عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 219

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه فروشگاه ها در تلاش هستند تا با ارائه محصولات با ارزش تصویر خوبی از خود در نزد مشتریان ایجاد کنند، تا از این طریق ریسک ادراکی آنها را کاهش داده و تمایل آنها را برای خرید مجدد افزایش دهند. داشتن تصویری شناخته شده و خوشایند برای هر فروشگاه دارایی ارزشمندی است، چرا که تصویر فروشگاه در ذهن مشتریان بر ادراکات آنان از کیفیت و ریسک تاثیر می گذارد. بنابراین در این تحقیق، تاثیر تصویر فروشگاه بر قصد خرید مشتریان فروشگاه پاتن جامه در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر ...

هدف از این پژوهش ساخت و بررسی ویژگی‌های روان سنجی آزمون هوش چندگانه گاردنر می‌باشد. ‌جامعه تحقیق، دانش‌آموزان دبیرستان‌های تهران در سال تحصیلی 1392-1391 است. گروه نمونه با حجم 374 نفر، دانش‌آموزان پایه دوم و سوم دبیرستان‌های دولتی و غیرانتفاعی از محدوده شمال، مرکز و جنوب شهر تهران هستند. روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای است. سؤالات ابزار از ترجمه پرسشنامه‌های چاپمن و چسلت، مکنزی و ایوانکو، تری آرمسترانگ، آزمون مرکز مشاوره بیرمینگهام و آزمون برگرفته از انتشارات ITC حاصل شد ک ...

بانکداري سيار يکي از مظاهر نو ظهور فناوري اطلاعات است که مي‌تواند مشکلات عمده‌اي را از سيستم بانکي حل کند و کمک فوق العاده‌اي به بانک‌ها براي افزايش بهره‌وري و آمادگي براي ورود به بازارهاي جهاني نمايد. توجه روز افزون بانک‌هاي بزرگ در کشورهاي توسعه‌يافته وکشورهاي در حال توسعه به ارائه خدمات بانکي از طريق موبايل و توسعه بانک‌ها و موسسات مالي مجازي موجب افزايش رقابت در صنعت بانکداري شده است. به طوري که بانک‌ها نيز در صدد توسعه بانکداري سيار برآمده‌اند. بديهي است در صورت عدم ا ...

پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی و بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه حالت- صفت بیان خشمSTAXI-2 بر اساس نظریه های جدید اندازه گیری IRT و تئوری کلاسیک و مقایسه دو نظریه با یکدیگر و همچنین بررسی ساختار عاملی (تحلیل عاملی تاییدی) آن در جمعیت بالینی مراجعه کننده به کلینکهای روانپزشکی سطح شهر تهران در طول سالهای 86 – 89 انجام شد. جامعه پژوهشی شامل بیماران مراجعه کننده به کلینکهای روانپزشکی سطح شهر تهران در طول سالهای 86 تا 89 می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری ...

ورود به عرصه نوآوری زمینه را برای گسترش سطح رقابت و ایجاد فرصت رشد سودمند هموار می سازد و موجب ارائه مطلوبیت بیشتر برای مصرف کننده می شود. به عبارت دیگر، نوآوری هم به عنوان یک عامل مهم برای درجه رقابت-پذیری و پیشرفت شرکت ها و هم به عنوان عاملی برای شناسایی عناصر کلیدی ارتقای نوآوری فرآیند ها و محصولات به حساب می آید و شرکت ها برای داشتن مزیت رقابتی طولانی مدت باید نوآوری را بی وقفه و به طور مداوم به کار گیرند تا بتوانند ارتقاء یابند. با بررسی مطالعات و پژوهش های فراوان انجام ...

هدف اصلی این مطالعه تجزیه و تحلیل خشکسالی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص استاندارد بارش و پهنه-بندی منطقه با روش تجزیه به مولفه‌های اصلی است. برای این منظور از آمار بارش‌های ماهانه 30 ایستگاه هواشناسی در دوره آماری 2009-1972 استفاده شد. برای هر یک از ایستگاه‌های منتخب شاخص بارش استاندارد (SPI)، به منظور ارزیابی مدت، شدت، مقدار و مساحت خشکسالی در دو مقیاس 3 و 12 ماهه بکار برده شد. به منظور پی بردن به میزان مساحت درگیر خشکسالی منطقه‌ای در هر سال، نقشه‌های ناحیه‌ای مرب ...

تحقيقات درحوزه پیاده‌سازی فناوری اطلاعات نشان می‌دهد كه 7 عامل اطلاعات‌، فناوري، فرايند، ارزش‌ها و اهداف، ساختار و سيستم‌هاي مديريت، کارکنان و مهارت‌ها و ديگر منابع، می‌تواند منشأ مشکلات و در نتیجه شكست باشد. این شکست‌ها شامل عدم پیاده‌سازی، پیاده‌سازی با کسب اهداف نامطلوب، پیاده‌سازی با عدم کسب اهداف مطلوب و در نوع دیگرجمع‌آوری سیستم پیاده‌سازی شده حتی پس از اجرای موفق سازمانی آن باشد. هدف در این تحقیق بیان ارتباط بین شکست پیاده‌سازی با آمادگی الکترونیکی بوده که در قالب یک م ...

در دهه های اخیر و در اکثر کشورها، شرکت‌های جدید، منبع اصلی ایجاد شغل، خلاقیت فن آوری و پیشرفت‌های همه جانبه هستند. بنابراین، آگاهی از عواملی که در ایجاد این‌گونه از کسب و کارها نقش دارند؛ می‌تواند بسیار تعیین کننده باشد. از این رو، این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی و ارائه مدل مناسب به انجام رسید. روش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه تحقیق، در دو بخش تعیین شدند؛ دسته اول، نخبگان دانشگاهی بودند؛ که تعداد 18 نفر از آن‌ها به صو ...

هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش عامل‌های سرشتی - منشی و مکانیسم های دفاعی دررضایتمندی زناشویی می‌باشد. به این منظور300 (150 نفر مرد و 150 نفر زن) ازکلیه معلمان متاهل دوره ابتدایی منطقه 6آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 92-1391 به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، انتخاب و پرسشنامه‌های جمعیت شناختی (مدت ازدواج،تحصیلات ، جنسیت)، پرسشنامه سرشتی منشی کلونینگر(TCI)، پرسشنامه رضایتمندی زناشویی، پرسشنامه مکانیسم-های دفاعی (DSQ) توسط آزمودنی‌ها تکمیل شده است. داده‌ها به کمک نرم افز ...