند و به نوعی می توان تجلی عدد چهار ر ...

آفرینش یکی از مفاهیم اساسی است که در جهان بینی اسلامی ، نقشی برجسته درهمه ابعاد اندیشه دینی بشر ایفا می کند .سوال از آفرینش و خلقت ، تاریخی به درازای اندیشه دارد و پیوسته متفکران و اندیشمندان به غور و بحث پیرامون این مساله پرداخته اند.اما به طور کلی در مورد نسبت موجودات با خداوند دو نظریه وجود دارد که از آن ها تحت عناوین صدور و خلقت یاد می شود.نظریه صدور (تجلی) که در نظام های بزرگ عرفانی و فلسفی مطرح است نسبتی ضروری میان اصل و تجلی برقرار می سازد. اما در نظریه خلقت از هیچ که ...

زیبایی از مهمترین و دشوارترین مفاهیمی است که از دیرباز در حوزه فلسفه و عرفان مورد توجه و مطالعه واقع شده است. در حالیکه علم زیبایی شناسی از جایگاه ویژه ای در فلسفه غرب برخوردار است، چنین به نظر می رسد که در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی یک دستگاه نظری منسجم که مورد مطالعاتی آن زیبایی و هنر باشد وجود نداشته است. این رساله بر اساس این فرضیه شکل گرفته است که با تأمل در گنجینه عظیم ادب و عرفان فارسی می توان به مبانی معرفتی چون تجلی، حسن، عشق و خیال دست یافت که فلسفه زیبایی شناسی اسل ...

اپیفنی ها لحظاتی از تجلی و استحاله هستند که طی آن نوعی نیروی خارجی برتر، حقیقت را بر ما آشکار میکند. در طول قرنها نویسنده های بسیاری با این لحظه های پیچیده مواجه شده اند که نگاه آنها را درباره ی زندگی روشن کرده است. این تجربیات روشنگر زندگی های بسیاری را نیز تغییر داده است. وقتی کسی چنین لحظه هایی را تجربه میکند آنهم از طریق اتفاقات روزمره و معمولی، این مرحله از آشکار شدن حقیقت شخض را قادر میکند تا نوعی قضاوت زیبایی شناختی و برتری نسبت به زندگی و هنر پیدا کند. این تجربیات ...

زمان از مهمترین جنبه‌های جهانشناسی سنتی است که اصول آن در منابع سنت اسلامی به دقت تبیین می‌شود. در این سنت مطابق اصل سلسله مراتب وجود برای زمان مراتبی طولی در نظر گرفته می‌شود که بالاترین آن «سرمدیت» است. بر این مبنا ضمن تأکید بر این که تنها سرمد مطلق حضرت حق تعالی است، سایر جلوه‌های هستی در این عالم را تنها در پیوند با آن ازلیت و ابدیت مطلق واجد مرتبه‌ای از جاودانگی می‌دانند. به عبارتی اگرچه هر آنچه در این عالم است ناپایدار و گذراست، اما به نوعی بازتاب دهنده سرمدیت حق تعالی ...

موضوع این پایان نامه مقایسه تجلی حالات عاطفی عاشق در غزلیات سعدی و دیوان حافظ است. ابتدا نگاهی کوتاه به تاریخچه‌ی شعر و تعاریف مختلف آن شده‌است. سپس ضمن اشاره به ادبیات غنایی و توضیح مختصری درباره عشق و عاشق ، قالب غزل به عنوان مهم‌ترین قالب نمود احساسات و عواطف معرفی ‌شده‌است. پس از آن به معرفی سعدی و غزلیات او و نیز حافظ و غزلیاتش پرداخته‌شده‌است. بدنه‌ی این پژوهش بررسی حالات عاطفی عاشق در غزلیات سعدی و دیوان حافظ به صورت جداگانه ‌است. محصول این پژوهش به اختصار این است که ...

این رساله نگاهی است به اساطیر و الهه های متنوع درایران، بین النهرین، هند، مصر، یونان و روم و باورهای قومی پیرامون آنها. این ایزدبانوان، سمبل بسیاری از عناصر هستی از جمله زمین، زایندگی و رستنیها بوده که بیان چیستی، مفهوم و محتوای این نقشمایه از ایزدبانوها در گستره پیش از تاریخ و ارتباط آن با اسطوره‌های کهنتر و سیرتکاملی آنها و بررسی وجوه اشتراک و افتراق میان آنها درتمدنهای کهن مورد نظر نگارنده میباشد. فصل دوم و سوم شامل تعریف اساطیر و کارکرد و بررسی منشأ، خصوصیات و مولفه‌های ...