عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به تحلیل روند و الگوهای گذار جمعیتی در بین کشورهای منتخب مسلمان از سال 1950 تا 2100 پرداخته است. از نظر این پژوهش به کشورهایی که بیش از 50 درصد از جمعیت آنها را مسلمانان تشکیل دهند کشور مسلمان گفته می‌شود. با توجه به این تعریف 52 کشور مورد مطالعه قرار گرفتند. در این بررسی الگوهای گذار جمعیتی در بین کشورهای مسلمان به سه دسته تقسیم شدند: الف) الگوی کشورهای پیشگام، در میان کشورهای پیشگام در گذار جمعیتی، شروع گذار جمعیتی به سال 1950 برمی‌گردد(آغاز زمان مورد بررسی). همچن ...

این تحقیق به منظور بررسی صادرات و واردات چوب و فرآورده های چوبی در طی سال های 1358 تا 1387 و بررسی رابطه آنها با متغیرهای کلان اقتصادی از جمله جمعیت کشور، تولید ناخالص داخلی، تولید چوب آلات در داخل کشور، قیمت جهانی نفت و قیمت چوب آلات تولید داخل صورت گرفت. پس از جمع آوری داده ها، چوب آلات و محصولات چوبی صادراتی و وارداتی در 3 دسته چوب آلات خام(صنعتی و هیزمی)، محصولات چوبی( مبلمان ، اشیاء چوبی و پارکت ) و محصولات سلولزی( کاغذ و مقوا ، بهداشتی و خمیر کاغذ ) دسته بندی شدند به م ...

در برنامه ریزی محیطی، بررسی تغییرات و پیش بینی رطوبت از اهمیت به سزایی برخوردار است. در پژوهش حاضر آمار بلندمدت داده های میانگین رطوبت نسبی و میانگین حداقل و حداکثر رطوبت نسبی به درصد، ایستگاه های منتخب شمال ایران (آستارا، بندر انزلی، رامسر وگرگان) با استفاده از مدل های رگرسیونی (خطی و پلی‌نومیال مرتبه ی 6)، من- کندال، آزمون t و مدل های ARIMA مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و ضابطه های مناسبی برای پیش بینی رطوبت نسبی استخراج گردید. نتایج حاصل از روند خطی و پلی نومیال مرتبه ی6 در ...