عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 349

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحلیل محتوا یکی از روش های غیر واکنشی (Non-reactive) و غیر مداخله ای (Unobtusive) است. چون اسناد مشاهده کردنی و متون تحلیلی قبلاً ثبت و ضبط شده اند. بنابر این تحلیل محتوا هم روشی برای تحلیل داده هاست و هم روش مشاهده اسناد. در این مقاله آثار آنتوان چخوف با استفاده از تکنیک فوق و آنالیز آماری با تکیه بر ایده های جامعه شناختی مورد بررسی قرار گرفت. 90 اثر چخوف به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از میان مجموعه آثار وی انتخاب شدند. از مجموع 4 فرضیه اصلی تحقیق 3 فرضیه توانستند از آ ...

یکی از اهداف و نیازهای مبرم نظام آموزشی هر کشور برنامه ریزی، تدوین، تغییر و روزآمدکردن کتابهای درسی است. برنامه ریزی و تدوین کتابهای روز آمد سبب می شود دانش آموزان با سیرو تحول پیشرفت جهان و کشورمان همگام شوند، برای دستیابی به این مهم دفتر برنامه ریزی و تالیف کتابهای درسی گروه تعلیمات دینی و قرآن مبادرت به تدوین کتاب ‏‎"‎‏هدیه های آسمان‏‎"‎‏ و‏‎"‎‏کتاب کار‏‎"‎‏ آن کرده است. نویسندگان این مقاله با توجه به اینکه کتابهای مذکور جدیدالتالیف اند، به تحلیل محتوایی آنها با روش تجزیه ...

این پژوهش به روش تحلیل محتوا صورت گرفته است بیش از 40 متغیر در این سریال مورد بررسی قرار گرفته است . بارزترین نکات موردنظر در این جستجو عبارتند از........ که مبتنی بر اهداف و سئوالات بیشتر بوده است . ...

این پژوهش به روش تحلیل محتوا و بر اساس پنچ هدف زیر به انجام رسیده است: 1- شناخت (نشانه‌های غیر کلامی) بازیگران کمیک در اجرای نقش. 2- شناخت (فاصله‌های میان فردی) و دستیابی به (نوع کنش‌های رفتاری) در اجرای نقش. 3- شناخت (اشارات اندامی) و (حالات بدنی) در اجرای نقش، 4- شناخت (علائم و نمادهای خاص) و (واکنش‌های صمیمی نمایشی) در اجرای نقش و 5- شناخت (رمزگان و بیانگرهای حرکتی- رفتاری) در اجرای نقش. در این پژوهش بر اساس اهداف پنچ‌گانه فوق، بیست و هفت پرسش طرح شد که تمامی حرکات، رفتاره ...

سوال ویژه اول تحقیق عبارت است از اینکه: از دیدگاه دبیران شیمی تا چه میزان اصول و معیارهای انتخاب محتوا و سازماندهی تجربیات یادگیری در تالیف کتاب شیمی سال اول دبیرستان رعایت شده است ؟ در پاسخ به سوال ویژه شماره یک تحقیق 13 درصد از دبیران اظهار داشته‌اند که اصول و معیارهای انتخاب محتوا و سازماندهی تجربیات یادگیری در تالیف کتاب شیمی سال اول نظام جدید آموزش متوسطه به میزان زیاد و خیلی زیاد رعایت شده است اما 76 درصد از دبیران اظهار داشته‌اند که اصول و معیارهای انتخا ...

تحلیل محتوی فنی است که در جستجوی دریافت جنبه های ادراکی و احساسی پیام ها و یا ادراکات ضمنی قابل استخراج از بیانات است. بر اساس این فن تلاش 1 می شود که از متن یک پیام اطلاعات لازم جهت تحلیل و بررسی فرضیات پژوهشی اخذ گردد. در این مقاله ضمن بیان سیر تاریخی تحلیل محتوی و تعاریف متعدد، تلاش شده است روش های کمّی کردن متن پیام و اطلاعات حاصل از آن ذکر شود. نویسنده در این مقاله در تلاش است که روش آنتروپی شانون را که برگرفته از تئوری اطلاعات می باشد. به حوزه تحلیل داده ها در تحلیل محت ...

تحقیق حاضر به منظور ارزیابی نظرات خوانندگان روزنامه آفتابگردان تحلیل محتوای مطالب آن صورت گرفته است ، تا یافته‌های آن بتواند راهگشای تحقیقات اساسی‌تری در باب روزنامه‌ها و نشریات کودکان و همچنین مبنای برخی از تصمیم‌گیریها برای اجرای سیاستهای حمایتی و هدایتی باشد. روش تحقیق از نوع اکتشافی و میدانی است . ابزار تحقیق پرسشنامه، مصاحبه و تحلیل محتوا هستند. این پژوهش از دو بخش تشکیل شده است . بخش اول "نظرسنجی از خوانندگان روزنامهء آفتابگردان است . دراین بخش جامعهء آماری نوجوانان ساک ...

این پژوهش به منظور بررسی عناصر فرهنگی فیلم‌های پرمصرف ویدئویی مجاز و غیرمجاز یعنی توزیع مواد فرهنگی موسسه رسانه‌های تصویری و فیلم‌های توزیع شده از طریق کانال‌های غیررسمی انجام گرفته است . برای دستیابی به اهداف بررسی از طریق روش تحلیل محتوی، 60 فیلم یعنی 30 فیلم توزیع شده از طریق مراکز توزیع محصولات فرهنگی و 30 فیلم از طریق کانال‌های غیرمجاز مورد بررسی قرار گرفته است . در مورد ارزش‌های فیلم‌های مورد بررسی، به دلیل وجود فیلم‌های فارسی در کل فیلم‌ها، ترویج ارزش‌های اخلاقی صورت گ ...

برنامه تولد دوباره با هدف تبلیغی و در قالب گزارش خبری به معرفی شخصیتهای خارجی که به دین اسلام مشرف شده‌اند، می‌پردازد. جامعه آماری عبارتست از کلیه قستمهای برنامه که تا سال 1375 تهیه شده‌اند(17 قسمت ). به منظور رسیدن به نتایج دقیق‌تر، از جامعه آماری نمونه‌گیری صورت نگرفته و کلیه قسمتها برای تجزیه و تحلیل استفاده‌شده‌اند. هدف از تحلیل محتوای برنامه تولد دوباره عبارتست از: - بررسی میزان مطالب ارائه شده که منجر به شناسایی دنیای اسلامی به مخاطبین می‌شود. - مقایسه قسمتهای برنامه از ...