عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 398

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه تاثیر پارامترهای هوا واقلیم بر بیماری تب مالت مورد بررسی قرار می گیرد. ...
   
از آنجائیکه بیماری برسلوز ( تب مالت ) در انسان و خصوصا در شهرستان ایلام از شیوع نسبتا بالایی برخوردار می باشد و از طرفی راههای شیوع بیماری کاملا شناخته شده نمی باشد و همچنین پنیرهای تازه ( محلی ) با توجه به پروسه تولید آنها می توانند بعنوان یکی از عومل اصلی در انتقال این بیماری باشند بر آن شدیم که تحقیقاتی در این خصوص انجام دهیم تا در درجه اول میزان آلودگی این پنیرها را مورد بررسی قرار دهیم و سپس سویه غالب آنرا شناسایی و در پایان راههای کنترل این روند را ارائه دهیم . همچنین ب ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
درمان |