عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 164

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیش از سه دهه است که مدل کردن رفتار غیرخطی قابها مورد توجه بسیاری از محققین بوده است . علت این امر نیاز طراحان و سازندگان به مدل‌سازی و سازندگان به مدل‌سازی و تحلیل هر چه دقیقتر سازه‌ها می‌باشد به همین دلیل پیشرفتهای زیادی در زمینه تحلیل غیرخطی استاتیکی و دینامیکی سازه‌ها صورت گرفته است . روش کلاسیک حل مسائل غیرخطی به صورت گام به گام و در هر گام به صورت تکراری می‌باشد که از نظر محاسباتی وقت‌گیر و پرهزینه است . برای رفع این مشکل، روشهای مختلفی پیشنهاد شده است که از آن جمله می‌ ...

در این پایان‌نامه روش تحلیل دینامیکی سدهای بتنی به روش اجزاء محدود مورد بررسی قرار می‌گیرد ک در این رابطه ابتدا علم دینامیکی سازه‌ها و اثر زلزله بر روی سازه‌ها بررسی می‌شود و پس از آن مباحثی در خصوص ملاحظات لرزه‌خیزی سدها در مقابل زلزله و به دنبال آن اجزاء محدود در مسائل دوبعدی به روش استاتیکی و دینامیکی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین تحلیل دینامیکی سدها با توجه به رفتار سیستم سد و مخزن بدون در نظرگرفتن اندرکنش بین سد و پی و فرض صلب بودن آن با تحلیل دینامیکی با استفاده از رو ...

در این تحقیق به بررسی اثر زلزله روی دیوارهای حائل وزنی با خاکریز دانه‌ای - چسبنده و دانه‌ای رسدار پرداخته می‌شود. ابتدا نتایج تحقیقاتی که تا اویل سال 1998 به روشهای مختلف تحلیلی و تجربی (آزمایشگاهی) بدست آمده است مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد و با استفاده از نتایج تحلیلی و آزمایشهای انجام شده با میز لرزان و دستگاه گریز از مرکز روی مدلهای کوچک دیوار پیشنهاداتی در مورد توزیع فشار دینامیکی و نقطه اثر نیرو و زاویه گسیختگی خاک پشت دیوار ارائه می‌گردد. سپس یک روش تحلیلی ...

موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است ، بررسی و مقایسه رفتار قابهای با بادبندی هم مرکز، خارج از مرکز و نوع ترکیبی آنها با استفاده از تحلیل استاتیکی خطی و تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی که اثرات مرتبه دوم (P.)و غیرخطی بودن مصالح را نیز در برمی‌گیرد می‌باشد. مطالعات اخیر نشان می‌دهند که قابهای با بادبندی خارج از مرکز(E.B.F) دارای مزیت شکل‌پذیری بالا در زلزله‌های شدید و سختی قابل توجه نزدیک به قابهای هم مرکز (C.B.F) در زلزله‌های معمولی می‌باشند. موارد که بر ...

امروزه اهمیت و نقش بسیار مهم سازه‌هائی که تحت عنوان کلی شریانهای حیاتی شناسائی می‌شوند کاملا محسوس است بالاخص در کشور ایران که هر دهه زلزله‌های متفاوتی را تجربه می‌کند، لزوم حفظ کارآیی و مصون ماندن این سازه‌ها پس از وقوع زمین‌لرزه‌ها، هر روز از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار می‌شود. یک گروه مهم از سازه‌هائی که در این مجموعه قرار می‌گیرند، خطوط لوله هستند. آسیبهای احتمالی که ممکن است هنگام وقوع زلزله به این خطوط وارد شود علاوه بر ایجاد اختلال در عملکرد شبکه‌ها، می‌تواند به صور ...

در این پروژه تحلیل دینامیکی سازه‌ها بکمک روش زیرسازه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است ، این روش در زمینه تحلیل استاتیکی بصورت خلاصه‌سازی سازه به درجات آزادی محدودی انجام می‌گیرد و تحقیقات انجام شده در جهت انتخاب بهینه درجات آزادی بوده است . این پایان‌نامه در سه فصل تنظیم شده است در ابتدا روشهای عددی تعیین مشخصات دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته و پس از شناخت و مقایسه آنها به روشهایی که بکمک تئوری گراف عمل پاره‌سازی را برای یک تحلیل دینامیکی انجام می‌دهند پرداخته شده است . در قسمت س ...

ژیرسکوپ یکی از اجزاء مهم سیستم‌های هدایت و کنترل میباشد و تحت عناوین حس کننده، پایدار کننده و فرمان دهنده در خودروها، هواپیما، کشتی و بطور کلی سیستم‌های ناوبری اینرسی کابردهای فراوان دارد. بنا به محدوده وسیع کاربرد و بدلیل اهمیت این وسیله تاکنون کارها و تحقیقات مختلفی در این زمینه ارائه شده است . انگیزه اصلی در انجام این پروژه، ادامه بررسی‌ها و پیشبرد اهداف پژوهش‌هایی است که در این زمینه صورت گرفته است . از آنجا که ژیرسکوپ دارای انواع مختلف و کابردهای متنوع است ، در این رساله ...

بخش‌های نفوذناپذیر سدهای خاکی بسته به موقعیت مکانی آنها و منابع قرضه و معیارهای طراحی ممکن است از جنسهای مختلفی مانند خاک رس ، بتن آسفالتی، قیر و یا حتی فولاد و چوب و در سالهای اخیر از غشاهای مصنوعی طراحی شوند، بنابراین با توجه به تنوع مصالح مورد استفاده در بدنه سدهای خاکی، توجه به رفتارهای متفاوتی که مغزه در اندرکنش با پوسته سد در برابر ارتعاشات زلزله از خود نشان خواهد داد ضروری بنظر می‌رسد. به همین منظور در این تحقیق با در نظر گرفتن سختی خاک به عنوان مشخصه رفتاری آن، ...

چکیده ندارد.