عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرآیند جهانی شدن در کنار تلاش کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار، منجر به تحقیقات متعددی در زمینه تأثیر تجارت خارجی محصولات تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی بر کیفیت محیط زیست شده است. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی به دلیل کاربرد بیشتر منابع طبیعی در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی، در پایان نامه حاضر تأثیر تجارت خارجی محصولات کشاورزی بر پایداری محیط زیست در کشور ایران در دوره زمانی 1386-1376 بررسی شده است. برای این منظور از شاخص های ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی استفاده شده اس ...

هدف این مطالعه بررسی تأثیر اینترنت بر تجارت بین الملل کشورهای جهان طی دوره 1990 تا 2011 با استفاده از روش داده های تابلویی نامتوازن و با بهره گیری از مدل جاذبه تعدیل شده است. این پژوهش با استفاده از ادبیات موضوعی در چارچوب مطالعات بین کشوری و با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و بهره گیری از اثرات تصادفی به مورد اجرا گذاشته شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که در دوره مورد بررسی اینترنت تأثیر مثبت و معنی دار بر تجارت بین الملل کالا و خدمات کشورهای جهان داشته است. همچنین ب ...

مطالعه‌ي مباحث مربوط به اشتغال در دنيايي که به طور فزاينده به سوي جهاني شدن پيش مي‌رود و دنيايي که در آن معرفي تکنولوژي‌هاي نوين بر يکديگر سبقت مي‌گيرند مسأله‌اي اساسي و حائز اهميت است. فهم چگونگي واکنش اشتغال به اين پديده‌ها که به هيچ عنوان نمي‌شود آنها را ناديده گرفت کمکي بزرگ به سياستگذاران اقتصادي است. تجارت بين‌الملل و بهره‌وري از عوامل مهم و اثرگذار بر اشتغال هستند و هر دوي اين عوامل مي‌توانند داراي اثرات مثبت و يا داراي اثرات منفي بر اشتغال باشند به علاوه تجارت بين‌الم ...

سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است که قوانین جهان تجارت را تنظیم واختلاف اعضا را حل وفصل می نماید.پیوستن تعداد روزافزون کشورها به سازمان تجارت جهانی وحرکت درجهت آزادسازی رژیم های تجاری درکشورهای صنعتی ویا درحال توسعه،شواهد انکارناپذیری ازتسریع روند جهانی شدن به دست می دهد.کاهش نرخ تعرفه ای و رقابت دربازارهای صادرات وبازارداخلی درکنار مزایای بسیارخوب،مشکلاتی را نیزبرای صنعت کشورها به همراه خواهدداشت.این خطرات مربوط به دامپینگ وپرداخت یارانه به محصولات صادراتی است.در ر ...

فرضیه‏هایی که دراین مطالعه به دنبال بررسی صحت یا عدم آن هستیم، عبارت است از اینکه بزرگی نسبی تجارت ایران با کشورهایی که مقررات زیست محیطی را اعمال می‏نماید، کاهش یافته و از سوی دیگر شدت این کاهش درمورد تجارت کالاهای آلوده کننده بیشتراست. برای این منظور ابتدا با استفاده از نگرش تاریخی ابتدا به بحث و بررسی پیرامون نحوه شکل گیری کنفرانس‏های زیست محیطی مهم در دنیا و پیامدهای نتایج آن پرداخته و سپس به نحوه عملکرد نهادهای زیست محیطی کشور ایران در زمینه کنترل آلودگی اشاره می‏نماییم. ...

تغییر و تحولات سریع علم و فن‌آوری در سال‌های اخیر، کشورهای جهان بخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته را با چالش‌های جدیدی روبرو ساخته است که گذر از آن‌ها نیازمند بکار گرفتن رویکردها و روش‌های خلاقانه است. در این میان نقش کارآفرینی و وجود افراد کارآفرین می‌تواند تعیین کننده باشد، کارآفرینی به این دلیل که جامعه را به سمت تغییرات تکنیکی و مبتکرانه سوق داده و باعث رشد اقتصادی می‌شود و همچنین منجر به تبدیل دانش جدید به خدمات و محصولات جدید می‌شود، حائز اهمیت است. بنابراین با توجه به نقش ...

بخش‏های اقتصادی، برای رفع نیازهای خود در فرایند فعالیت‏های تولیدی، به کالاها و خدمات یکدیگر وابسته‏اند. این وابستگی موجب پیدایش پیوندهایی در بین بخش‌های اقتصادی می‏شود که حاصل آن، شکل‏گیری ساختار اقتصادی کشورها می‏باشد. از طرفی، تجارت آزاد از جمله عواملی است که انتظار می‏رود تا از طریق انتقال فن‌آوری، تسهیل در دسترسی به منابع دیگر کشورها و تغییر در تقاضا برای کالاها و خدمات، تحولاتی در ساختار اقتصادی کشورها پدید آورد. از این رو، تحقیق حاضر، به مقایسه‌ی ساختار اقتصادی کشور ...

پووهش حاضر به برسی تاثیر تحریم های اقتصادی بین الملی بر تجارت خارجی کشور های هدف با آمریکا می پردازد.گاهی مشارکت برخی از سازمان های جهانی در اقتصاد بین الملل، برای دستیابی به روابط و تعاملات بیشتر، که از طریق تجارت در سطح بین اللملی به وجود می آید ، محدودیت هایی را پیش روی کشورها قرار می دهند، که می تواند موجب انزوای تجاری آن ها و روند رو به کندتری در زمینه افزایش تولید داخلی نسبت به اقتصاد سایر کشور ها شود. متاسفانه در سال های اخیر، آمریکا به منظور دستیابی به اهداف خاص در س ...

این مقاله به بررسی موضوع پیامدهای تحریم ا قتصادی و به ویژه تحریم های آمریکا علیه ایران می پردازد. تحریم های اقتصادی، ابزاری جهت نیل به اهداف و مقاصد سیاسی است. بعد از انقلاب اسلامی، ایالات متحده آمریکا تا کنون بارها از این سلاح علیه ایران استفاده کرده است. ولی با توجه به جهانی شدن اقتصاد و کاهش موانع موجود بر سر راه تجارت بین الملل، نرخ موفقیت تحریم های اعمال شده، کاهش یافته است. تحریم های اعمال شده بر کشورهای هدف تحریم، علاوه بر اثر مستقیم بر اقتصاد آنها، اثراتی بر اقتصاد جه ...