عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 92

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تجارت خارجی از مقوله‌های بسیار مهم مطرح شده در بحث استراتژی‌های مختلف توسعه و رشد اقتصادی است. به طوری که هر سیاستی که در این زمینه اتخاذ شود نه تنها ترکیب تولید بنگاه‌های تولید کننده در یک اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه می‌تواند نقش غیرقابل انکاری در فرایند توسعه یک کشور ایفا کند. از این رو در این پایان نامه ابتدا تاثیر رشد تجارت خارجی بر رشد اقتصادی بررسی شده است. در این مطالعه رشد اقتصادی تابعی از رشد سرمایه فیزیکی، رشد سرمایه انسانی، رشد نیروی کار، رشد تجارت خارجی ...

فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل تاثیرگذار در اقتصاد نوین می باشد به گونه ای که تجارت الکترونیک فرصتهای بی شماری را برای کشورها ایجاد کرده است و کشورها می توانند با استفاده از این فرصت موفقیت خود را در بازارهای جهانی تضمین کنند. هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر تجارت خارجی می باشد . کشورهای مورد بررسی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه می باشد. دوره زمانی تحقیق از سال 2000 تا2010 انتخاب شده است. به این منظور از روش داده های تابلویی پانل ...

همزمان با روزگار صفویان، اروپا در حالی که عصر رنسانس را از سر میگذراند پا به قرون جدید گذارد. عصری که کشورهای این حوزه در حال پیشروی به سوی صنعتی شدن بودند و دیر یا زود به دنبال بازارهای فروش کالا و تهیه مواد خام مورد نیاز کارخانههایشان به شرق روی میآوردند. در این بین ایران که با وجود مسدود گردیدن راه سنتی تجاری عمده عثمانی هنوز نقش ترانزیتی خود را حفظ کرده بود مکان خوبی برای رسیدن به اهدافشان بود. بر این اساس کشور مذکور مورد توجه آنان قرار گرفت و یکی از شکوفاترین اعصار تجارت ...
نمایه ها:
ایران | 

از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تجارت هرکشور و هر بخش اقتصادی برای آنچه در تئوری‌های اقتصادی مطرح شده است، نرخ ارز و درآمد ملی کشورهای طرف تجاری است. لذا شناخت این متغیرها و نحوه‌ی اثرگذاری آنها برصادرات و واردات که دو رکن اصلی تجارت هستند، حائز اهمیت است. در مطالعه‌ی حاضر، علاوه بر اینکه نحوه‌ی اثرگذاری هر یک از متغیرهای فوق‌الذکر بر توابع صادرات و واردات مورد بررسی واقع شده، تاثیر نوسانات نرخ ارز که یکی از مباحث بحث برانگیز در زمینه‌ی تجارت می باشد، نیز مورد تحلیل و بررسی قر ...

تجارت بین‌الملل موتور رشد و توسعه جوامع امروزی می‌باشد. پدیده تجارت درون صنعت که توسط نظریه‌های سنتی تجارت (TTT) قابل توضیح نبود، منجر به پیدایش نظریه‌های جدید تجارت بین‌الملل (NTT) گردید. تجارت درون صنعت مبنتی بر مزیت‌های اکتسابی است و رابطه ‌مستقیمی با ‌سطح توسعه کشور دارد. لذا پدیده تجارت درون صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است و افزایش سطح آن از اهداف دولت‌ها به شمار می‌رود. در این پایان‌نامه به بررسی پویایی و کیفیت تجارت درون صنعت ایران پرداخته می‌شود. بدین منظور از داده‌ ...

سازمان ها نیز ممکن است مانند انسان ها از بیماری های مختلفی رنج برده و علائم آن را بروز دهند. بیماری‌های سازمانی قابل درمان هستند به شرط آن که عوامل و علل آن ها با هوشیاری و بی‌طرفی شناسایی و برطرف شود. چنانچه بررسی های لازم انجام نشود، این گونه شرایط منجر به آسیب پذیری و به دنبال آن نیاز به تغییرات اساسی در سازمان می شود. این تحقیق در پی آسیب شناسی تأخیرات خریدهای خارجی شرکت پالایش نفت اصفهان می باشد. موضوع تأخیر در خریدهای خارجی، به عنوان یکی از معضلات شرکت مذکور، توسط کار ...

سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان یکی از مهم ترین پدیده های اقتصادی قرن حاضر دانست. گسترش جهانی این پدیده از شتاب بی سابقه ای به ویژه از دهه 1980 به بعد، برخوردار بوده است به گونه ای که نرخ رشد آن از نرخ رشد سایر شاخص های اقتصادی جهان مانند تجارت و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر رفته است. سرمایه گذاری خارجی معمولا به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار و محرک رشد اقتصادی و تجارت مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل کشورهای مختلف سعی نمودهاند با استفاده از مشوقهای گوناگون زمین ...

فرآیند جهانی شدن در کنار تلاش کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار، منجر به تحقیقات متعددی در زمینه تأثیر تجارت خارجی محصولات تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی بر کیفیت محیط زیست شده است. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی به دلیل کاربرد بیشتر منابع طبیعی در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی، در پایان نامه حاضر تأثیر تجارت خارجی محصولات کشاورزی بر پایداری محیط زیست در کشور ایران در دوره زمانی 1386-1376 بررسی شده است. برای این منظور از شاخص های ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی استفاده شده اس ...

تجارت بین‌الملل آثار گسترده‌ای بر اقتصاد و متغیرهای مهم اقتصاد داخلی دارد. توزیع درآمد از جمله متغیرهایی است که به گونه‌ای از این امر تاثیر می‌پذیرد. در زمینه آثار تجارت بر توزیع درآمد مطالعاتی صورت گرفته است اما آثار آن بین دهک‌های درآمدی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تجارت خارجی بر ضریب جینی هر دهک با استفاده از تکنیک‌های خودرگرسیون برداری و مدل تصحیح خطای برداری با استفاده از داده‌های سری زمانی سال 1358-1388 پرداخته شده است. نتایج ...