عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رژیم عراق در تاریخ 31 شهریورماه 1359 (22 سپتامبر 1980) به تهاجمی گسترده علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت ایران مبادرت ورزید،که مغایر با تمامی هنجارهای بنیادین و قواعد آمره حقوق بین‎الملل ودر تضاد با مفاد منشور سازمان ملل متحد وحقوق بین الملل بشردوستانه بود وکاملاً در چارچوب ماده 1 قطعنامه تعریف تجاوز قرار می‎گیرد. متأسفانه هیچگونه تصمیمات موثری در قالب مواد 39، 41 و 42 منشور اتخاذ نمی نماید .از این رو می‎توان منطقاً نتیجه گرفت که اقدامات ایران برای مقابله ...

بعد از 11 سپتامبر منطقه خاورمیانه و بالتبع آن خلیج فارس بیش از گذشته در کانون توجه ایالات متحده قرار گرفته است و همانطور که مشخص است یکی از دغدغه‌های اصلی ایالات متحده در این منطقه، جمهوری اسلامی ایران بوده است. با این مقده کوتاه در این پایان نامه به دنبال پاسخ گویی به این سوال هستیم که سیاست نظامی ایالات متحده در دوره اوباما چه تاثیری بر امنیت جمهوری اسلامی داشته است؟ به طور موجز می توان این چنین بیان کرد که ایالات متحده، حضور ایران در این منطقه را به عنوان عامل برهم زننده م ...

از پایان جنگ جهانی دوم بدین سو، منطقه خاورمیانه به عنوان کانون تأمین انرژی و پل ارتباطی بین المللی همواره مورد توجه بازیگران جهانی بوده است و یکی از بحرانی ترین مناطق در جهان به شمار می آید که حاصل آن تجربه های امنیتی و سیاسی و مداخلات خارجی بوده است.در این بین یکی از مناطقی که از نظر ژئوپلیتیک دارای اهمیت و مورد توجه قدرت های بزرگ جهانی و به ویژه ایالات متحده آمریکا بوده است کشور عراق می باشد.در پی اشغال کویت توسط عراق در سال 1990، ایالات متحده آمریکا با کسب مجوز شورای امنیت ...

این تحقیق با عنوان آثار و نتایج حضور استعمارگران انگلیس و آمریکا در خلیج فارس با رویکرد اقتصادی و سیاسی درنیمه دوم قرن بیستم مورد بررسی قرارگرفت. تحقیق به روش تحلیلی و از نوع کیفی و با مطالعه کتابخانه ای انجام شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که:1- علت هجوم قدرت های جهانی به خلیج فارس به عوامل انگیزشی چون: دستیابی آسان به نفت و گازِ فراوان و ارزان خاورمیانه،درآمدهای نفتی، سرمایه گذاری در استخراج و تولید نفت ِ خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس، حفظ رژیم های وابسته که زمینه و بستر ع ...

با توجه به اینکه اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل معاصر، یکی از قواعد اساسی جامعه بین المللی است که به صورت قاعده آمره در آمده است، هدف این تحقیق، تبیین دیدگاه اسلام در این خصوص و گستره آن در یک بحث تطبیقی می باشد. و حاصل تحقیق آن است که قاعده اولیه در ارتباط مسلمین و دولتهای اسلامی با سایر دولتها و جمعیتها، صلح است، اما نه صلح منفی که مستلزم پذیرش ذلت یا دست برداشتن از ارزشها و آرمانها اسلامی باشد، بلکه «صلح مبتنی بر عدالت و دعوت». گستره این اصل و موارد استثنای آن، طبق ...

جنگ‌های متعدد در افغانستان، شورش‌های متوالی علیه حکومت مرکزی و براندازی‌های پیاپی دولتمردان در این سرزمین باعث شده است که در عرصه سیاست و تاریخ، پروسه دولت- ملّت سازی در افغانستان شکل نگیرد. در این میان نقش دولت‌های بزرگ غربی یعنی انگلستان و آمریکا و همسایه شمالی افغانستان، روسیه در ازمنه گذشته ، در این بی‌نظمی بی‌تأثیر نبوده است. در این میان، نقش ایران و جدایی افغانستان از پیکره ایران بزرگ همواره در حاشیه توجه قرار داشته و اساس پیوندهای فرهنگی و گسست تاریخی و فرهنگی افغانستا ...