عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش نانوذرات Fe3O4 به طور موفقیت آمیزی با روش رسوب دهی شیمیایی سنتز شد. تاثیر عواملی همچون نوع باز، حضور سورفکتانت و حمام فراصوت بر اندازه ی ذرات مگنتیت بررسی گردید. خصوصیت سنجی ذرات با روش های XRD، SEM، FT-IR ، BET و TGA صورت پذیرفت. آنالیز این ذرات توسط XRD و SEM، کاهش اندازه ی آن ها از 25 تا 9 نانومتر را نشان داد. کروی بودن ذرات با استفاده از تصاویر آنالیز SEM، تایید گردید. سطح ویژه ی نانوذرات بهینه با آنالیز BET، 63/99 متر مربع بر گرم بدست آمد. یک روش ساده، سری ...