عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نظام شهری کشور در دهه های اخیر با افزایش سطح درآمد نفت و رشد صنایع مونتاژ و تغییرات عمده در بخشهای مختلف اقتصادی مانند ساختمان و تمرکز سرمایه‌ها دریک هسته مرکزی با ایجاد زمینه های اختلاف بین مناطق شهری و روستائی بخصوص شهر درجه اول با سایر مناطق در جهت قطبی شدن پیش رفته است این امر باعث شهر گرایی و رشد بی رویه شهرها (عمدتا از جنبه های کمی) شده. پی آمد طبیعی ولی ناهنجار این امر یعنی عدم تطابق ساختار و کارکردها مسائل و مشکلاتی را به همراه خواهد آورد. که مانعی برای توسعه کشور مح ...

چکیده ندارد.